Wydarzyło się w Polsce 24 czerwca:

1651 – Na Podhalu zostało stłumione powstanie chłopskie pod przywództwem Aleksandra Kostki-Napierskiego oraz Stanisława Łętowskiego i Marcina Radockiego.
1657 – Odprawiono pierwsze nabożeństwo w kościele Pokoju w Świdnicy.
1698 – Wielki pożar Mrągowa.
1759 – Wielki pożar Trzcianki w Wielkopolsce.
1794 – Insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo powstańców nad wojskiem pruskim w bitwie pod Osowcem.
1897 – Premiera Stepu Zygmunta Noskowskiego, pierwszego polskiego poematu symfonicznego.
1905 – Zostało zdławione powstanie łódzkie.
1922 – Utworzono Wyższy Urząd Górniczy z siedzibą w Katowicach.
1923 – Do Warszawy przybył z sześciodniową oficjalną wizytą krol Rumunii Ferdynand I Hohenzollern-Sigmaringen wraz z małżonką.
1926 – Papież Pius XI mianował Augusta Hlonda arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, prymasem Polski.
1930 – Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zakończyły się III Igrzyska Niemieckie.
1941:
    Masakry więzienne NKWD: rozpoczęły się ewakuacje więzień NKWD w Berezweczu i Wilejce, których konsekwencjami były tzw. „marsze śmierci”: Berezwecz-Taklinowa, w trakcie którego zginęło ok. 1-2 tys. więźniów i Wilejka-Borysów, w którego trakcie zginęło od 500 do 800 więźniów.
    Operacja „Barbarossa”: Adolf Hitler przybył do swej kwatery głównej Wolfsschanze w lesie gierłoskim pod Kętrzynem; Wehrmacht zajął Przemyśl i Wilno.
1942 – Niemcy wymordowali we Lwowie 6-8 tys. Żydów mieszkających poza granicami getta.
1943:
    W nocy z 23 na 24 czerwca rozpoczęła się operacja „Werwolf”, akcja pacyfikacyjno-wysiedleńcza przeprowadzona przez Niemców na Zamojszczyźnie w czerwcu i sierpniu 1943 roku, podczas której wysiedlono od 30 do 60 tys. Polaków ze 171 wsi. Tego dnia spacyfikowano wieś Majdan Nowy, mordując co najmniej 28 osób.
    W Zbydniowie na Podkarpaciu oddział SS zamordował 19 uczestników wesela odbywającego się we dworze rodziny Horodyńskich.
1965 – Sejm PRL IV kadencji dokonał wyboru władz państwowych. Marszałkiem Sejmu został Czesław Wycech, przewodniczącym Rady Państwa Edward Ochab, a premierem Józef Cyrankiewicz.
1972 – Na górze Czcibor koło Cedyni odsłonięto Pomnik Polskiego Zwycięstwa nad Odrą.
1975 – Premiera filmu kryminalnego Strach w reżyserii Antoniego Krauzego.
1976 – W transmitowanym przez radio i telewizję wystąpieniu sejmowym premier Piotr Jaroszewicz przedstawił informację na temat planowanej podwyżki cen detalicznych, która miała wejść w życie 28 czerwca. Ceny mięsa wzrosnąć miały średnio o 69 proc., masła i serów o 50 proc., a cukru o 100 proc.; podwyżka wywołała falę strajków i protestów robotniczych.
1978 – We Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski.
1990 – Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się posiedzenie Komitetu Obywatelskiego, podczas którego doszło do ostrego sporu pomiędzy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechem Wałęsą i jego zwolennikami a stronnikami premiera Tadeusza Mazowieckiego; w wyniku konfliktu KO opuściła grupa 63 osób, zwolenników Mazowieckiego.
1991 – W katastrofie kolejowej pod Tychami zginęły 3 osoby, a 22 zostały ranne.
1994 – Sejm RP przyjął ustawę o własności lokali.
2004 – W tzw. trzecim podejściu Sejm RP udzielił wotum zaufania rządowi Marka Belki.
2005 – We Lwowie z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki uroczyście otwarto odbudowany Cmentarz Obrońców Lwowa (Cmentarz Orląt), zdewastowany w czasach Związku Sowieckiego.
2017 – Otwarto Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu.

