Wydarzyło się w Polsce:

1321 – W Inowrocławiu zakończył się proces polsko-krzyżacki. Sąd nakazał Zakonowi zwrot Pomorza Gdańskiego Polsce oraz wypłacenie odszkodowania w wysokości 30 tys. grzywien. Krzyżacy nie uznali wyroku i odwołali się do papiestwa.
1326 – Król Władysław I Łokietek wraz z posiłkami litewskimi najechał Brandenburgię.
1439 – W Namysłowie został zawarty rozejm między Albrechtem II Habsburgiem a Władysławem II Warneńczykiem, który zakończył konflikt o tron czeski powstały po śmierci Zygmunta Luksemburskiego.
1454 – Król Kazimierz IV Jagiellończyk poślubił w Krakowie Elżbietę Rakuszankę, córkę Albrechta II Habsburga.
1648 – Król Władysław IV Waza nadał prawa miejskie Pradze leżącej na prawym brzegu Wisły.
1775 – powstaje w Warszawie Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, pierwsze polskie towarzystwo naukowe zajmujące się opracowaniem i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych, instytucja utworzona przez Komisję Edukacji Narodowej.
1807 – W dokumencie pisanym pojawiła się po raz pierwszy nazwa regionu kociewskiego; podpułkownik Hurtig raportował do gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, że „wysyła patrol ku Gociewiu”.
1813 – VI koalicja antyfrancuska: zwycięstwo wojsk rosyjskich nad napoleońskimi w bitwie pod Rogoźnem.
1864 – Powstanie styczniowe: Konstanty Kalinowski, dowodzący faktycznie siłami powstańczymi na Litwie, został schwytany przez Rosjan po zdradzie jednego ze swych żołnierzy. Stracono go w Wilnie 22 marca tego roku.
1919 – W Warszawie zainaugurował obrady Sejm Ustawodawczy, którego kadencja trwała do 27 listopada 1922 roku. Na stanowisko marszałka wybrany został Wojciech Trąmpczyński.
1920 – Gen. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Tym samym potwierdzono wykonanie jednego z punktów postanowień traktatu wersalskiego, przyznającego Polsce 140-kilometrowy odcinek wybrzeża.
1925 – Zawarto konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Na jego mocy Kościół zyskał pełną swobodę działania, z kolei żadna część terytorium Polski nie miała podlegać biskupowi rezydującemu poza granicami państwa.
1926 – Rada Ministrów wydała rozporządzenie nadające prawa miejskie Gdyni, niedawnej wiosce rybackiej.
1928 – Powstała Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP).
1929 – W Żywcu zanotowano –40,6 °C, a w W Olkuszu zanotowano –40,4 °C.
1934 – Na gdyńskim Oksywiu odsłonięto Pomnik Bitwy pod Oliwą.
1939 – Wszedł do służby okręt podwodny ORP „Orzeł”.
1940 – Sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1939 przez Armię Czerwoną. Ponad 200 tys. osób wywieziono do obozów (łagrów), położonych w Starobielsku na Ukrainie, na Syberii i w Kazachstanie. Deportacja objęła głównie urzędników państwowych, właścicieli ziemskich i osadników wojskowych. Działalność ta etapami trwała do najazdu Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 roku.
1943 – Zlikwidowano getto żydowskie w Mostach Wielkich (obecnie na Ukrainie). 1150-2000 jego mieszkańców zostało rozstrzelanych przez niemieckich i ukraińskich policjantów w podmiejskim lesie.
1944 – W odwecie za udany zamach na Franza Kutscherę Niemcy rozstrzelali 140 osób w ulicznej egzekucji na ul. Barskiej w Warszawie.
1945:
    Armia Czerwona zajęła miasta: Biała, Bielsko, Chojnów, Elbląg, Mirosławiec i Pszczyna.
    Ewakuujący niemiecką ludność cywilną i rannych żołnierzy z terenu Prus Wschodnich do Świnoujścia niemiecki transportowiec MS „Steuben” został zatopiony na północ od Ławicy Słupskiej przez radziecki okręt podwodny S-13. Zginęło 3600 osób, uratowano 300.
1958 – Dokonano oblotu szybowca SZD-22 Mucha Standard.
1959 – Ustanowiono herb Koszalina.
