Wydarzyło się w Polsce 20 listopada:

1470 – Podczas Sejmu w Piotrkowie wielki mistrz krzyżacki Henryk VII Reffle von Richtenberg złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi.
1648 – Jan II Kazimierz Waza został wybrany na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego.
1655 – Potop szwedzki: król Jan II Kazimierz Waza wydał Uniwersał opolski wzywający Polaków do powstania przeciw Szwedom.
1870 – Poświęcono Kościół Mariacki w Katowicach.
1881 – Założono Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszą w Polsce geograficzną organizację studencką.
1898 – We Lwowie odsłonięto pomnik króla Jana III Sobieskiego (obecnie znajduje się w Gdańsku).
1900 – W kościele Mariackim w Krakowie odbył się ślub poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny; uroczystości weselne urządzono w Bronowicach Małych, świadkiem młodej pary był Stanisław Wyspiański, który wydarzenie to utrwalił w dramacie „Wesele”.
1918:
    Niemcy, jako pierwszy kraj, uznały niepodległość Polski.
    Rząd Jędrzeja Moraczewskiego ogłosił swój program, zakładający przebudowę ustroju gospodarczego i społecznego według doktryny socjalistycznej.
1923 – Założono Bank Gdański.
1925 – Powstał rząd Aleksandra Skrzyńskiego.
1944:
    PKWN wydał dekret o przekształceniu Polskiego Radia w przedsiębiorstwo państwowe.
    Z powodu zbliżania się linii frontu Adolf Hitler opuścił Wilczy Szaniec pod Kętrzynem.
1945 – Sojusznicza Rada Kontroli zarządziła wysiedlenie całej niemieckiej ludności Śląska.
1946 – W Teatrze Wybrzeże w Gdańsku debiutowali aktorzy: Ryszard Barycz, Ludwik Benoit, Renata Kossobudzka, Barbara Krafftówna, Bronisław Pawlik, Aniela Świderska, Izabella Wilczyńska-Szalawska i Roman Stankiewicz.
1948 – Powstał Państwowy Instytut Matematyczny (od 1952 roku Instytut Matematyczny PAN).
1952:
    Na swym inauguracyjnym posiedzeniu nowo wybrany Sejm PRL I kadencji dokonał wyboru składu Rady Państwa, utworzonej w miejsce zlikwidowanego urzędu prezydenckiego. Dotychczasowy prezydent Bolesław Bierut zastąpił Józefa Cyrankiewicza na stanowisku premiera.
    Ogłoszono amnestię.
1955 – Legia Warszawa zdobyła po raz pierwszy tytuł piłkarskiego mistrza Polski.
1960 – Odbyła się pierwsza w Polsce wystawa pudli.
1964 – Rozpoczął się proces oskarżonych w tzw. aferze mięsnej.
1965 – W Olsztynie zlikwidowano komunikację tramwajową.
1990 – Do Polski został wysłany pierwszy e-mail.
1992:
    Premiera filmu sensacyjnego Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego.
    W Warszawie odbyły się obchody 100-lecia PPS.
1998 – Premiera filmu Historia kina w Popielawach w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego.
1999 – Na zjeździe w Warszawie reaktywowano Związek Polskich Korporacji Akademickich.
2002 – Otwarto polsko-ukraińskie drogowe przejście graniczne Krościenko-Smolnica.
2004 – Premier Marek Belka poinformował na konferencji prasowej o uwolnieniu z rąk porywaczy Polki Teresy Borcz, uprowadzonej w Iraku 28 października.

Urodzili się 20 listopada:

1711 – Andrzej Radwański, polski malarz (zm. 1762)
1728 – Józef Rogaliński, polski duchowny katolicki, astronom, matematyk, fizyk, teoretyk wojskowości (zm. 1802)
1759 – Józef Feliks Łazowski, francuski generał pochodzenia polskiego (zm. 1812)
1769 – Stanisław Kostka Choromański, polski duchowny katolicki, biskup sejneński, arcybiskup warszawski (zm. 1838)
1794 – (data chrztu) Jan Feliks Piwarski, polski malarz, grafik, pedagog (zm. 1859)
1800 – Feliks Nowosielski, polski kapitan, uczestnik powstania listopadowego, emigrant (zm. 1864)
1808 – Wojciech Kazimirski-Biberstein, polski arabista, iranista (zm. 1887)
1816 – Aleksander Szukiewicz, polski pisarz, dziennikarz, tłumacz (zm. 1885)
1818 – Karol Szajnocha, polski historyk, pisarz (zm. 1868)
1820 – Feliks Szlachtowski, polski prawnik, prezydent Krakowa (zm. 1896)
1826 – Walerian Kalinka, polski duchowny katolicki, historyk (zm. 1886)
1837 – Zygmunt Sarnecki, polski dramaturg, dziennikarz, tłumacz, dyrektor teatru (zm. 1922)
1852 – Bolesław Mańkowski, polski bibliotekarz, archiwista, pedagog (zm. 1921)
1855 – Michalina Stefanowska, polska neurofizjoog, biolog (zm. 1942)
1856:
    Szymon Bernadzikowski, polski lekarz, działacz ruchu ludowego, polityk (zm. 1936)
    Saturnin Kwiatkowski, polski historyk (zm. 1902)
    Stanisław Sternberg Stojałowski, polski adwokat, działacz społeczny, wiceburmistrz Tarnowa (zm. 1906)
1858 – Ber Wachs, polski przemysłowiec, działacz społeczny, filantrop pochodzenia żydowskiego (zm. ?)
1859 – Feliks Giela, polski prawnik, aptekarz, burmustrz Sanoka (zm. 1936)
1869:
    Michalina Jozafata Hordaszewska, polska zakonnica, błogosławiona (zm. 1919)
    Andrzej Maj, polski polityk, działacz ZLN, wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego (zm. 1934)
1870 – Piotr Bresiński, polski przedsiębiorca, bankowiec, gdański działacz polonijny (zm. 1940)
1873 – Mieczysław Rybczyński, polski inżynier hydrotechnik, polityk, minister robót publicznych (zm. 1937)
1874:
    Klemens Borys, polski działacz socjalistyczny i związkowy, powstaniec śląski, polityk (zm. 1928)
    Jan Feliks Jakubowski, polski historyk, archiwista (zm. 1938)
1875:
    Feliks Michał Wygrzywalski, polski malarz (zm. 1944)
    Roman Zagórski, polski psychiatra (zm. 1927)
1882:
    Stanisław Bobiński, polski działacz komunistyczny, pisarz (zm. 1937)
    Mieczysław Okęcki, polski inżynier, nauczyciel akademicki, działacz społeczny, polityk, wojewoda gdański (zm. 1952)
1883 – Stanisław Klimecki, polski prawnik, działacz społeczny, prezydent Krakowa (zm. 1942)
1884:
    Teresa Dowgiałło, polska działaczka niepodległościowa, żołnierz AK (zm. 1945)
    Feliks Młynarski, polski ekonomista, bankowiec (zm. 1972)
1888 – Adam Ferens, polski nauczyciel, krajoznawca, taternik, działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (zm. 1975)
1890:
    Zofia Kozarynowa, polska pisarka (zm. 1992)
    Aleksander Napiórkowski, polski porucznik, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy (zm. 1920)
1891:
    Władysław Cyganiewicz, polski wrestler, strongman (zm. 1968)
    Andrzej Wojtkowski, polski historyk, polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 1975)
1895 – Tadeusz Szczurkiewicz, polski socjolog (zm. 1984)
1896 – Romuald Gumiński, polski klimatolog (zm. 1952)
1899:
    Edmund Karaśkiewicz, polski fizyk, wykładowca akademicki (zm. 1973)
    Alicja Jadwiga Kotowska, polska zakonnica, męczennica, błogosławiona (zm. 1939)
    Feliks Stroiński, polski wojskowy, ofiara represji stalinowskich (zm. 1948)
1901:
    Mieczysław Giergielewicz, polski pisarz, literaturoznawca (zm. 1983)
    Nâzım Hikmet, turecki poeta, dramaturg, komunista pochodzenia polskiego (zm. 1963)
1903 – Jan Ślusarczyk, polski malarz, rzeźbiarz, pedagog (zm. 1980)
1904 – Felicjan Majorkiewicz, polski podpułkownik (zm. 1975)
1905 – Feliks Iwański, polski bokser (zm. 1946)
1906 – Marian Schwartz, polski plastyk, grafik, witrażysta, działacz społeczny, regionalista, pedagog (zm. 2001)
1908:
    Bernard Frydrysiak, polski malarz, grafik (zm. 1970)
    Felicja Schabińska, polska lekkoatletka (zm. 1996)
1910 – Feliks Kanabus, polski chirurg (zm. 1978)
