Wydarzyło się w Polsce 12 września:

1515 – Biskup wrocławski Jan Thurzo podpisał w Krakowie, w imieniu księcia legnickiego Fryderyka II jego układ małżeński z królewną Elżbietą Jagiellonką. Ślub odbył się we Wrocławiu 25 listopada tego samego roku.
1635 – W Sztumskiej Wsi zawarto rozejm polsko-szwedzki, przedłużający i zmieniający postanowienia rozejmu w Altmarku (Starym Targu), zawartego 26 września 1629 roku po zakończeniu tzw. wojny o ujście Wisły.
1637 – W kościele św. Jana w Warszawie król Władysław IV Waza poślubił Cecylię Renatę Habsburżankę.
1642 – Wojna trzydziestoletnia: żołnierze austriaccy spalili zamek w Jędrzychowie na Dolnym Śląsku.
1683 – Bitwa pod Wiedniem – bitwa stoczona między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy.
1699 – Zgodnie z postanowieniami pokoju w Karłowicach komisarze polscy z generałem artylerii konnej Marcinem Kątskim na czele przejęli od ostatniego tureckiego baszy Kamieńca Podolskiego klucze do miasta i zamku.
1733 – Stanisław Leszczyński został wybrany na króla Polski.
1831 – Powstanie listopadowe: nierozstrzygnięta bitwa pod Kockiem.
1917 – Powstała Rada Regencyjna Królestwa Polskiego.
1929 – W Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów „Samolot” w Poznaniu wybuchł pożar, którego przyczyny nie udało się ustalić. Zniszczeniu uległy hale fabryczne, 10 gotowych samolotów oraz nowo sprowadzone urządzenia do produkcji.
1939 – Kampania wrześniowa:
    Na rynku w Końskich Niemcy rozstrzelali 22 Żydów.
    Odbyła się konferencja najwyższych dostojników III Rzeszy w Jełowej pod Opolem, na której zapadły pierwsze decyzje dotyczące podbitych ziem polskich oraz przeznaczenia Legionu Ukraińskiego.
    Zbrodnia w Szczucinie na 40 polskich jeńcach.
    Zwycięstwo Niemców w bitwie pod Brwinowem.
    Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Kałuszynem.
1941 – W Dołhem w dawnym powiecie stryjskim województwa stanisłowawskiego oddział Sicherheitsdienst rozstrzelał 120 Żydów.
1942:
    Zakończyła się trwająca od 5 września operacja wysiedlenia (tzw. „Wielka Szpera”) z łódzkiego getta 15 681 „osób nienadających się do pracy” (dzieci do 10. roku życia, starców, osób chorych). W jej trakcie na miejscu zamordowano około 600 osób. Getto z pozostałymi ponad 70 tys. mieszkańców stało się wielkim obozem pracy. Zamknięto szkoły i szpitale.
    Zakończyły się trwające od 22 lipca codzienne transporty z Umschlagplatz Żydów z getta warszawskiego do (w większości przypadków) obozu zagłady w Treblince. (Ostatni pociąg w trakcie wielkiej akcji wysiedleńczej z żydowskimi policjantami i członkami ich rodzin odjechał do Treblinki 21 września).
1943:
    W nocy z 12 na 13 września pod Gołębiem (powiat puławski) partyzanci z Batalionów Chłopskich wysadzili niemiecki pociąg z transportem amunicji.
    W Skorczycach na Lubelszczyźnie Niemcy zamordowali 17 mężczyzn.
1944:
    43. dzień powstania warszawskiego:
    - próby zdobycia Solca (Górnego Czerniakowa) przez Niemców;
    - ukazuje się pierwszy numer pisma "Barykada".
    Pod Ewiną w powiecie radomszczańskim 3 brygady Armii Ludowej stoczyły bitwę z oddziałami niemieckimi w sile 6 tysięcy żołnierzy, zakończoną przebiciem się partyzantów.
1945 – Uchwałą Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej strona polska stwierdziła, że konkordat ze Stolicą Apostolską z 1925 roku przestał obowiązywać wskutek jednostronnych posunięć Stolicy Apostolskiej w 1939 roku, sprzecznych z zobowiązaniami konkordatowymi.
1954 – Marian Więckowski wygrał 11. Tour de Pologne.