1966 – List Episkopatu Polski do premiera Józefa Cyrankiewicza, krytykujący władze PRL za odmowę wydania kard. Stefanowi Wyszyńskiemu paszportu na uroczystości milenijne w Rzymie.
1968 – Odbył się premierowy spektakl kabaretu Pod Egidą.
1971 – Rozpoczęły się Łódzkie strajki lutowe 1971 roku.
1976 – Sejm przyjął, przy jednym głosie wstrzymującym się Stanisława Stommy, poprawki do konstytucji PRL. Wprowadzono zapis o przewodniej roli w państwie PZPR i jego sojuszu z ZSRR.
1982 – 16-letni Emil Barchański wraz z kolegami oblał farbą i podpalił pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie.
1985 – Rozpoczęła się misja Polskiej Lotniczej Eskadry Pomocy Etiopii.
1987 – W katowickiej hali Spodek odbył się pierwszy polski koncert zespołu Metallica.
1993 – Powstała Polska Federacja Karate Tradycyjnego.
2006 – Premiera komedii romantycznej Ja wam pokażę! w reżyserii Denisa Delica.
2010 – Na przystanku w Warszawie w trakcie interwencji został zamordowany funkcjonariusz policji mł. asp. Andrzej Struj (pośmiertnie awansowany do stopnia podkomisarza).
2017 – Wprowadzono do obiegu banknot o nominale 500 zł.

Urodzili się:

1750 – Walenty Gagatkiewicz, polski lekarz (zm. 1805)
1789 – Włodzimierz Potocki, polski hrabia, pułkownik artylerii konnej (zm. 1812)
1800 – Kanuty Rusiecki, polski malarz (zm. 1860)
1811 – Konstanty Zakrzewski, polski poeta, dramaturg (zm. 1884)
1813 – Maurycy Dzieduszycki, polski historyk, pisarz (zm. 1877)
1818 – Karol Beyer, pierwszy zawodowy fotograf warszawski; twórca polskiej fotografii profesjonalnej; numizmatyk. (zm. 1877)
1829 – Julius von Szymanowski, rosyjski chirurg pochodzenia polsko-niemieckiego (zm. 1868)
1856 – Walenty Barczewski, polski duchowny katolicki, pisarz, historyk, działacz narodowy na Warmii (zm. 1928)
1878 – Jerzy Iwanowski, polski inżynier, działacz społeczny, polityk (zm. 1965)
1886 – Jerzy Szaniawski, polski dramaturg, prozaik, felietonista (zm. 1970)
1890 – Zygmunt Wiehler, polski kompozytor, pianista, dyrygent (zm. 1977)
1893 – Kazimierz Glabisz, polski generał, działacz sportowy (zm. 1981)
1895 – Stanisław Bronikowski, polski taternik (zm. 1917)
1899 – Witold Świda, polski prawnik (zm. 1989)
1900 – Franciszek Motylski, polski inżynier komunikacji, architekt (zm. 1983)
1906 – Włodzimierz Stefan Zarzycki, polski polityk, poseł na Sejm RP (zm. 1994)
1907:
    Piotr Oborski, polski prezbiter katolicki (zm. 1952)
    Stefan Swieżawski, filozof, tomista, historyk filozofii średniowiecznej i nowożytnej; autor monumentalnej publikacji „Dzieje filozofii europejskiej XV wieku”; także autor nagradzanych „Dziejów europejskiej filozofii klasycznej”; przez wiele lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. (zm. 2004)
1908 – Mieczysław Kurkowski, polski kapitan, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego (zm. 1944)
1915 – Teodor Józef Blachut, polski geodeta, kartograf (zm. 2004)
1917 – Wojciech Krysztofiak, polski scenograf (zm. 2012)
1918:
    Stanisława Gierek, polska pierwsza dama (zm. 2007)
    Jan Koprowski, polski pisarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz (zm. 2004)
    Tadeusz Lesisz, polski architekt, urbanista (zm. 2009)
    Kazimierz Mikulski, polski malarz, rysownik, scenograf (zm. 1998)
1919:
    Andrzej Ancuta, polski reżyser i operator filmowy (zm. 2009)
    Franciszek Kaim, polski inżynier metalurg, polityk, poseł na Sejm PRL, minister przemysłu ciężkiego, minister hutnictwa, wicepremier (zm. 1996)
1923 – Olgierd Budrewicz, polski dziennikarz, publicysta (zm. 2011)
1925:
    Mieczysław Paszkiewicz, polski prozaik, poeta (zm. 2004)
    Zdzisław Sadowski, polski ekonomista, polityk, wicepremier (zm. 2018)
    Jan Zurzycki, polski biolog (zm. 1984)
    Symcha Rotem (Szymon Ratajzer), ps. Kazik, żołnierz Żydowskiej Organizacji Bojowej, uczestnik Powstania w Warszawskim Getcie w 1943 roku i Powstania Warszawskiego w 1944 roku.
