Wydarzyło się w Polsce 1 stycznia:

1345 – Król Polski Kazimierz III Wielki i święty cesarz rzymski Ludwik IV Bawarski zawarli sojusz przeciw Luksemburgom.
1401 – Erygowano parafię św. Zygmunta w Szydłowcu.
1464 – Wojna trzynastoletnia: krzyżacka załoga na zamku w Gniewie skapitulowała przed wojskami królewskimi.
1520 – Wojna pruska: Krzyżacy zdobyli Braniewo.
1659 – Potop szwedzki: król Jan Kazimierz wjechał triumfalnie do odzyskanego Torunia.
1791 – W Warszawie ukazało się pierwsze wydanie czasopisma „Gazeta Narodowa i Obca”.
1816 – Józef Matecki został prezydentem Krakowa.
1819 – W Królestwie Polskim wprowadzono miary nowopolskie.
1821 – Ukazało się pierwsze wydanie „Kurjera Warszawskiego”.
1823 – Otwarto pierwszą w Poznaniu publiczną lecznicę – dzisiejszy Szpital Przemienienia Pańskiego
1826 – Wszedł w życie Kodeks cywilny Królestwa Polskiego.
1842 – W Królestwie Kongresowym rubel równy 100 kopiejkom stał się obowiązującą jednostką walutową, zastępując złotego polskiego równego 30 groszom polskim.
1848 – W Sali Wielkiej wileńskiego ratusza odbyła się premiera dwuaktowej wersji opery Halka z muzyką Stanisława Moniuszki do libretta Włodzimierza Wolskiego.
1858 – W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się premiera nowej, czteroaktowej wersji opery "Halka".
1860 – W Królestwie Polskim wszedł do obiegu pierwszy polski znaczek pocztowy.
1867 – Ukazało się pierwsze wydanie dziennika „Gazeta Toruńska”.
1872 – W Krakowie odbyła się prapremiera dramatu Adama Mickiewicza Konfederaci barscy.
1891 – W Królestwie Kongresowym moc obiegową straciły ostatnie monety groszowe, tj. 5 i 10 groszy bite w bilonie.
1922 – Wprowadzono pokojową strukturę Marynarki Wojennej i utworzono w Warszawie Kierownictwo Marynarki Wojennej.
1925 – W Wolnym Mieście Gdańsku otwarto polski urząd pocztowy.
1944:
    Utworzono Armię Ludową.
    Utworzono Krajową Radę Narodową.
1946 – Stacjonująca we wsi Lachawa (powiat sanocki) sotnia UPA została zaatakowana przez 300-osobowy oddział LWP, jednak wyrwała się z okrążenia tracąc 7 ludzi. W odwecie za pomoc udzielaną banderowcom żołnierze rozstrzelali 9 Ukraińców i spalili wieś.
1950:
    Założono uczelnie medyczne w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
    Założono Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi, Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie i Centralę Rozpowszechniania Filmów.
1951 – Z połączenia Bielska i Białej Krakowskiej powstało miasto Bielsko-Biała.
1956 – Powstało Studio Filmów Lalkowych w Tuszynie, wydzielone z Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi (późniejsze Studio Filmowe Se-ma-for).
1957 – Wprowadzono obowiązkową rejestrację telewizorów.
1958 – Powstało Studio Miniatur Filmowych w Warszawie.
1959 – Zarząd Główny Polskiego Związku Żeglarskiego powołał do istnienia Centralny Ośrodek Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego im. Andrzeja Benesza w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim.
1965 – Wszedł w życie Kodeks cywilny i Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
1967:
    Premiera komedii muzycznej Małżeństwo z rozsądku w reżyserii Stanisława Barei.
    Utworzono Słowiński Park Narodowy.
1969 – Powstało Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów Zespoły Filmowe.
1972 – Powstały Zespoły Filmowe: „Panorama”, „Pryzmat”, „Silesia” i „X”.
1973:
    Utworzono wydawnictwo RSW „Prasa-Książka-Ruch”.