Urodzili się 24 czerwca:

1390 – Jan z Kętn(Jan Kanty), polski filozof, teolog, profesor Akademii Krakowskiej; kanonizowany w 1767 r. (zm. 1473)
1621 – Jan Andrzej Morsztyn, polski poeta epoki baroku; podskarbi wielki koronny (1668–1683), przywódca stronnictwa profrancuskiego; w opozycji wobec króla Jana III Sobieskiego; oskarżony o zdradę stanu wyemigrował do Francji (zm. 1693)
1624 – Bernard Rosa, polski cysters (zm. 1696)
1772 – Jan Kajetan Cywiński, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy wileński (zm. 1846)
1773 – Józef Hornowski, polski generał (zm. 1817)
1796 – Jan Czeczot, polski poeta, tłumacz, etnograf (zm. 1847)
1808 – Jan Prosper Witkiewicz, polski działacz niepodległościowy, rosyjski wojskowy i dyplomata (zm. 1839)
1817 – Konstanty Bobczyński, polski działacz patriotyczny i konspiracyjny, polityk (zm. 1893)
1832 – Jan Bojankowski, polski architekt (zm. 1870)
1835 – Emilia Cyfrowicz, polska niepokalanka, działaczka oświatowa (zm. 1923)
1836 – Jakub Glazer, polski duchowny katolicki biskup pomocniczy przemyski (zm. 1898)
1838 – Jan Matejko, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego w XIX w.; autor m.in. obrazów „Bitwa pod Grunwaldem”, „Kazanie Skargi”, „Hołd pruski”, „Sobieski pod Wiedniem”, „Reytan na sejmie warszawskim 1773 roku”, „Unia lubelska”, „Stańczyk”, „Batory pod Pskowem”, „Konstytucja 3 Maja”, „Kościuszko pod Racławicami”, a także cyklu „Poczet królów i książąt polskich” (zm. 1893)
1842 – Ignacy Mycielski, polski oficer w służbie pruskiej (zm. 1884)
1843 – Julian Puzyna, polski ziemianin, polityk (zm. 1918)
1844 – Władysław Kosiński, polski nauczyciel, językoznawca-amator (zm. 1914)
1856 – Władysław Kohlberger, polski psychiatra (zm. 1925)
1860 – Jan Stanisławski, polski malarz, reprezentant polskiego modernizmu (zm. 1907)
1874 – Stanisław Miszewski, polski drukarz, księgarz (zm. 1942)
1875 – Jan Kleczyński, polski pisarz, krytyk sztuki (zm. 1939)
1884 – Władysław Dunin-Borkowski, polski malarz (zm. 1922)
1885 – Bogumiła Noiszewska, polska niepokalanka, męczennica, błogosławiona (zm. 1942)
1889:
    Jan Gadomski, polski astronom (zm. 1966)
    Karol Słowik, polski kapitan inżynier, konstruktor lotniczy (zm. 1919)
1892 – Jan Stepa, polski duchowny katolicki, biskup tarnowski (zm. 1959)
1900 – Rafał Lemkin, polski prawnik pochodzenia żydowskiego, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; twórca pojęcia „ludobójstwa”; jego prace z zakresu prawa karnego i międzynarodowego stały się m.in. podstawą aktu oskarżenia przeciwko nazistom w Procesie Norymberskim; opracował Konwencję w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa, przyjętą w 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ; wykładał prawo na Uniwersytecie Yale; autor książki „Rządy państw Osi w okupowanej Europie”. (zm. 1959)