1926 – Józef Babicz, polski starszy sierżant, żołnierz AK (zm. 1947)
1927:
    Maciej Gintowt, polski architekt (zm. 2003)
    Jerzy Kleyny, polski autor tekstów piosenek, dziennikarz, scenarzysta telewizyjny, satyryk (zm. 1999)
1928 – Jan Laskowski, polski operator filmowy, reżyser filmów animowanych (zm. 2014)
1929 – Jerzy Kozakiewicz, polski aktor (zm. 2006)
1930:
    Bolesław Bogdan, polski pięcioboista nowoczesny, trener, działacz sportowy
    Janusz Rzeszewski, polski reżyser filmowy i telewizyjny, autor m.in. filmów „Halo, Szpicbródka”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Lata dwudzieste lata trzydzieste…”. (zm. 2007)
1932 – Bogdan Czaykowski, polski poeta, krytyk literacki, tłumacz (zm. 2007)
1935:
    Andrzej Gawroński, polski aktor
    Tadeusz Strugała, polski dyrygent
1937 – Paweł Kowalski, polski piłkarz, trener (zm. 2016)
1939:
    Lech Pruchno-Wróblewski, polski polityk, poseł na Sejm RP (zm. 2005)
    Kazimierz Ryczan, polski duchowny, biskup kielecki (zm. 2017)
    Władysław Jan Żmuda, polski piłkarz, trener
1940:
    Tadeusz Ferenc, polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm RP, prezydent Rzeszowa
    Tadeusz Piotrowski, amerykański historyk, socjolog pochodzenia polskiego
1941 – January Komański, polski generał
1943 – Romana Kahl-Stachniewicz, polska ekonomistka, działaczka niepodległościowa (zm. 2018)
1944:
    Lech Drewnowski, polski matematyk
    Maciej Jasiński, polski zawodnik i działacz sportów samochodowych (zm. 2007)
    Mieczysław Kosz, polski pianista i kompozytor jazzowy (zm. 1973)
1946:
    Krystyna Łybacka, polska polityk, poseł na Sejm, minister edukacji narodowej i sportu
    Mirosław Sawicki, polski nauczyciel, urzędnik państwowy, minister edukacji narodowej (zm. 2016)
1947 – Bronisław Sieńczak, polski duchowny katolicki, wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarz (zm. 2016)
1948 – Ryszard Krzyminiewski, polski fizyk
1949 – Romuald Szukiełowicz, polski trener piłkarski
1955:
    Wojciech Jagielski, polski poeta, autor tekstów piosenek, kompozytor
    Tomasz Koziński, polski polityk, wojewoda mazowiecki
1956:
    Mariusz Okoniewski, polski żużlowiec (zm. 2006)
    Alicja Olechowska, polska polityk, poseł na Sejm RP
1957 – Zbigniew Raubo, polski bokser, trener
1958:
    Jarosław Gołembiowski, polski kompozytor, pianista, pedagog
    Maciej Płażyński, polski polityk, marszałek Sejmu RP (zm. 2010)
    Adam Żyliński, polski samorządowiec, polityk, poseł na Sejm RP, burmistrz Iławy
1959 – Bogdan Bojko, polski przedsiębiorca, polityk, poseł na Sejm RP
1960:
    Jacek Janiszewski, polski polityk, poseł na Sejm RP, minister rolnictwa
    Jerzy Rębek, polski samorządowiec, polityk, poseł na Sejm RP, burmistrz Radzynia Podlaskiego
1961 – Miłogost Reczek, polski aktor
1962:
    Ireneusz Ciurzyński, polski bokser
    Bobby Czyz, amerykański bokser pochodzenia polskiego
    Zbigniew Starzec, polski samorządowiec, starosta oświęcimski, wicewojewoda małopolski
1963 – Józef Kotyś, polski samorządowiec, wicemarszałek województwa opolskiego
1964:
    Mirosław Breguła, polski wokalista, gitarzysta, członek zespołu Universe, kompozytor (zm. 2007)