1961 – Zainaugurowała działalność Warszawska Opera Kameralna.
1967 – Prezydent Francji Charles de Gaulle zakończył tygodniową wizytę w Polsce.
1976 – W Płocku odbyły się Dożynki Centralne.
1978 – Premiera filmu wojennego "...Gdziekolwiek jesteś panie prezydencie..." w reżyserii Andrzeja Trzos-Rastawieckiego.
1981 – Arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski Józef Glemp został mianowany prymasem Polski.
1989 – Sejm PRL udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej historii Polski.
1999 – Tomasz Brożyna wygrał 56. Tour de Pologne.
2002 – Sejm RP przyjął ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Urodzili się 12 września:

1810:
    Karol Hindemith, polski drukarz, wydawca, księgarz pochodzenia niemieckiego (zm. 1890)
    Aleksander Ostrowski, polski ziemianin, polityk (zm. 1896)
1814 – August Cieszkowski, polski hrabia, ziemianin, ekonomista, filozof, działacz społeczny (zm. 1894)
1819 – Władysław Niegolewski, polski prawnik, polityk, uczestnik powstania styczniowego (zm. 1885)
1820 – Ignacy Łyskowski, polski dziennikarz, działacz narodowy, oświatowy i gospodarczy, polityk (zm. 1886)
1821 – Ludwik Natanson, polski lekarz pochodzenia żydowskiego (zm. 1896)
1823 – Kornel Ujejski, polski poeta, publicysta (zm. 1897)
1826 – Mateusz Gralewski, polski etnograf, publicysta, działacz niepodległościowy, uczestnik powstania styczniowego (zm. 1891)
1828 – Kazimierz Jarochowski, polski historyk, publicysta (zm. 1888)
1847 – Wacław Mayzel, polski lekarz, histolog (zm. 1916)
1863 – Stanisław Julian Ignacy Ostroróg, polski fotograf (zm. 1935)
1867 – Justyna Budzińska-Tylicka, polska lekarka, działaczka feministyczna, socjalistyczna i społeczna, polityk (zm. 1936)
1870 – Karol Sztakelberg, polski pułkownik (zm. 1926)
1872 – Wojciech Brzega, polski pisarz, rzeźbiarz, snycerz (zm. 1941)
1874 – Edward Lorenz, polski prawnik, sędzia, fotograf, działacz społeczny (zm. 1930)
1877 – Walery Roman, polski prawnik, polityk, wojewoda poleski i senator RP (zm. 1952)
1880 – Franciszek Fiedler, polski historyk ruchu robotniczego, polityk pochodzenia żydowskiego, poseł na Sejm PRL (zm. 1956)
1881 – Lucjan Ballenstedt, polski inżynier, projektant mostów (zm. 1958)
1883 – Adam Tiger, polski major rezerwy lotnictwa (zm. 1966)
1884 – Henryk Cudnowski, polski aktor, reżyser teatralny (zm. 1963)
1885 – Piotr Bańkowski, polski historyk literatury, archiwista (zm. 1976)
1892 – Tadeusz Wierzejski, polski kolekcjoner dzieł sztuki, kustosz (zm. 1974)
1893:
    Kazimierz Swoszowski, polski porucznik pilot (zm. 1920)
    Michał Wymysłowski, polski robotnik, legionista, związkowiec, polityk, poseł na Sejm RP (zm. 1949)
1897 –  Irene Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie; fizyk, chemik; prowadziła badania z zakresu promieniotwórczości i reakcji jądrowych. W 1935 r. wspólnie z mężem Frederikiem Joliot-Curie otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii (zm. 1956)
1898 – Adam Sokołowski, polski lekarz, taternik (zm. 1984)
1899 – Tomasz Wachowski, polski żołnierz, uczestnik powstania wielkopolskiego (zm. 1939)
1900 – Józef Lucjan Kępiński, polski oficer kawalerii, pilot sportowy, podpułkownik Royal Air Force (zm. 1964)
1902:
    Cecylia Lewandowska, polska tłumaczka, autorka książek przyrodniczych dla dzieci (zm. 1989)
    Władysław Ludwig, polski prawnik, instruktor harcerski, uczestnik powstania warszawskiego (zm. 1944)
1903 – Olga Żebruń, polska działaczka komunistyczna, polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 1972)