1902:
    Lidia Ciołkosz, polska działaczka socjalistyczna, publicystka, historyk (zm. 2002)
    Ludwik Szabakiewicz, polski piłkarz (zm. 1944)
1904 – Olga Olgina, polska śpiewaczka operowa (sopran koloraturowy), pedagog (zm. 1979)
1906:
    Gizela Nebenzahl-Wistreich, polska malarka pochodzenia żydowskiego (zm. ?)
    Alexander Zaleski, amerykański duchowny katolicki pochodzenia polskiego, biskup pomocniczy Detroit, biskup Lansing (zm. 1975)
1907 – Jan Orsza-Łukaszewicz, polski aktor, reżyser (zm. 1985)
1909 – Ludwik Widerszal, polski historyk, archiwista (zm. 1944)
1911 – Władysław Mączkowski, polski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (zm. 1942)
1912 – Zygmunt Czubiński, polski botanik (zm. 1967)
1913 – Jan Pietrzykowski, polski prawnik, historyk, pisarz (zm. 1994)
1914 – (lub 24 kwietnia) Jan Karski, polski prawnik, dyplomata, historyk, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek Holocaustu (zm. 2000)
1916:
    Stefan Bareła, polski duchowny katolicki, biskup częstochowski (zm. 1984)
    Lidia Wysocka, polska aktorka, piosenkarka, reżyser, założycielka kabaretu literacko-artystycznego „Wagabunda” (zm. 2006)
1918 – Jan Kulik, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy łódzki (zm. 1995)
1920 – Jan Ryznar, polski polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 1997)
1924:
    Stanisław Głąbiński, polski ekonomista, dziennikarz, pisarz, publicysta (zm. 2013)
    Jan Krupski, polski poeta, publicysta, alpinista (zm. 2018)
1928 – Jan Danecki, polski socjolog (zm. 2006)
1929:
    Paweł Ambrożewicz, polski ekonomista, chemik, nauczyciel akademicki, harcmistrz (zm. 2009)
    Krystyna Paprota-Żylińska, polska siatkarka, koszykarka (zm. 2012)
1930 – Jarema Maciszewski, polski historyk, polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 2006)
1931 – Eugeniusz Dziekan, polski lekarz, urzędnik państwowy, polityk, senator RP (zm. 2019)
1932:
    Joachim Kondziela, polski duchowny katolicki, filozof (zm. 1992)
    Jan Tomicki, polski historyk (zm. 1988)
1933:
    Jan Kisyński, polski matematyk
    Jan Nowowiejski, polski pianista, organista, klawesynista (zm. 2016)
    Wojciech Skalmowski, polski orientalista, literaturoznawca, eseista, prozaik, publicysta, krytyk literacki (zm. 2008)
1936:
    Aleksander Czuż, polski samorządowiec, polityk, prezydent Białegostoku, poseł na Sejm RP
    Andrzej Kostenko, polski reżyser, scenarzysta i operator filmowy
1937 – Erazm Ciołek, polski fotoreporter, autor zdjęć dokumentujących wydarzenia związane z powstaniem Solidarności, stanem wojennym i pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski (zm. 2012)
1938 – Krystyna Jakowska, polska historyk literatury
