Wydarzyło się w Polsce 20 maja:

1184 – Duńczycy zniszczyli flotę zachodniopomorską, zdobyli Wolin i spustoszyli wybrzeże. Książę Bogusław I musiał uznać zwierzchnictwo króla Kanuta V, a biskupstwo w Kamieniu przeszło pod wpływy duńskie.
1350 – W bitwie pod Żukowem król Kazimierz III Wielki rozgromił wojska litewskie, odzyskując Ruś halicko-wołyńską.
1573 – Na Sejmie elekcyjnym w Kamionku pod Warszawą przyjęto Artykuły henrykowskie, określające zasady ustroju Rzeczypospolitej oraz uprawnienia króla.
1704 – Zawiązała się Konfederacja sandomierska.
1792 – Otwarto i poświęcono Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
1794 – Wybuchł największy w historii pożar Mikołowa.
1809 – Wojna polsko-austriacka: wojska polskie zdobyły twierdzę Zamość.
1862 – W Warszawie na podstawie „Ustawy o Wychowaniu Publicznym w Królestwie Polskim” powołano do życia Muzeum Narodowe, początkowo działające pod nazwą Muzeum Sztuk Pięknych.
1901 – We Wrześni niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną 14 polskim dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii, co doprowadziło do wybuchu strajku uczniowskiego.
1909 – Austriacki redemptorysta Klemens Maria Hofbauer, nazywany „apostołem Warszawy” został kanonizowany przez papieża Piusa X.
1912 – Poświęcono sobór św. Aleksandra Newskiego w Warszawie.
1913 – We Wrocławiu otwarto Halę Stulecia; uroczystość odbyła się w 100. rocznicę ogłoszenia przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III odezwy wzywającej do powszechnego oporu przeciw Napoleonowi; w 2006 r. Hala Stulecia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1919 – Założono fabrykę lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie.
1922 – Założono Instytut Chemii Przemysłowej we Lwowie.
1927 – Został oblatany prototyp samolotu sportowego PWS-3.
1935 – Uniwersytet Warszawski otrzymał imię Józefa Piłsudskiego.
1939 – Niemieccy bojówkarze napadli na polski posterunek celny w Kałdowie koło Malborka.
1940 – Do obozu Auschwitz przywieziono pierwszych więźniów (30 niemieckich kryminalistów).
1941 – Władze niemieckie zezwoliły na otwarcie trzech warszawskich synagog.
1942 – W odwecie za zabicie trzech Niemców rozstrzelano około 400 mieszkańców Święcian i okolic na Wileńszczyźnie.
1943 – Szare Szeregi przeprowadziły pod Celestynowem udaną akcję odbicia więźniów transportowanych do Auschwitz.
1944 – Wywiad AK zdobył, a następnie zbadał egzemplarz niemieckiego pocisku rakietowego V-2. Wyniki badań i najważniejsze części rakiety przekazano następnie do Wielkiej Brytanii.
1945:
    Oddział uderzeniowy, składający się z b. żołnierzy AK i innych formacji niepodległościowych, uwolnił kilkuset więźniów obozu NKWD w Rembertowie.
    W Stargardzie uruchomiono pierwszą na Pomorzu Zachodnim po wojnie placówkę kulturalną – Stargardzki Dom Kultury Kolejarza.
1980 – Henryk Jaskuła, który jako pierwszy Polak i trzeci żeglarz w historii, samotnie, bez zawijania do portów, okrążył Ziemię; dokonał tego na „Darze Przemyśla” płynąc tzw. trasą z wiatrem, poczynając od Przylądka Dobrej Nadziei (RPA); rejs trwał 344 dni.
1987 – Została założona Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach.
1995 – Tomasz Gollob wygrał we Wrocławiu inauguracyjne zawody żużlowe z cyklu Grand Prix, który zastąpił jednodniowe indywidualne mistrzostwa świata.
1996 – Wznowił działalność odbudowany po pożarze z 1994 roku wrocławski Teatr Polski.
2006 – Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro upublicznił akta związane ze śledztwem w sprawie tzw. moskiewskiej pożyczki.
2010 – Gen. broni pil. Lech Majewski został powołany na stanowisko dowódcy Sił Powietrznych RP, a gen. dywizji Zbigniew Głowienka na dowódcę Wojsk Lądowych RP.