    Wprowadzono system kodów pocztowych.
1974:
    Utworzono Centralną Wytwórnię Programów i Filmów Telewizyjnych Poltel.
    Studio Filmów Animowanych w Krakowie rozpoczęło działalność jako samodzielna jednostka organizacyjna.
1986 – Premiera 1. odcinka serialu telewizyjnego Siedem życzeń w reżyserii Janusza Dymka.
1988:
    Powstała grupa muzyczna Closterkeller.
    W Nysie rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego FSO Polonez Truck.
    Zakończono zagłuszanie Radia Wolna Europa.
1989:
    Wystartowała Telegazeta TVP.
    Utworzono Wigierski Park Narodowy.
1994 – Utworzono oddział TVP w Bydgoszczy.
1995:
    Przeprowadzono denominację złotego w stosunku 10 000:1.
    Utworzono Magurski Park Narodowy.
1999 – Weszły w życie przepisy realizujące program czterech reform.
2005 – Utworzono oddziały: TVP Gorzów Wielkopolski, TVP Kielce, TVP Olsztyn i TVP Opole.
2009 – Z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
2013 – Uruchomiono elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców e-WUŚ.
2015 – Zielona Góra powiększyła się o obszar gminy Zielona Góra, przez co stała się szóstym miastem w kraju pod względem powierzchni[4][5].
2016 – Stargard Szczeciński został przemianowany na Stargard.
2017:
    Opole zostało powiększone o 12 sołectw.
    Weszła w życie ustawa wprowadzająca Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty z rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Urodzili się 1 stycznia:

1467 – Zygmunt I Stary, król Polski (zm. 1548)
1527 – Wojciech Sędziwój Czarnkowski, polski szlachcic, polityk (zm. 1578)
1658 – Baltazar Wilksycki, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy poznański (zm. 1729)
1685 – Teresa Lubomirska, polska księżna (zm. 1712)
1702 – Stefan Szołdrski, polski szlachcic, polityk (zm. 1737)
1754 – August F. Globensky, polski lekarz, aptekarz, pionier polskiego osadnictwa w Kanadzie (zm. 1830)
1799 – Andrzej Towiański, polski mistyk, filozof, prawnik, reprezentant mesjanizmu polskiego, założyciel sekty religijnej, nazywanej Kołem Sprawy Bożej (zm. 1878)
1800:
    Filipina Brzezińska, polska kompozytorka, pianistka (zm. 1886)
    Leon Goldstand, polski bankier pochodzenia żydowskiego (zm. 1858)
1809 – Gustaw Zieliński, polski pisarz, uczestnik powstania listopadowego (zm. 1881)
1836 – Zygmunt Padlewski, polski generał, uczestnik powstania styczniowego, członek Tymczasowego Rządu Narodowego (zm. 1863)
1876 – Dorota Kłuszyńska, polska działaczka socjalistyczna i społeczny (zm. 1952)
1879 – Mieczysława Ćwiklińska (z domu Trapszo), aktorka, śpiewaczka; wystąpiła m.in. w filmach „Czy Lucyna to dziewczyna?”, „Granica”, „Trędowata” i „Ulica graniczna” (zm. 1972)
1881 – Marian Palewicz, polski aktor (zm. 1939)
1889 – Tadeusz Jarecki, polski dyrygent, kompozytor (zm. 1955)
1892 – Artur Rodziński, polski dyrygent (zm. 1958)
1893:
    Adolf Stempkowski, polski pilot, oficer Wojska Polskiego (zm. 1983)
    Artur Wypochowicz, polski działacz antyfaszystowski (zm. 1972)
1897:
    Mieczysław Jagoszewski, polski dziennikarz, eseista, poeta, działacz społeczny (zm. 1987)