    Agata Budzyńska, polska poetka, piosenkarka, kompozytorka (zm. 1996)
1966 – Renata Przemyk, polska piosenkarka
1967:
    Robert Leszczyński, polski dziennikarz, krytyk muzyczny, gitarzysta, didżej (zm. 2015)
    Marek Zagańczyk, polski publicysta, eseista
1969:
    Damian Bryl, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy poznański
    Mirosław Kamiński, polski perkusista, członek zespołu Lombard
1970:
    Andrzej Smolik, polski muzyk, kompozytor, producent muzyczny
    Jacek Stawiski, polski dziennikarz
1971 – Rafał Kwasowski, polski siatkarz
1972 – Michael Kasprowicz, australijski krykiecista pochodzenia polskiego
1976 – Marcin Sapa, polski kolarz szosowy
1977 – Przemysław Raminiak, polski pianista i kompozytor jazzowy
1978:
    Zuzanna Falzmann, polska dziennikarka
    Małgorzata Warda, polska pisarka, malarka, rzeźbiarka
    Adam Zajkowski, polski judoka
1979:
    Sebastian Jaworski, polski operator filmowy
    Jacek Kulesza, polski gitarzysta, członek zespołu Von Zeit
1980 – Michał Nowak, polski basista, członek zespołu Feel
1981 – Dominika Markuszewska, polska aktorka
1983:
    Marcin Bąk, polski aktor, kaskader, zawodnik sportów walki
    Kacper Habisiak, polski reżyser dźwięku
    Marta Natanek, polska siatkarka
1984 – Jagoda Szelc, polska reżyserka i scenarzystka filmowa
1987:
    Jakub Jarosz, polski siatkarz
    Maciej Sarnacki, polski judoka
    Mateusz Szczepaniak, polski żużlowiec
1989 – Wiesław Borkowski Jr. (Baiwei), polski artysta
1993 – Max Kepler, niemiecki baseballista pochodzenia polsko-amerykańskiego

Zmarli:

1598 – Anna Habsburżanka, królowa Polski i Szwecji (ur. 1573)
1618 – Feliks Kryski, polski szlachcic, polityk, pisarz i mówca polityczny (ur. 1562)
1677 – Adelajda Ludwika Sobieska, polska królewna (ur. 1672)
1684 – Jan Stanisław Kurcz, polski szlachcic, polityk (ur. ?)
1697 – Marek Matczyński, polski szlachcic, polityk (ur. 1631)
1792 – Andrzej Hieronim Zamoyski, polski prawnik, pamiętnikarz, polityk, kanclerz wielki koronny, marszałek Trybunału Głównego Koronnego (ur. 1716)
1808 – Franciszek Ksawery Sapieha, polski polityk, wojewoda smoleński (ur. 1741)
1890:
    Stefan Brzozowski, polski franciszkanin, działacz społeczny na Górnym Śląsku (ur. 1805)
    Adam Bruno Wikszemski, polski lekarz, anatom, pionier zapisu fonograficznego (ur. 1847)
1897 – Hieronim Stebnicki, polski generał w służbie rosyjskiej, kartograf, geodeta, geofizyk (ur. 1832)
1899 – Bolesław Syrewicz, polski rzeźbiarz (ur. 1835)
1900 – Edward Mateusz Jan Römer, polski malarz (ur. 1848)
1902:
    Jan Józef Dutkiewicz, polski malarz (ur. 1818)
    Jan Siedlecki, polski duchowny katolicki, autor śpiewnika kościelnego (ur. 1829)
1905 – Ignacy Krzyżanowski, polski pianista, kompozytor (ur. 1826)
1907 – Seweryn Perkowski, polski chirurg, urolog, wenerolog (ur. 1845)
1909 – Edward Pawłowicz, polski malarz, działacz społeczny, uczestnik powstania styczniowego (ur. 1825)
1918 – Józef Wolff, polski księgarz, wydawca (ur. 1862)
1931 – Fabian Himmelblau, polski księgarz, wydawca pochodzenia żydowskiego (ur. 1860)
1936 – Zula Pogorzelska, polska śpiewaczka, aktorka, tancerka (ur. ?)