Urodzili się 20 maja:

1820 – Michał Bergson, polski kompozytor, pianista (zm. 1898)
1870:
    Julian Flatau, polski chemik, farmaceuta (zm. 1935)
    Wiktor Jaroński, polski prawnik, polityk (zm. 1931)
1875 – Stanisław Osiecki, polski polityk, poseł na Sejm i senator RP, minister reform rolnych oraz przemysłu i handlu, wicemarszałek Sejmu (zm. 1967)
1881 – Władysław Sikorski, polski generał broni, polityk, minister spraw wewnętrznych i spraw wojskowych, premier RP, Naczelny Wódz (zm. 1943)
1883 – Józef Maślanka, polski polityk (zm. 1968)
1890 – Zofia Kossuth-Lorecowa, polska graficzka, projektantka kilimów (zm. 1922)
1894 – Ewa Bandrowska-Turska, polska śpiewaczka operowa (sopran) (zm. 1979)
1902 – Mieczysław Thugutt, polski działacz ludowy, polityk (zm. 1979)
1903 – Jerzy Fitelberg, polsko-amerykański kompozytor (zm. 1951)
1904 – Antoni Knot, polski historyk, bibliotekarz (zm. 1982)
1905 – Jan Jórczak, polski działacz komunistyczny i związkowy (zm. 1983)
1906 – Lyda Roberti, amerykańska aktorka, piosenkarka pochodzenia polsko-niemieckiego (zm. 1938)
1909 – Anna Rafińska, polska szaradzistka (zm. 2000)
1911 – Mieczysław Lesz, polski ekonomista, polityk, minister handlu wewnętrznego (zm. 1998)
1912 – Chaïm Perelman, belgijski logik, historyk prawa pochodzenia polsko-żydowskiego (zm. 1984)
1916 – Adam Roman, polski rzeźbiarz (zm. 2013)
1918 – Leon Lendzion, polski inżynier, polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 2005)
1919:
    Gustaw Herling-Grudziński, polski prozaik, eseista, krytyk literacki, dziennikarz; autor m.in. „Innego świata” i „Dziennika pisanego nocą”; więzień sowieckich łagrów, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino (zm. 2000)
    Jan Małkowiak, polski hokeista na trawie, trener (zm. 1991)
1920 – Andrzej Kozanecki, polski adwokat, uczestnik konspiracji antyhitlerowskiej, więzień polityczny (zm. 1994)
1921:
    Karl Dedecius, jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na język niemiecki, popularyzator literatury polskiej i rosyjskiej (zm. 2016)
    Ewa Szumańska, polska pisarka, reportażystka, satyryk (zm. 2011)
1922 – Henryk Czyż, polski żołnierz AK, członek zrzeszenia WiN (zm. 1950)
1923:
    Tadeusz Bejt, polski kurier Komendy Głównej ZWZ-AK (zm. 1949)
    Israel Gutman, polski historyk pochodzenia żydowskiego, działacz ruchu oporu, działacz Żydowskiej Organizacji Bojowej, uczestnik powstania w getcie warszawskim, więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych na Majdanku, Auschwitz i Mauthausen-Gusen; historyk Holokaustu; w 1961 r. był świadkiem w procesie nazistowskiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna (zm. 2013)
1924 – Andrzej Siciński, polski socjolog, polityk, minister kultury i dziedzictwa narodowego (zm. 2006)
1925:
    Robert Nawrocki, polski żużlowiec, trener (zm. 1999)
    Stefan Węgrzyn, polski fizyk
1927:
    Franciszek Macharski, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał (zm. 2016)
    Władysław Welfe, polski ekonomista (zm. 2013)
1928 – Jerzy Trzeciak, polski konstruktor lotniczy, szybownik (zm. 1991)
1931:
    Marian Jonkajtys, polski aktor, reżyser teatralny, poeta, pedagog (zm. 2004)
    Bernard Krawczyk, polski aktor (zm. 2018)
    Eugeniusz Szleper, polski dyplomata (zm. 2016)
1932:
    Jan Celek, polski generał brygady (zm. 2007)
    Andrzej Drawicz, pisarz, krytyk literacki, tłumacz, znawca literatury rosyjskiej i problematyki wschodniej; prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji w latach 1989–1991 (zm. 1997)
    Janusz Królik, polski historyk sztuki, muzealnik, malarz (zm. 2010)
1933 – Wojciech Krzemiński, polski astronom (zm. 2017)
1934:
    Ludwik Jaskulski, polski żużlowiec (zm. 2013)
    Henryk Wróbel, polski językoznawca, slawista
1935 – Hanna Krall, polska pisarka, dziennikarka pochodzenia żydowskiego; autorka reportażu „Zdążyć przed Panem Bogiem” – rozmowy z Markiem Edelmanem, a także książek „Sublokatorka”, „Okna” i „Biała Maria”
1936 – Wiesław Podobas, polski kolarz szosowy
1939 – Danuta Dzierżanowska, polska mikrobiolog
1940:
    Bogdan Rogatko, polski wydawca, krytyk literacki (zm. 2017)
    Janina Romańska-Werner, polska pianistka (zm. 2019)
1941:
    Krzysztof Kursa, polski aktor (zm. 1990)
    Henryk Maciąg, polski lekkoatleta, średniodystansowiec (zm. 2017)
1942:
    Józef Kurylak, polski poeta, eseista
    Czesław Ptak, polski bokser, trener
    Jacek Szczygieł, polski kompozytor, pianista, organista
1943:
    Tadeusz Aleksandrowicz, polski trener koszykówki
    Erwin Fiedor, polski skoczek narciarski (zm. 2012)
1946 – Aleksander Migo, polski poeta, autor tekstów piosenek
1947 – Janusz Hamerszmit, polski aktor, reżyser teatralny (zm. 2009)
1948 – Włodzimierz Staszak, polski lekkoatleta, średniodystansowiec
1952 – Ryszard Konkolewski, polski kolarz torowy
1953:
    Aleksander Hall, działacz opozycji antykomunistycznej, historyk; członek ROPCiO oraz Studenckiego Komitetu Solidarności; od 1979 r. w Ruchu Młodej Polski; redaktor niezależnego pisma „Bratniak”; członek Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Gdańsk (1982–1984); wiceprzewodniczący Unii Demokratycznej (1991–1992); przewodniczący Partii Konserwatywnej (1992–1997), członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego; poseł w latach 1991–1993 i 1997–2001
    Michał Listkiewicz, polski sędzia i działacz piłkarski, prezes PZPN w latach 1999-2008
    Stanisław Skoczyński, polski perkusista, pedagog
1954 – Krzysztof Kaczmarek, polski aktor
1955:
    Józef Łuszczek, polski biegacz narciarski; w 1978 r. podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Lahti zdobył złoty medal w biegu na 15 km i brązowy medal na dystansie 30 km; pierwszy Polak, który został mistrzem świata w biegach narciarskich
    Zbigniew Preisner, polski kompozytor muzyki filmowej oraz teatralnej; współpracował z Krzysztofem Kieślowskim, dla którego stworzył muzykę do większości filmów, m.in. do „Podwójnego życia Weroniki”
1957 – Piotr Michalik, polski zapaśnik
1958 – Paweł Warchoł, polski grafik
1959 – Izabela Mrzygłocka, polska ekinomistka, działaczka samorządowa, polityk, poseł na Sejm RP
1962 – Witold Matwiejczyk, polski historyk
1963 – Wojciech Walasik, polski aktor
1964 – Robert Smoleń, polski polityk, eurodeputowany
1967 – Adam Probosz, polski aktor, komentator sportowy
1968:
    Janusz Chomontek, polski piłkarz, żongler
    Jędrzej Kasperczyk, polski hokeista
    Artur Wojdat, polski pływak
1971 – Paweł Mykietyn, polski kompozytor, klarnecista
1972 – Marzena Okła-Drewnowicz, polska działaczka samorządowa, polityk, poseł na Sejm RP
1974:
    Maria Cyranowicz, polska poetka, krytyk literacki
    Aleksander Stępkowski, polski prawnik, polityk, podsekretarz stanu w MSZ
1976:
    Paweł Staszek, polski żużlowiec
    Wojciech Żurawski, polski koszykarz
1977 – Paweł Baraszkiewicz, polski kajakarz
1978 – Karol Okrasa, polski kucharz, osobowość telewizyjna
1979:
    Dalia Blimke-Dereń, polska szachistka
    Jakub Kamieński, polski aktor
    Joanna Wajs, polska poetka, prozaik, krytyk literacki, tłumaczka, dziennikarka
1981:
    Alicja Kryczało, polska florecistka
    Marek Walaszek, polski reżyser dźwięku, kompozytor, producent muzyczny
1982 – Mariusz Łoś, polski zapaśnik
1985 – Sylwia Deptuła, polska judoczka
1988 – Patryk Wajda, polski hokeista
1994 – Piotr Zieliński, polski piłkarz
1995 – Paweł Dawidowicz, polski piłkarz
1996 – Maciej Bojanowski, polski koszykarz
1997 – Sylwia Matysik, polska piłkarka