    Eugeniusz Małaczewski, polski pisarz (zm. 1922)
1899 – Antoni Iglewski, polski żołnierz, cichociemny (zm. 1979)
1900 – Mieczysław Batsch, polski piłkarz (zm. 1977)
1901 – Stanisław Tworkowski, polski duchowny katolicki, pisarz (zm. 1999)
1902 – Mieczysława Kowalska, polska klaryska kapucynka, męczennica, błogosławiona (zm. 1941)
1904:
    Antoni Baraniak, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita poznański (zm. 1977)
    Mieczysław Bohatkiewicz, polski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (zm. 1942)
1905 – Stanisław Mazur, polski matematyk, współpracownik Stefana Banacha, jeden z twórców lwowskiej szkoły matematycznej (zm. 1981)
1907 – Marian Wróbel, polski szachista, kompozytor szachowy (zm. 1960)
1908:
    Henryk Golański, polski polityk (zm. 1995)
    Kazimiera Moskalówna, polska nauczycielka, działaczka PTTK (zm. 1976)
    Stanisław Winczewski, polski aktor, reżyser teatralny (zm. 1972)
1909:
    Sylwester Braun, polski fotoreporter, uczestnik powstania warszawskiego (zm. 1996)
    Władysław Lasoń, polski aktor (zm. 2001)
1911 – Roman Totenberg, polski skrzypek, pedagog pochodzenia żydowskiego (zm. 2012)
1912 – Maciej Kononowicz, polski poeta, prozaik, satyryk, tłumacz (zm. 1986)
1914 – Adam Czaplewski, polski generał dywizji (zm. 1982)
1915:
    Zygmunt Augustowski, polski działacz podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego (zm. 2008)
    Józef Światło, właściwie Izaak Fleischfarb, działacz komunistyczny, w latach 1951–1953 wicedyrektor X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego; w grudniu 1953 r. na terenie Berlina Zachodniego zwrócił się do władz amerykańskich o azyl polityczny; występował w cyklu audycji Radia Wolna Europa „Za kulisami partii i bezpieki”, demaskując stalinowski aparat władzy (zm. 1994)
1917:
    Erwin Axer, polski reżyser teatralny, felietonista, pamiętnikarz pochodzenia żydowskiego (zm. 2012)
    Iza Bieżuńska-Małowist, polska historyk starożytności (zm. 1995)
    Jan Olechowski, polski poeta, dziennikarz (zm. 1956)
1918:
    Adam Stachoń, polski duchowny katolicki, malarz (zm. 1999)
    Leon Szwed, polski poeta, prozaik (zm. 2003)
1919:
    Jan Krzywdziak, polski aktor (zm. 2016)
    Mieczysław Porzuczek, polski polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 2011)
1920:
    Sylwester Przedwojewski, polski aktor (zm. 2015)
    Andrzej Witold Szwarc, polski prawnik (zm. 2016)
1921 – Stanisław Gustaw Jaster, polski żołnierz AK, uciekinier z Auschwitz-Birkenau (zm. 1943)
1922:
    (według innych źródeł 1 stycznia 1919) Marek Edelman, polski lekarz kardiolog, uczestnik powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego (zm. 2009)
    Andrzej Hiolski, polski śpiewak operowy (baryton) (zm. 2000)
    Jan Kamiński, polski polityk, poseł na Sejm PRL, minister bez teki (zm. 2016)
    Mieczysława Moder, polska lekkoatletka (zm. 2017)
    Zbigniew Prus-Niewiadomski, polski aktor (zm. 1997)
    Tadeusz Somogi, polski aktor (zm. 2009)
    Stanisław Zołociński, polski żołnierz AK, podchorąży, uczestnik powstania warszawskiego (zm. 1944)
1924:
    Romuald Klekowski, polski biolog, ekolog (zm. 2015)