1939 – Jan Czerkawski, polski historyk filozofii (zm. 2007)
1944 – Jerzy Tomaszkiewicz, polski poeta, dramatopisarz, dziennikarz (zm. 2001)
1945 – Jan Maciej Kopecki, polski grafik, rytownik (zm. 2016)
1946 – Michał Wojtkiewicz, polski samorządowiec, polityk, poseł na Sejm RP
1948:
    Wojciech Cieślak, polski twórca ekslibrisów i linorytów (zm. 2000)
    Jan Freda, polski operator dźwięku
1949 – Jan Ciechowicz, polski teatrolog, historyk teatru, literaturoznawca (zm. 2017)
1950:
    Jan Kulczyk, polski przedsiębiorca (zm. 2015)
    Jan Leończuk, polski poeta, eseista, tłumacz
    Ryszard Pawłowski, polski taternik, alpinista, himalaista; zdobywca dziesięciu ośmiotysięczników, jako jedyny Polak pięciokrotnie stanął na szczycie Mount Everestu
1954 – Ryszard Styła, polski gitarzysta jazzowy
1955 – Jan Stanisław Witkiewicz, polski krytyk muzyczny i baletowy, publicysta, fotograf, kurator
1957 – Jolanta Szczypińska, polska pielęgniarka, polityk, poseł na Sejm RP (zm. 2018)
1958 – Jan Malicki, polski historyk, publicysta
1963:
    Robert Choma, polski samorządowiec, prezydent Przemyśla
    Paweł Kukiz, polski wokalista, autor piosenek, aktor, polityk, poseł na Sejm RP
1969:
    Paweł Gędłek, polski aktor (zm. 2004)
    Paweł Gawryjołek, polski koszykarz
1970 – Dorota Ustianowska, polska lekkoatletka, biegaczka
1971 – Anna Samusionek, polska aktorka
1974:
    Klaudia Carlos, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna pochodzenia portugalskiego
    Robert Kudelski, polski aktor, piosenkarz
    Agata Piszcz, polska kajakarka
1975 – Kaczmi, polski raper
1977:
    Weronika Migoń, polska reżyserka filmowa (zm. 2015)
    Laura Pawela, polska rzeźbiarka, autorka instalacji
1978:
    Jarosław Mielczarek, polski gitarzysta, wokalista, kompozytor, członek zespołów: Christ Agony, Moon i Third Degree
    Anna Surówka-Pasek, polska prawnik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
1979 – Maria Gabryś, polska pianistka, pedagog
1980:
    Anna Jaroszewska-Mróz, polska dyrygentka
    Wojciech Tajner, polski skoczek narciarski
1981 – Łukasz Żal, polski operator filmowy
1982:
    Jakub Ćwiek, polski pisarz science fiction
    Rafał Grzelak, polski piłkarz
    Joanna Kulig, polska aktorka
1983:
    Łukasz Jakóbiak, polski dziennikarz, osobowość internetowa
    Wang Zengyi, polski tenisista stołowy pochodzenia chińskiego
1985 – Emilia Komarnicka, polska aktorka
1989 – Kortez, polski wokalista, kompozytor, gitarzysta, pianista, puzonista
1991:
    Jakub Banaszek, polski prawnik, samorządowiec, prezydent Chełma
    Jakub Jamróg, polski żużlowiec
    Jan Ziobro, polski skoczek narciarski
1992 – Katarzyna Trzeciak, polska koszykarka
1994 – Przemysław Szymiński, polski piłkarz
2002 – Jekatierina Kurakowa, rosyjsko-polska łyżwiarka fugurowa