1906 – Wiktor Dobrzański, polski oficer WP i AK, uczestnik powstania warszawskiego (zm. 1944)
1907 – Rozalia Ochab, polska pierwsza dama pochodzenia żydowskiego (zm. 1996)
1911 – Edward Szostak, polski koszykarz (zm. 1990)
1912 – Wacław Blicharski, polski wspinacz (zm. 1972)
1914:
    Jerzy Popko, polski pedagog, polityk, poseł na Sejm PRL, minister leśnictwa i przemysłu drzewnego (zm. 1975)
    Janusz Żurakowski, polski podpułkownik pilot myśliwski, oblatywacz; uczestnik kampanii polskiej 1939 r. i Bitwy o Anglię; od 1942 r. dowódca polskiego 316. Dywizjonu Myśliwskiego; od 1944 r. pilot doświadczalny w brytyjskim ośrodku badawczym lotnictwa wojskowego w Boscombe Down; pierwszy Polak pilotujący samoloty odrzutowe i pionier odrzutowej akrobacji (zm. 2004)
1915:
    Maria Irena Sowicka, polska reżyserka teatru lalek, malarka (zm. 2003)
    Jerzy Żarnecki, polski historyk sztuki (zm. 2008)
1918 – Tadeusz Makarczyński, polski reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, pisarz (zm. 1987)
1919:
    Wacław Auleytner, polski działacz katolicki, polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 2016)
    Marian Ryba, polski generał brygady, polityk, dyplomata wojskowy
1920:
    Lech Kalinowski, polski historyk sztuki i idei, mediewista (zm. 2004)
    Aleksander Kobzdej, polski malarz (zm. 1972)
1921 – Stanisław Lem, polski pisarz, klasyk literatury science fiction, filozof, futurolog i eseista; jeden z najbardziej cenionych polskich pisarzy; jego książki „Powrót z gwiazd”, „Solaris”, „Opowieści o pilocie Pirxie”, „Dzienniki Gwiazdowe”, „Cyberiada” weszły do kanonu najsłynniejszych dzieł science fiction XX wg (zm. 2006)
1922:
    Andrzej Tomczak, polski archiwista, historyk (zm. 2017)
    Eugeniusz Weiss, polski plutonowy podchorąży, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego (zm. 1944)
1924:
    Kaya Mirecka-Ploss, polska projektantka mody, pisarka, działaczka społeczna
    Halina Romanowska, polska aktorka (zm. 1998)
    Tadeusz Teodorczyk, polski aktor (zm. 1996)
1925:
    Wanda Lasota, polska farmaceutka, bromatolog, mykolog (zm. 2003)
    Stan Lopata, amerykański baseballista pochodzenia polskiego (zm. 2013)
    Tadeusz Skorulski, polski aktor (zm. 1995)
1928 – Zdzisław Popławski, polski koszykarz
1929 – Marian Szymański, polski geodeta (zm. 2011)
1930:
    Piotr Skrzynecki, polski reżyser, scenarzysta, założyciel, kierownik artystyczny i konferansjer kabaretu Piwnica pod Baranami (zm. 1997)
    Jerzy Wójcik, polski operator i reżyser filmowy, współtwórca polskiej szkoły filmowej, pedagog (zm. 2019)
1932 – Tadeusz Wrzaszczyk, polski inżynier, polityk, poseł na Sejm PRL, minister przemysłu maszynowego, wicepremier (zm. 2002)
1933 – Janusz Marzec, polski aktor, reżyser teatralny (zm. 2005)
1934 – Stanisław Jaworski, polski pisarz, krytyk literacki
1935 – Marian Berkowicz, polski poeta (zm. 2012)
1936 – Tomasz Śpiewak, polski kompozytor (zm. 2017)
1937:
    Jacek Dworski, polski rzeźbiarz
    Maria Riemen, polska nauczycielka, polityk, poseł na Sejm PRL
    Andrzej Sroka, polski pułkownik, funkcjonariusz SB i UOP (zm. 2010)
1939 – Stanisław Kobielus, polski duchowny katolicki, pallotyn, historyk sztuki, poeta (zm. 2020)
1940:
    Ryszard Binkowski, polski pisarz
    Stefan Zach, polski piosenkarz, aktor (zm. 2003)
1942:
    Mirosław Boruszewski, polski poeta (zm. 2014)
    Bronisław Hyżorek, polski dyrygent, pedagog
1944 – Władysław Szkop, polski lekarz, polityk, poseł na Sejm RP (zm. 2015)
1947:
    Stefan Hula, polski kombinator norweski
    Roman Nalewajski, polski chemik teoretyk
1948:
    Bogusław Liberadzki, polski ekonomista, polityk, minister transportu i gospodarki morskiej, poseł na Sejm RP, eurodeputowany
    Jadwiga Rubiś, polska fotoreporterka, dziennikarka (zm. 2000)
    Zofia Rudnicka, polska aktorka, tancerka, choreograf
1949 – Eugeniusz Czykwin, polski dziennikarz, polityk, poseł na Sejm RP, działacz mniejszości białoruskiej
1950:
    Zygmunt Vetulani, polski informatyk i lingwista komputerowy
    Ireneusz Zarzycki, polski samorządowiec, polityk, senator RP
1951 – Tomasz Brandyk, polski hydrolog (zm. 2009)
1953:
    Jan Pluta, polski perkusista, członek zespołu Kombi (zm. 2013)
    Jan Grabkowski, polski samorządowiec, starosta poznański
    Zbigniew Macias, polski śpiewak operowy i musicalowy (baryton), reżyser
1955:
    Elżbieta Kiedrowska, polska lekkoatletka, skoczkini wzwyż (zm. 2016)
    Jerzy Wojciech Ziembicki, polski reżyser filmów dokumentalnych
1956 – Waldemar Głuszko, polski kontradmirał
1957:
    Ryszard Częstochowski, polski prozaik, dramaturg, terapeuta uzależnień
    Lidia Geringer de Oedenberg, polska działaczka kulturalna, eurodeputowana
1960 – Wojciech Jagielski, polski dziennikarz, publicysta, reporter zajmujący się problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia; opublikował m.in. książki „Dobre miejsce do umierania”, „Modlitwa o deszcz”, „Wieże z kamienia”, „Nocni wędrowcy”
1962:
    Artur Kaczmarski, polski aktor, prezenter telewizyjny, reżyser dubbingu
    Paweł Kruszelnicki, polski aktor
    Ryszard Nowak, polski polityk, poseł na Sejm, prezydent Nowego Sącza
1965 – Grzegorz Tomicki, polski poeta, krytyk literacki, literaturoznawca
1966 – Marek Sośnicki, polski piosenkarz, muzyk, kompozytor, aktor
1968 – Agnieszka Wosińska, polska aktorka
1970:
    Sławomir Cywoniuk, polski perkusista, członek zespołu Dead Infection (zm. 2020)
    Jacek Gutorow, polski poeta, eseista, krytyk literacki, tłumacz
1973:
    Andrzej Jasiński, polski piłkarz
    Yga Kostrzewa, polska działaczka społeczna
    Dorota Miśkiewicz, polska wokalistka jazzowa
1974:
    Adam Bielan, polski polityk, poseł na Sejm RP, eurodeputowany
    Paweł Chorąży, polski polityk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
    Grzegorz Warchoł, polski basista, członek zespołów Pidżama Porno i Lombard (zm. 2007)
1976:
    Krzysztof Kotorowski, polski piłkarz, bramkarz
    Maciej Żurawski, polski piłkarz
1979 – Andrzej Głyda, polski strzelec sportowy
1980 – Małgorzata Stroka, polska szpadzistka
1981:
    Łukasz Sokół, polski hokeista
    Sabina Wojtala, polska łyżwiarka figurowa
1982 – Misia Furtak, polska wokalistka, basistka
1983:
    Marcin Koniusz, polski szablista
    Magdalena Mazurek, polska siatkarka
1985 – Paulina Przybysz, polska wokalistka, autorka tekstów, członkini duetu Sistars
1987:
    Anna Jagodzińska, polska modelka
    Katarzyna Pasternak, polska judoczka
    Justyna Raczyńska, polska siatkarka
1989 – Rafał Majka, polski kolarz szosowy
1990:
    Natalia Piotrowska, polska aktorka musicalowa i dubbingowa
    Patrick Wiercioch, kanadyjski hokeista pochodzenia polskiego
1991 – Martyna Opoń, polska lekkoatletka, sprinterka
1992:
    Olga Jankowska, polska aktorka
    Emilia Zdunek, polska piłkarka
1999 – Michał Sierocki, polski lekkoatleta, płotkarz

Zmarli 12 września:

1598 – Stanisław Krasiński, polski duchowny katolicki, sekretarz królewski (ur. 1534)
1621 – Jan Hieronim Chodkiewicz, polski szlachcic, polityk (ur. ?)