    Albert Narkiewicz, polski aktor (zm. 2003)
1925:
    Jerzy Lovell, polski pisarz (zm. 1991)
    Czesław Mojsiewicz, polski politolog (zm. 2009)
    Halina Piłatówna, polska aktorka (zm. 2019)
    Tadeusz Sabara, polski aktor (zm. 2020)
    Zbigniew Stokowski, polski aktor (zm. 2014)
    Tadeusz Szetela, polski duchowny katolicki, prałat (zm. 2008)
    Andrzej Tylczyński, polski dziennikarz, satyryk, autor tekstów piosenek, tłumacz (zm. 2009)
1926 – Leon Weintraub, polski lekarz, działacz społeczności żydowskiej, więzień obozów koncentracyjnych
1927:
    Juliusz Łuciuk, polski kompozytor (zm. 2020)
    Stanisław Miękisz, polski biofizyk (zm. 2017)
1928:
    Ryszard Juszkiewicz, polski prawnik, historyk, polityk, senator RP (zm. 2019)
    Stanisław Ładyka, polski ekonomista (zm. 2012)
    Zofia Perczyńska, polska aktorka (zm. 2017)
    Tadeusz Ryba, polski działacz powojennego podziemia antykomunistycznego w Polsce w ramach PPAN (zm. 2016)
    Piotr Węglowski, polski wojskowy (zm. 1997)
    Jerzy Wiśniewski, polski historyk, genealog (zm. 1983)
1929 – Zbigniew Nienacki, polski pisarz, dziennikarz (zm. 1994)
1930:
    Zdzisław Cackowski, polski filozof (zm. 2016)
    Edward Ciupak, polski socjolog, religioznawca (zm. 2011)
    Henryk Kukier, polski bokser
    Jan Mariański, polski polityk, przewodniczący Prezydium MRN w Gdyni (zm. 2008)
    Jerzy Olesiak, polski bobsleista (zm. 2012)
    Aleksander Rządkowski, polski aktor (zm. 2008)
1931:
    Jerzy Ambroziewicz, polski dziennikarz, pisarz (zm. 1995)
    Renata Maklakiewicz, polska aktorka, poetka, malarka (zm. 1991)
    Janusz Mirczewski, polski aktor (zm. 2004)
1932:
    Ewa K. Kossak, polska pisarka
    Wanda Siemaszko, polska aktorka
    Damian Szojda, polski duchowny katolicki, franciszkanin, biblista (zm. 2011)
    Andrzej Wójcik, polski ekonomista, polityk, minister handlu zagranicznego
    Janusz Żełobowski, polski śpiewak operetkowy (zm. 2016)
1933:
    Mieczysław Kalenik, polski aktor, znany m.in. z roli Zbyszka z Bogdańca w filmie „Krzyżacy” Aleksandra Forda (zm. 2017)
    Tadeusz Trojanowski, polski zapaśnik (zm. 1997)
1934:
    Mieczysław Chmura, polski hokeista (zm. 1980)
    Jerzy Januszewicz, polski aktor (zm. 1992)
    Jan Zaciura, polski związkowiec, polityk, poseł na Sejm RP (zm. 2009)
1935:
    Edward Brzostowski, polski polityk, poseł na Sejm RP, działacz sportowy, prezes PZPN (zm. 2020)
    Maciej Kijowski, polski operator filmowy (zm. 2017)
    Hanna Ewa Stańska, polska artystka plastyk, grafik, autorka ekslibrisów (zm. 2017)
1936:
    Adam Augustyn, polski pisarz (zm. 2016)
    Bohdan Głuszczak, polski aktor reżyser, pedagog (zm. 2016)
    Zdzisław Góralczyk, polski dyplomata, nauczyciel akademicki
    Jerzy Karaszkiewicz, polski aktor (zm. 2004)
    Michał Rosiński, polski aktor (zm. 2017)
1937:
    Mirosława Lombardo, polska aktorka
    Janusz Michałowski, polski aktorr, wystąpił m.in. w serialach „Mistrz i Małgorzata” oraz „Boża podszewka”
    Adam Wiśniewski-Snerg, polski pisarz science fiction (zm. 1995)
1938:
    Jadwiga Rutkiewicz-Mikulska, polska kostiumolog, scenograf (zm. 1985)