1911 – Paul Zielinski, niemiecki piłkarz pochodzenia polskiego (zm. 1966)
1912 – Włodzimierz Kaczanowski, polski major, żołnierz Socjalistycznej Organizacji Bojowej, uczestnik powstania warszawskiego (zm. 1944)
1914 – Anatol Gupieniec, polski historyk, historyk sztuki, muzealnik, numizmatyk (zm. 1985)
1916 – Janusz Burakiewicz, polski ekonomista, polityk, minister żeglugi i handlu zagranicznego (zm. 1989)
1917 – Anatol Brzoza, polski ekonomista pochodzenia żydowskiego (zm. 1997)
1919 – Henryk Tomaszewski, polski reżyser teatralny, mim, tancerz, choreograf, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy (zm. 2001)
1920 – Wiktor Nanowski, polski aktor (zm. 1987)
1923 – Leon Łukaszewicz, jeden z pionierów informatyki w Polsce; konstruktor polskiego komputera XYZ i języka programowania EOL (zm. 2013)
1924 – Zbigniew Waydyk, polski poeta, satyryk, aforysta (zm. 2003)
1927 – Józef Bursewicz, polski pisarz, felietonista, tłumacz (zm. 1982)
1930 – Andrzej Krzeczunowicz, polski dziennikarz, dyplomata
1931 – Bohdan Drozdowski, polski poeta, prozaik, publicysta, tłumacz (zm. 2013)
1934 – Andrzej Jerzy Piotrowski, polski reżyser filmowy (zm. 1978)
1936 – Jerzy Niczyperowicz, polski polityk, poseł na Sejm RP (zm. 1996)
1937 – Andrzej Sariusz-Skąpski, polski działacz społeczny, prezes Federacji Rodzin Katyńskich (zm. 2010)
1939:
    Feliks Prusak, polski prawnik, adwokat, nauczyciel akademicki
    Jan Szczepański, polski bokserr, mistrz olimpijski z Monachium (1972), złoty medalista  mistrzostw Europy w Madrycie (1971) (zm. 2017)
1940 – Erwin Wilczek, polski piłkarz, trener
1941 – Jerzy Surwiło, polski pisarz, dziennikarz, publicysta (zm. 2009)
1943:
    Marek Tomaszewski, polski pianista, wspólnie z Wacławem Kisielewskim stworzył słynny duet fortepianowy „Marek i Wacek”
    Marianna Wróblewska, polska wokalistka jazzowa
1945:
    Andrzej Bajołek, polski polityk, poseł na Sejm RP (zm. 2016)
    Andrzej Lipniewski, polski malarz, rysownik, karykaturzysta, grafik, działacz kulturalny, poeta, muzyk, kompozytor
1947:
    Zdzisław Antczak, polski piłkarz ręczny (zm. 2019)
    Zdzisław Pietrasik, polski krytyk filmowy i teatralny, dziennikarz, publicysta (zm. 2017)
1948 – Jan Nowicki, polski koszykarz
1949:
    Krystian Łuczak, polski polityk, poseł na Sejm RP
    Paweł Rabczewski, polski sztangista
    Włodzimierz Stefański, polski siatkarz, mistrz świata z Meksyku (1974), złoty medalista olimpijski z Montrealu (1976)
1950:
    Andrzej Baranowski, polski aktor
    Włodzimierz Kurnik, polski inżynier mechanik
1951 – Andrzej Iskrzycki, polski hokeista
1952:
    Jerzy Gosiewski, polski leśnik, polityk, poseł na Sejm RP
    Jan Piekło, polski dziennikarz, dyploamata
    Tomasz Polak, polski teolog
    Gerard Stach, polski żużlowiec (zm. 1974)
1954 – Jacek Merkel, polski polityk, przedsiębiorca
1958:
    Grzegorz Kupczyk, polski wokalista, autor tekstów, muzyk, producent muzyczny, członek zespołów: Turbo, Panzer X, Esqarial, CETI i Last Warrior
    Ewa Szuszkiewicz, polska astrofizyk, astronom, astrobiolog
1959 – Ryszard Minkiewicz, polski śpiewak operowy (tenor), pedagog
1961 – Wojciech Szumowski, polski reżyser filmów dokumentalnych
1963 – Marek Piotrowicz, polski piłkarz, trener
1964 – Jolanta Pieńkowska, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna
1970 – Paweł Fortuna, polski psycholog, pisarz, kompozytor
1971 – Marcin Velinov, polski mistrz aikido, kaskader, producent filmowy, choreograf walk
1972 – Marcin Łukaszewski, polski pianista, kompozytor
1974 – Radosław Garncarek, polski aktor
1975 – Sebastian Ułamek, polski żużlowiec
1979:
    Julia Krynke, polska aktorka
    Piotr Łukaszczyk, polski aktor
    Kamil Maćkowiak, polski aktor, reżyser, scenarzysta, tancerz, choreograf
1984:
    Romana Kasperkiewicz, polska judoczka
    Marcin Rempała, polski żużlowiec
    Kamila Skrzyniarz, polska piłkarka ręczna
1988 – Karolina Szablewska, polska lekkoatletka, wieloboistka
1989 – Robert Orzechowski, polski piłkarz ręczny
1990:
    Maja Bohosiewicz, polska aktorka
    Aleksandra Król, polska snowboardzistka
1991 – Martyna Cebulska, polska koszykarka
1992 – Bartosz Ciura, polski hokeista
1996 – Bartosz Modrzyński, polski wioślarz