Zmarli 24 czerwca:

1332 – Wincenty z Szamotuł, polski szlachcic, wojewodowie poznańscy, starosta generalny Wielkopolski (ur. ?)
1700 – Jan Morawski, polski jezuita, kaznodzieja, pisarz teologiczny, nauczyciel (ur. 1633)
1768 – Maria Leszczyńska córka króla Stanisława Leszczyńskiego i Katarzyny Opalińskiej; królowa Francji (1725–1768) – żona Ludwika XV. (ur. 1703)
1896 – Romuald Pląskowski, polski psychiatra (ur. 1821)
1905 – Kazimierz Kelles-Krauz, polski socjalista, filozof, socjolog, publicysta, pedagog, działacz PPS, teoretyk socjalizmu niepodległościowego (ur. 1872)
1906 – Franciszek Morawski, polski dziennikarz, działacz socjalistyczny i niepodległościowy (ur. 1847)
1924 – Emil Dunikowski, polski geolog, podróżnik (ur. 1855)
1926 – Aleksander Iwaszkiewicz, polski komandor porucznik (ur. 1880)
1930 – Łazarz Rock, polski architekt pochodzenia żydowskiego (ur. 1872)
1934 – Stanisław Franciszek Pękosławski, polski inżynier, wojewoda kielecki (ur. 1870)
1936 – Józef Radwan, polski prawnik, literat, dziennikarz, drukarz, wydawca (ur. 1858)
1938 – Jan Sosnowski, polski fizjolog (ur. 1876)
1942:
    Maksymilian Binkiewicz, polski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (ur. 1908)
    Stanisław Nowakowski, polski dziennikarz, działacz narodowy na Warmii i Pomorzu (ur. 1889)
1944 – Jan Lech, polski major (ur. 1907)
1946:
    Marian Bernaciak, polski major, żołnierz ZWZ-AK (ur. 1917)
    Roman Markuszewicz, polski psychiatra, neurolog, psychoanalityk (ur. 1894)
1947 – Eugeniusz Zahorski, polski szachista (ur. 1881)
1948:
    Leon Dziubecki, polski nauczyciel, prezes konspiracyjnego Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego (ur. 1904)
    Tadeusz Zieliński, polski żołnierz AK, dowódca oddziału WiN (ur. 1927)
1950 – Walerian Charkiewicz, polski historyk, publicysta, poeta (ur. 1890)
1951 – Stefan Kirtiklis, polski major żandarmerii, polityk (ur. 1890)
1964 – Władysław Zych, polski artysta plastyk (ur. 1900)
1970 – Eugeniusz Szermentowski, polski pisarz, dziennikarz (ur. 1904)
1973 – Stanisław Herbst, polski historyk, varsavianista, badacz dziejów nowożytnych, historyk wojskowości (ur. 1907)
1977 – Helena Grześkiewicz, polska artystka-plastyk, wybitna ceramiczka (ur. 1908)
1980:
    Stanisław Możdżeński, polski reżyser filmowy (ur. 1916)
    Olech Szczepski, polski pediatra (ur. 1914)
1986 – Krystyna Kuliczkowska, polska historyk i krytyk literacka (ur. 1912)
1991:
    Czesław Białas, polski sztangista (ur. 1931)
    Jerzy Trzeciak, polski konstruktor lotniczy, szybownik (ur. 1928)
1993 – Bohdan Baranowski, polski historyk, orientalista, regionalista (ur. 1915)
1999 – Władysław Pawlak, polski koszykarz, trener (ur. 1932)
2000 – Roman Kosierkiewicz, polski aktor (ur. 1925)
2002 – Jan Burda, polski dziennikarz radiowy (ur. 1972)
2004 – Andrzej Giersz, polski ekonomista, polityk, minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz gospodarki komunalnej (ur. 1924)
2008:
    Leonid Hurwicz, amerykański ekonomista pochodzenia polsko-żydowskiego, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii (ur. 1917)
    Józef Szajna, scenograf, reżyser teatralny, scenarzysta, teoretyk teatru, malarz i grafik; więzień KL Auschwitz, gdzie dwukrotnie trafił do bloku śmierci, i obozu w Buchenwaldzie; doświadczenia obozowe i wojenne obecne są w całej jego twórczości; międzynarodowe uznanie przyniosły mu „Reminiscencje” – niemy spektakl teatralny, poświęcony pomordowanym w czasie niemieckiej okupacji artystom krakowskiej ASP (ur. 1922)
2010:
    Kazimierz Paździor, polski bokser, złoty medalista olimpijski z Rzymu (1960) (ur. 1935)
    Leszek Wiktorowicz, polski kapitan żeglugi wielkiej, przez 25 lat był komendantem „Daru Młodzieży”, żaglowca gdyńskiej Akademii Morskiej (ur. 1937)
    Zbigniew Żakiewicz, polski pisarz, publicysta, historyk literatury, rusycysta (ur. 1933)
2012:
    Julian Boss-Gosławski, polski rzeźbiarz (ur. 1926)
    Hanna Lachman, polska aktorka (ur. 1937)
2013:
    Gabriela Górska, polska pisarka (ur. 1939)
    Stanisław Werner, polski fizyk, inżynier, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego (ur. 1914)
2014 – Ryszard Krystosik, polski dyplomata (ur. 1934)
2015 – Witold Kondracki, polski matematyk (ur. 1950)
2016 – Urszula Nałęcz, polska zakonnica, misjonarka (ur. 1934)
2019 – Krzysztof Komornicki, polski kierowca wyścigowy i rajdowy (ur. 1931)

Przypisy

Guatemala Genuine Antigua...

Guatemala Genuine Antigua Potrero

Cena 24,50 zł
Guatemala SHB 17+

Guatemala SHB 17+

Cena 23,50 zł
Guatemala Maragogype

Guatemala Maragogype

Cena 32,50 zł
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.