1683:
    Zygmunt Bobola, polski szlachcic, wojskowy (ur. 1661)
    Stanisław Potocki, polski szlachcic, pułkownik (ur. 1659)
1691 – Piotr Opaliński, polski szlachcic, polityk (ur. 1640)
1719 – Wojciech Głazowicz, polski jezuita, teolog, filozof, pedagog (ur. 1655)
1757 – Józef Skarbek Malczewski, polski szlachcic, polityk (ur. ok. 1684)
1781 – Jan Alojzy Aleksandrowicz, polski duchowny katolicki, biskup chełmski (ur. 1728)
1849 – Pantaleon Wawrzyniec Szuman, polski prawnik, polityk (ur. 1782)
1869 – Józef Ćwierciakiewicz, polski dziennikarz, działacz socjalistyczny (ur. 1822)
1871 – Erazm Skarżyński, polski pułkownik, uczestnik powstania listopadowego, krakowskiego i styczniowego (ur. 1804)
1902 – Samuel Rosenthal, polsko-francuski szachista pochodzenia żydowskiego (ur. 1837)
1916 – Zygmunt Balicki, polski socjolog, publicysta, polityk, jeden z przywódców ruchu narodowo-demokratycznego, współtwórca Ligi Narodowej (ur. 1858)
1920 – Michał Belina-Prażmowski, polski kapitan artylerii (ur.?)
1926 – Kazimierz Girdwoyń, polski inżynier-agrotechnik (ur. 1843)
1929 – Józef Kallenbach, polski historyk literatury, wydawca (ur. 1861)
1933:
    Antoni Kamieński, polski malarz, grafik (ur. 1860)
    Bernard Alojzy Łubieński, polski redemptorysta, pisarz, kaznodzieja, misjonarz, Sługa Boży (ur. 1846)
1934 – Szoel Berliner, polski matematyk pochodzenia żydowskiego (ur. 1883)
1939:
    Antoni Cejzik, polski lekkoatleta, wieloboista (ur. 1900)
    Tadeusz Graff, polski podpułkownik artylerii (ur. 1895)
    Stanisław Grzęda, polski duchowny katolicki, działacz społeczny (ur. 1882)
    Zygmunt Horyd, polski komandor podporucznik, inżynier (ur. 1896)
    Henryk Koniuszewski, polski lotnik, kapral strzelec radiotelegrafista (ur. 1918)
    Konstanty Korzeniowski, polski lotnik, starszy sierżant (ur. 1900)
    Beniamin Kotarba, polski podpułkownik dyplomowany piechoty (ur. 1893)
    Franciszek Kupidłowski, polski porucznik obserwator (ur. 1911)
    Tadeusz Mikke, polski podpułkownik kawalerii (ur. 1896)
    Piotr Szturmowski, polski polityk, poseł na Sejm RP (ur. 1887)
1941 – Helena Marusarzówna, polska narciarka, kurierka tatrzańska, żołnierz ZWZ-AK (ur. 1918)
1946 – Włodzimierz Nałęcz, polski malarz, rysownik, akwaforcista, literat (ur. 1865)
1960:
    Franciszek Gil, polski pisarz, reportażysta (ur. 1917)
    Antoni Jakubowski, polski działacz niepodległościowy, polityk, senator RP i poseł do KRN (ur. 1887)
    Zygmunt Podhorski, polski generał (ur. 1891)
1963 – Danuta Korolewicz, polska aktorka (ur. 1925)
1964 – Sergiusz Piasecki, polski pisarz, publicysta polityczny, oficer wywiadu, żołnierz AK (ur. 1901)
1967 – Nadzieja Padlewska, polska pianistka, pedagog (ur. 1882)
1968:
    Józef Alfred Potocki, polski hrabia, dyplomata (ur. 1895)
    Ryszard Siwiec, polski żołnierz AK, filozof, księgowy, 8 września 1968 r., podczas centralnych dożynek na Stadionie X-lecia, podpalił się na oczach tłumów, protestując przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (ur. 1909)
1970 – Jan Sztaudynger, polski poeta, satyryk, teoretyk lalkarstwa, tłumacz (ur. 1904)