Zmarli 20 listopada:

1586 – Jakub Milewski, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy krakowski (ur. ?)
1840 – Ludwik Bogusławski, polski generał brygady, uczestnik powstania listopadowego (ur. 1773)
1864 – Jan Tuczyński, polski majster tokarski, uczestnik powstania styczniowego (ur. ?)
1875 – Franciszek Błędowski, polski pułkownik, uczestnik powstania listopadowego (ur. 1806)
1898 – Jan Kanty Rychlicki, polski nauczyciel, uczestnik powstania listopadowego, emigrant (ur. 1808)
1904 – Chaim Arie Leibusz Horowitz, polski rabin (ur. 1851)
1905 – Jan Amborski, polski dziennikarz, wydawca, działacz niepodległościowy (ur. 1838)
1923 – Władysław Prokesch, polski dziennikarz, krytyk literacki, tłumacz (ur. 1863)
1925 – Stefan Żeromski, polski pisarz, publicysta, autor powieści „Popioły”, „Syzyfowe prace”, „Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Przedwiośnie” oraz „Dzieje grzechu” (ur. 1864)
1935 – Ludomir Mazurkiewicz, polski drukarz, wydawca (ur. 1870)
1936:
    Tillie Klimek, amerykańska seryjna morderczyni pochodzenia polskiego (ur. 1876)
    Adam Nowotny-Lachowicki-Czechowicz, polski generał (ur. 1865)
1950 – Jan Śmidowicz, polski inżynier, specjalista budownictwa wodnego (ur. 1879)
1951:
    Ignacy Król, polski taternik, turysta, narciarz, pedagog, przyrodnik (ur. 1874)
    Józef Pruchnik, polski inżynier, polityk, minister robót publicznych (ur. 1873)
1952 – Adam Dobosz, polski śpiewak operowy (tenor) (ur. 1885)
1953:
    Józef Niećko, polski publicysta, polityk, członek Rady Państwa (ur. 1891)
    Stefan Pieńkowski, polski fizyk (ur. 1883)
1954 – Stefan Iwanowski, polski pułkownik dyplomowany piechoty (ur. 1890)
1955 – Tomasz Arciszewski, polski polityk, premier RP na uchodźstwie (ur. 1877)
1964 – Bolesław Rosiński, polski antropolog (ur. 1884)
1968 – Stefan Kazimierz Spiess, polski chemik, mecenas sztuki (ur. 1879)
1969 – Stanisław Chlebowski, polski malarz, rysownik (ur. 1890)
1970 – Władysław Nowak, polski działacz polonijny na Śląsku Opolskim (ur. 1903)
1971 – Jan Stamieszkin, polski generał (ur. 1920)
1978 – Józef Chomiuk, polski pułkownik dyplomowany piechoty (ur. 1908)
1979 – Ruth Kowalska, polska aktorka, reżyserka teatralna (ur. 1909)
1982 – Witold Szeremeta, polski dziennikarz i działacz sportowy (ur. 1914)
1983 – Józef Matuszek, polski duchowny katolicki, działacz młodzieżowy, kapelan wojskowy (ur. 1890)
1985 – Jerzy Ziętek, polski generał, polityk, wojewoda katowicki, poseł na Sejm PRL, członek Rady Państwa (ur. 1901)
1987 – Feliks Fornalczyk, polski pisarz, krytyk literacki (ur. 1928)