1938 – Aleksander Majkowski, polski lekarz, działacz społeczny, pisarz (ur. 1876)
1944 – Jerzy Kleczkowski, polski porucznik, żołnierz AK (ur. 1911)
1948 – Antoni Fryszkowski, polski żołnierz podziemia antykomunistycznego (ur. 1924)
1949 – Feliks Koneczny, polski historyk, historiozof, profesor Uniwersytetu Wileńskiego. (ur. 1862)
1956 – Aleksander Osiński, polski generał, polityk, senator RP, prezes PCK, kierownik resortu spraw wojskowych (ur. 1870)
1962 – Władysław Broniewski, polski poeta, tłumacz; żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickie (ur. 1897)
1963 – Stanisław Miller, polski generał (ur. 1881)
1967 – Karol Bertoni, austro-węgierski i polski polityk, dyplomata (ur. 1876)
1968 – Wacław Jankowski, polski aktor (ur. 1904)
1982 – Janusz Szablowski, polski architekt (ur. 1909)
1989 – Mieczysław Chudzik, polski działacz sportowy (ur. 1908)
1993 – Jan Walc, polski krytyk i historyk literatury (ur. 1948)
1994:
    Kazimierz Romuald Dąbrowski, polski malarz (ur. 1941)
    Bronisław Tomecki, polski malarz, pedagog (ur. 1905)
1997 – Tadeusz Trojanowski, polski zapaśnik, trener, siedmiokrotny mistrz Polski w stylu wolnym, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Rzymie (1960). (ur. 1933)
1999 – Stanisław Szymański, polski tancerz klasyczny (ur. 1930)
2000 – Andrzej Zakrzewski, polski historyk, dziennikarz, publicysta, polityk, minister kultury i sztuki (ur. 1941)
2001 – Stefan Wicik, polski śpiewak operowy (tenor) (ur. 1924)
2002 – Józef Ozga-Michalski, polski pisarz, polityk, wiceprzewodniczący Rady Państwa PRL (ur. 1919)
2003:
    Mieczysław Bareja, polski prawnik, samorządowiec, prezydent Warszawy (ur. 1939)
    Antoni Czubiński, polski historyk (ur. 1928)
2004 – Edmund Pacholski, polski dziennikarz sportowy (ur. 1914)
2006:
    Feliks Barański, polski matematyk (ur. 1915)
    Mariusz Okoniewski, polski żużlowiec (ur. 1956)
2007 – Leszek Drewniak, polski podpułkownik (ur. 1951)
2009 – Jan Błoński, polski eseista, historyk literatury, krytyk literacki, tłumacz (ur. 1931)
2010 – Andrzej Struj, polski policjant (ur. 1968)
2011:
    Antoni Halor, polski reżyser, literaturoznawca, publicysta (ur. 1937)
    Józef Życiński, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita lubelski, teolog, filozof, specjalizował się w filozofii nauki (ur. 1948)
2012 – Leszek Walczak, polski lekkoatleta, sprinter (ur. 1953)
2013 – Krzysztof Michalski, polski filozof (ur. 1948)
2014 – Bolesław Polnar, polski malarz, grafik (ur. 1952)
2015 – Władysław Górski, polski prawnik (ur. 1917)
2016:
    Jacek Głuski, polski dziennikarz, pisarz, reżyser filmów dokumentalnych (ur. 1936)
    Lesław Kukawski, polski publicysta, działacz i sędzia jeździecki (ur. 1930)
    Mieczysław Stusiński, polski nauczyciel, poeta (ur. 1937)
2017:
    Wiesław Adamski, polski rzeźbiarz (ur. 1947)
    Maria Dmochowska, polska lekarka internistka, polityk, urzędniczka państwowa, poseł na Sejm RP (ur. 1930)
    Józef Prończuk, polski agronom, profesor nauk rolniczych (ur. 1911)
2019 – Eugeniusz Dryniak, polski duchowny katolicki, działacz opozycji antykomunistycznej (ur. 1955)

Przypisy

Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.