    Józef Skwark, polski aktor teatralny, odtwórca roli Adama Cisowskiego w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan z VIII klasy” w reżyserii Marii Kaniewskiej (1960)
1939:
    Ryszard Rachwał, polski piłkarz (zm. 2019)
    Ludwik Tomiałojć, polski zoolog, ornitolog (zm. 2020)
1940:
    Joanna Jędryka, polska aktorka
    Bohdan Likszo, polski koszykarz (zm. 1993)
    Janina Natusiewicz-Mirer, polska działaczka społeczna (zm. 2010)
    Anna Prucnal, polska aktorka, piosenkarka
1941 – Kazimierz Sioma, polski kierownik produkcji filmowej (zm. 2013)
1942:
    Jacek Jarosz, polski aktor (zm. 2009)
    Bolesława Hodt, polska lekkoatletka, miotaczka
    Mirosława Maludzińska, polska aktorka
    Jan Marszałek, polski pisarz
1943:
    Allan Starski, polski scenograf filmowy; w 1993 r. wraz ze scenografką Ewą Braun został laureatem Oscara za scenografię do filmu „Lista Schindlera” w reżyserii Stevena Spielberga
    Wojciech Wójcik, polski reżyser i scenarzysta filmowy (zm. 2018)
1944:
    Zdzisław Ambroziak, polski siatkarz, dziennikarz sportowy (zm. 2004)
    Maria Andruszkiewicz, polska aktorka
    Genowefa Grabowska, polska prawnik i polityk, senator V kadencji, europoseł
    Czesław Polewiak, polski kolarz szosowy
    Teresa Torańska, polska dziennikarka, pisarka (zm. 2013)
1945:
    Alfred Domagalski, polski polityk, poseł na Sejm II kadencji
    Piotr Jaxa, polski operator filmowy
    Danuta Polak, polska polityk, nauczycielka i działaczka związkowa, posłanka na Sejm II i IV kadencji
    Waldemar Sikora, polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm RP I i III kadencji
    Piotr Załuski, polski reżyser filmowy
1946:
    Jan Kozłowski, polski samorządowiec, polityk, eurodeputowany, działacz sportowy
    Barbara Zakrzewska, polska kompozytorka, muzykolog
    Jan Ząbik, polski żużlowiec
1947:
    Andrzej Kurek, polski fizyk, dziennikarz telewizyjny, popularyzator nauki, współautor telewizyjnego programu „Sonda” (zm. 1989)
    Kazimierz Józef Węgrzyn, polski poeta
1948:
    Jerzy Niemczuk, polski pisarz
    Tadeusz Owsianko, polski operator filmowy
    Andrzej Pastuszek, polski pisarz
    Zbigniew Samogranicki, polski aktor
1949:
    Wojciech Ostapowicz, polski operator filmowy
    Piotr Stefaniak, polski aktor
1950:
    Eugeniusz Karczewski, polski aktor
    Marek Kęsicki, polski wspinacz (zm. 1975)
    Sławomir Marczewski, polski polityk, lekarz, poseł na Sejm II kadencji
    Janusz Nagórny, polski duchowny katolicki, teolog (zm. 2006)
1951:
    Małgorzata Chmielewska, polska zakonnica
    Ewa Długołęcka, polska lekkoatletka, sprinterka
    Zenon Łakomy, polski piłkarz ręczny, trener (zm. 2016)
1952:
    Franciszek Adamczyk, polski polityk, poseł na Sejm III kadencji
    Bożena Adamek, polska aktorka
    Andrzej Chodubski, polski politolog (zm. 2017)
    Marta Fox, polska pisarka
    Wiesław Stefaniak, polski aktor (zm. 1997)
    Mieczysław Woźniak, polski żużlowiec, trener
1953:
    Sławomir Domaszewicz, polski aktor
    Tomasz Fogiel, polski aktor
    Roman Lis, polski aktor
    Henryk Mażul, polski poeta