1988 – Czesław Kordziński, polski inżynier, specjalista w dziedzinie silników spalinowych (ur. 1923)
1992 – Mieczysław Popiel, polski polityk, minister żeglugi (ur. 1904)
1995:
    Ewa Ekwińska, polska aktorka (ur. 1925)
    Adam Matuszczak, polski inżynier, polityk, poseł na Sejm RP (ur. 1941)
1996 – Franciszek Strynkiewicz, polski rzeźbiarz (ur. 1893)
1998 – Marian Brandys, polski pisarz, eseista, dziennikarz, autor powieści historycznych „Kozietulski i inni” oraz „Koniec świata szwoleżerów” (ur. 1912)
1999 – Gwidon Miklaszewski, polski rysownik, satyryk, ilustrator (ur. 1912)
2000 – Jerzy Siewierski, polski pisarz (ur. 1932)
2002 – Florian Dąbrowski, polski kompozytor, pedagog (ur. 1913)
2003 – Marek Szczech, polski piłkarz, bramkarz (ur. 1956)
2004 – Marcin Pawłowski, polski dziennikarz, prezenter telewizyjny (ur. 1971)
2005 – Leon Wantuła, polski pisarz (ur. 1928)
2007 – Stefan Moysa-Rosochacki, polski duchowny katolicki, jezuita, teolog, tłumacz (ur. 1922)
2008:
    Jan Machulski, polski aktor, reżyser, pedagog ; założyciel i dyrektor Teatru Ochoty w Warszawie; jego najsłynniejszą filmową kreacją była rola kasiarza Henryka Kwinto w komediach kryminalnych „Vabank” i „Vabank II, czyli Riposta”(ur. 1928)
    Benon Miśkiewicz, polski historyk, polityk, minister nauki i szkolnictwa wyższego (ur. 1930)
    Sławomir Myk, polski historyk, regionalista, poeta, pedagog (ur. 1956)
2009 – Mieczysław Szymkowiak, polski piłkarz, trener, dziennikarz sportowy (ur. 1918)
2010:
    Tadeusz Markiel, polski podpułkownik, inżynier mechanik artylerii (ur. 1929)
    Edmund Paziewski, polski lekkoatleta, chodziarz (ur. 1935)
    Tadeusz Wyrwa, polski historyk i pisarz emigracyjny (ur. 1926)
2011 – Olgierd Budrewicz, polski dziennikarz, reportażysta, dziennikarz, publicysta, varsavianista, podróżnik (ur. 1923)
2012:
    Zbigniew Jabłoński, polski działacz sportowy, prezes PZPN (ur. 1933)
    Izabella Wilczyńska-Szalawska, polska aktorka (ur. 1920)
2013 – Krystyna Kozanecka, polska aktorka (ur. 1959)
2014 – Samuel Klein, polski przedsiębiorca (ur. 1923)
2016:
    Jacek Fuglewicz, polski dziennikarz radiowy, samorządowiec (ur. 1948)
    Tomasz Wiszniewski, polski reżyser filmowy i teatralny (ur. 1958)
2017 – Janusz Wójcik, polski piłkarz, trener, polityk, poseł na Sejm RP (ur. 1953)
2018 – Andrzej Gmitruk, polski trener i menedżer bokserski (ur. 1951)

Przypisy

Kawa smakowa - Colombia...

Kawa smakowa - Colombia Excelso INSTANT - aromatyzowana

Cena 8,50 zł
Colombia Excelso INSTANT

Colombia Excelso INSTANT

Cena 8,00 zł
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.