1974 – Paweł Gettel, polski działacz społeczny i samorządowy (ur. 1892)
1978 – Józef Drzazga, polski duchowny katolicki, biskup warmiński (ur. 1914)
1981 – Edmund Ilcewicz, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy lubelski (ur. 1924)
1982 – Kazimierz Poczmański, polski malarz (ur. 1900)
1987 – Tadeusz Cygler, polski aktor, reżyser teatralny (ur. 1914)
1988 – Janina Bocheńska, polska aktorka (ur. 1930)
1990 – Irena Eichlerówna, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych, przez ponad pół wieku związana z Teatrem Narodowym w Warszawie (ur. 1908)
1991 – Feliks Konarski, pseudonim Ref-Ren, pisarz, kierownik artystyczny i literacki teatrów rewiowych; w czasie II wojny światowej więzień sowieckich łagrów, następnie w armii gen. Władysława Andersa; autor słów pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”(ur. 1907)
1992 – Rafał Abkowicz, polski hazzan karaimski (ur. 1896)
1994 – Wiesław Szewczyk, polski aktor (ur. 1929)
1995 – Ernest Pohl, polski piłkarz, zawodnik m.in. Górnika Zabrze i Legii Warszawa; najskuteczniejszy strzelec w historii ekstraklasy z dorobkiem 186 goli; w latach 1955–1964 wystąpił w 46 oficjalnych meczach reprezentacji Polski, w których zdobył 39 goli (ur. 1932)
1997 – Mieczysław Tarnawski, polski aktor (ur. 1924)
1999 – Alfred Abramowicz, amerykański duchowny katolicki pochodzenia polskiego, biskup pomocniczy Chicago (ur. 1919)
2003 – Jan Jacoby, polski twórca filmów naukowych (ur. 1909)
2004:
    Paweł Gędłek, polski aktor (ur. 1969)
    Marek Karp, polski historyk, założyciel i wieloletni dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (ur. 1952)
2005 – Józef Słotwiński, polski reżyser teatralny, dramaturg, tłumacz, jeden z twórców Teatru Telewizji, autor i główny reżyser telewizyjnej „Kobry” (ur. 1908)
2006 – Witold Knychalski, polski działacz kulturalny (ur. 1954)
2008:
    Janusz Hajdun, polski pianista, kompozytor (ur. 1935)
    Andrzej Kiciński, polski architekt, urbanista (ur. 1938)
2009:
    Tadeusz Somogi, polski aktor (ur. 1922)
    Gertruda Szalsza, polska aktorka (ur. 1924)
    Aleksander Ziemny, polski poeta, prozaik, reportażysta, tłumacz (ur. 1924)
2012 – Rafał Piszcz, polski kajakarz (ur. 1940)
2013 – Małgorzata Zwierzchowska, polska piosenkarka, flecistka (ur. 1961)
2015:
    Piotr Cieślak, polski aktor, reżyser teatralny, pedagog (ur. 1948)
    Sylwester Dziki, polski prasoznawca (ur. 1932)
    Honorat Gil, polski zakonnik ze zgromadzenia karmelitów bosych, historyk Kościoła (ur. 1934)
    Janusz Nowożeniuk, polski dziennikarz sportowy (ur. 1935)
2016:
    Wojciech Kaczmarek, polski żużlowiec (ur. 1948)
    Krzysztof Wrzesiński, polski samorządowiec, burmistrz Lubrańca (ur. 1958)
2017 – Janusz Sondel, polski prawnik (ur. 1937)
2019:
    Janusz Bargieł, polski prawnik, działacz opozycji antykomunistycznej (ur. 1951)
    Bogusław Stanisławski, polski działacz społeczny, prezes Amnesty International Polska (ur. 1930)

Przypisy

Zambia AA

Zambia AA

Cena 32,50 zł
Zambia AA jest bardzo dobrze zbalansowaną kawą z bogatym smakiem. Smak Zambii AA:...
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.