    Zenon Plech, polski żużlowiec, srebrny i brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata
1954:
    Ryszard Burski, polski polityk, poseł na Sejm II kadencji
    Marek Bychawski, polski muzyk, kompozytor (zm. 2010)
    Zbigniew Księski, polski szachista (zm. 2018)
    Danuta Morel, polska aktorka, piosenkarka
    Danuta Stankiewicz, polska piosenkarka
1955:
    Mark Bartchak, amerykański duchowny katolicki pochodzenia polskiego, biskup Altoona Johnstown
    Teresa Bazała, polska polityk, nauczycielka, posłanka na Sejm I kadencji
    Leszek Korzeniowski, polski przedsiębiorca, polityk, poseł na Sejm RP
    Stanisław Melski, polski aktor
    Leszek Świętochowski, polski polityk, poseł na Sejm RP
1956 – Paweł Łęski, polski aktor
1957:
    Ewa Kasprzyk, polska aktorka, przez wiele lat związana z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, a od 2000 r. z Teatrem Kwadrat w Warszawie; znana m.in. z filmów „Dziewczęta z Nowolipek” i „Kogel-mogel” oraz serialu „Złotopolscy”
    Ewa Siepsiak, polska lekkoatletka, dyskobolka
    Adam Struzik, polski lekarz, polityk, samorządowiec, marszałek Senatu RP, marszałek województwa mazowieckiego
1958:
    Andrzej Chowaniec, polski hokeista
    Bogdan Dziubiński, polski hokeista
    Wiesław Kaczmarek, polski polityk, poseł na Sejm (X, I, II, III i IV kadencji), minister czterech rządów
    Andrzej Zgutczyński, polski piłkarz
1959 – Witold Mroziewski, polski piłkarz, trener
1960:
    Tomasz Karwowski, polski polityk, poseł na Sejm RP (zm. 2018)
    Krzysztof Peszko, polski artysta fotograf
    Sławomir Piechota, polski prawnik, polityk, poseł na Sejm RP
1961:
    Ireneusz Bartniak, polski generał
    Mieczysław Struk, polski samorządowiec, marszałek województwa pomorskiego
1962:
    Dariusz Kobylański, polski koszykarz
    Konrad Materna, polski piosenkarz, bard, aktor, lalkarz, poeta, pedagog
    Jarosław Narkiewicz, litewski nauczyciel, samorządowiec, polityk, działacz polskiej mniejszości narodowej
    Tadeusz Wnuk, polski aktor
1964 – Arkadiusz Pacholski, polski historyk, prozaik, eseista
1965:
    Lucjan Chrzanowski, polski samorządowiec, prezydent Żyrardowa
    Małgorzata Handzlik, polska polityk, eurodeputowana
    Robert Lubera, polski wokalista, członek zespołu The End
    Sławomir Najtkowski, polski piłkarz
1966:
    Jolanta Leszczyńska, polska szachistka
    Joachim Mencel, polski pianista jazzowy, kompozytor
    Joanna Sadkiewicz, polska szachistka
    Tomasz Solarewicz, polski scenarzysta filmowy (zm. 2016)
1967:
    Paweł Niczewski, polski aktor
    Sławomir Pacek, polski aktor
1968 – Aldona Orman, polska aktorka
1969 – Henryk Jagodziński, polski duchowny katolicki, arcybiskup, nuncjusz apostolski w Ghanie
1970 – Tomasz Bielawiec, polski aktor
1971:
    Maciej Mazur, polski grafik, ilustrator, malarz, rysownik, autor komiksów
    Radosław Roszkowski, polski samorządowiec, starosta powiatu prudnickiego
    Jarosław Wasik, polski piosenkarz, bard
1972 – Damian Pietrasik, polski operator filmowy
1974:
    Krystian Bala, polski podróżnik, pisarz, morderca
    Piotr Bała, polski aktor, scenarzysta, reżyser
    Olga Borys, polska aktorka
1975:
    Maria Aleksandra Kalina, polska lekarka, pediatra, biolog (zm. 2019)
    Leszek Karwowski, polski koszykarz
    Robert Luty, polski perkusista, członek zespołu Poluzjanci
    Rafał Maćkowiak, polski aktor
1976 – Andrzej Andrzejewski, polski aktor
1978 – Miłosz Bembinow, polski kompozytor, dyrygent
1979 – Maciej Brzoska, polski aktor
1980:
    Katarzyna Bachleda-Curuś, polska łyżwiarka szybka
    Magdalena Popławska, polska aktorka
1982 – Radosław Matusiak, polski piłkarz
1983 – Dominika Sell, polska aktorka
1987 – Grzegorz Pająk, polski siatkarz
1988 – Grzegorz Panfil, polski tenisista
1989:
    Magdalena Hawryła, polska siatkarka
    Marek Strzyżowski, polski hokeista
1990 – Jonasz Tołopiło, polski aktor
1991 – Edyta Kulmaczewska, polska lekkoatletka, wieloboistka
1994 – Mariusz Kozarzewski, polski motoparalotniarz (zm. 2017)
1996:
    Dawid Kwiatkowski, polski piosenkarz, bloger
    Aleksandra Wańczyk, polska siatkarka
1998 – Dominika Mróz, polska judoczka
2007 – Maria Siekańska, polska szachistka

Zmarli 1 stycznia:

1546 – Adam z Tuszyna, polski lekarz, astrolog, astronom, profesor Akademii Krakowskiej (ur. ?)
1655 – Jan Chryzostom Zamoyski, polski duchowny katolicki, biskup łucki, przemyski i bakowski (ur. ?)
1727 – Aleksander Józef Załuski, polski szlachcic, polityk (ur. 1652)
1764 – Michał Wodzicki, polski duchowny katolicki, biskup przemyski (ur. 1687)
1774 – Jan Jerzy Plersch, polski rzeźbiarz pochodzenia niemieckiego, autor prac m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, w pałacu w Wilanowie oraz w Ogrodzie Saskim (ur. 1704/05)
1866 – Konstanty Zamoyski, polski hrabia, ordynat zamojski (ur. 1799)
1873 – Antoni Dobrzański, polski duchowny katolicki, ojciec duchowy powstańców krakowskich (ur. 1804)
1893 – Aleksander Osipowicz, polski dziennikarz, pisarz, etnograf (ur. ok. 1823)
1899 – Stefan Zamoyski, polski ziemianin, polityk (ur. 1837)
1920:
    Kazimierz Gliński, polski poeta, prozaik, dramaturg (ur. 1850)
    Zygmunt Gorazdowski, polski duchowny katolicki, święty (ur. 1845)
1923 – Władysław Kulczyński junior, polski taternik, lekarz (ur. 1890)
1936 – Stanisław Wójtowicz, polski polityk, działacz ludowy, poseł na Sejm RP (ur. 1899)
1939 – Zofia Urbanowska, polska pisarka, publicystka (ur. 1849)
1943 – Marian Konopiński, polski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (ur. 1907)
1950 – Bolesław Jawornicki, polski farmaceuta, przedsiębiorca (ur. 1872)
1953 – Ludomir Różycki, polski kompozytor (ur. 1883)
1962 – Iza Kozłowska-Berson, polska aktorka (ur. 1884)
1973 – Stefan Rosiak, polski historyk, archiwista, krajoznawca (ur. 1897)
1976 – Stanisław Gąsienica-Brzega, polski muzyk jazzowy, członek zespołu Hagaw (ur. 1947)
1979 – Bolesław Piasecki, polski prawnik, polityk, członek Rady Państwa, założyciel stowarzyszenia „PAX” (ur. 1915)
1981 – Kazimierz Michałowski, polski archeolog, egiptolog, historyk sztukii; w 1937 roku został kierownikiem pierwszej polskiej ekspedycji badawczej w Egipcie; dzięki wykopaliskom jego zespołu powstała galeria sztuki egipskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie; twórca szkoły archeologii śródziemnomorskiej na UW (ur. 1901)
1983 – Bolesław Bonin, polski żużlowiec (ur. 1925)
1984 – Edward Sutor, polski rzeźbiarz (ur. 1917)
1986 – Halina Bujalska, polska aktorka (ur. 1917)
1987 – Józef Benbenek, polski regionalista (ur. 1898)
1990 – Bolesław Jaszczuk, polski inżynier, polityk, poseł na Sejm PRL, minister energetyki (ur. 1913)
1991 – Ada Rusowicz, polska piosenkarka (ur. 1944)
1994:
    Ryszarda Hanin, wybitna polska aktorka, wystąpiła m.in. w filmach „Zapamiętaj imię swoje”, „Jeszcze tylko ten las”, „Noce i dnie” oraz serialu „Polskie drogi” (ur. 1919)
    Ola Obarska, polska aktorka, piosenkarka (ur. 1910)
1999 – Stanisław Hadyna, polski kompozytor, dyrygent, założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (ur. 1919)
2000 – Henryk Jagodziński, polski dziennikarz, poeta, satyryk, aforysta (ur. 1928)
2001:
    Maria Kuryluk, polska poetka, pisarka, dziennikarka, tłumaczka (ur. 1917)
    Stefan Kwilecki, polski konserwator zabytków, architekt (ur. 1925)
2002 – Stanisław Szymczyk, polski aktor (ur. 1930)
2005:
    Barbara Fijewska, polska aktorka, choreograf, reżyserka teatralna (ur. 1919)
    Joanna Lossow, polska franciszkanka (ur. 1908)
2007 – Krystyna Zielińska-Zarzycka, polska dziennikarka, polityk, poseł na Sejm PRL (ur. 1924)
2008:
    Irena Górska-Damięcka, polska aktorka, reżyserka teatralna (ur. 1910)
    Witold Papużyński, polski energetyk (ur. 1920)
    Wanda Sieradzka de Ruig, polska dziennikarka, tłumaczka, autorka tekstów piosenek (ur. 1923)
2009:
    Bogusław Gdowski, polski matematyk (ur. 1931)
    Henryk Halkowski, polski historyk, publicysta, tłumacz (ur. 1951)
2010:
    Jerzy Haber, polski fizykochemik (ur. 1930)
    Tadeusz Ryczaj, polski polityk, poseł na Sejm RP (ur. 1931)
2011:
    Wanda Bacewicz, polska pisarka, poetka, dziennikarka (ur. 1914)
    Leszek Płażewski, polski pisarz, scenarzysta filmowy (ur. 1936)
2013 – Marian Wantoła, polski rysownik, twórca filmów animowanych (ur. 1926)
2014 – Jerzy Hejosz, polski piłkarz (ur. 1929)
2015:
    Józef Hałas, polski malarz (ur. 1927)
    Leszek Snopkowski, polski piłkarz (ur. 1928)
2016 – Maria Gąsienica Daniel-Szatkowska, polska narciarka alpejska (ur. 1936)
2017:
    Stanisław Hniedziewicz, polski prawnik, polityk, poseł na Sejm RP (ur. 1943)
    Aleksander Jackowski, polski etnograf, historyk sztuki (ur. 1920)
    Bogdan Tuszyński, polski dziennikarz sportowy, sprawozdawca radiowy, historyk prasy i sportu (ur. 1932)
2018:
    Zbigniew Osiński, polski teatrolog, historyk teatru (ur. 1939)
    Stanisław Jan Rostworowski, polski dziennikarz, publicysta, poseł na Sejm PRL (ur. 1934)
    Tadeusz Sąsara, polski działacz sportowy, prezes PZPS (ur. 1937)
2020:
    Wojciech Grabałowski, polski ekonomista, polityk, poseł na Sejm RP (ur. 1945)
    Wiesław Krygier, polski piłkarz ręczny (ur. 1948)
    Krzysztof Leski, polski dziennikarz (ur. 1959)

Przypisy

Panama SHB

Panama SHB

UWAGA!!! Kawa obecnie nie jest dostępna. Oczekujemy na nową dostawę.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.