Zmarli 20 maja:

1612 – Maciej Rybiński, polski duchowny protestancki pochodzenia czeskiego, senior Jednoty braci czeskich (ur. 1566)
1648 – Władysław IV Waza, król Polski w latach 1632–1648, wielki książę litewski (ur. 1595)
1818 – Józef Reichan, polski malarz (ur. 1762)
1832 – Ignacy Matthy, polski duchowny katolicki, biskup chełmiński (ur. 1765)
1854 – Seweryn Gołębiowski, polski historyk, biograf (ur. 1820)
1857 – Franciszek Ksawery Kossecki, polski generał (ur. 1778)
1868 – Ireneusz Załuski, polski rzeźbiarz (ur. 1835)
1883 – Antoni Ostaszewski, polski lekarz (ur. 1816)
1884 – Klemens Tomczek, polski geolog, podróżnik (ur. 1860)
1890 – Hieronim Dziewolski, polski ziemianin (ur. 1817)
1892 – Adolf Tetmajer, polski ziemianin, polityk (ur. 1813)
1902:
    Edward Maria Adolf Stadnicki, polski ziemianin, polityk (ur. 1817)
    August Teodor Werner, polski złotnik, przemysłowiec pochodzenia niemieckiego (ur. 1836)
1904 – Kazimierz Siemaszko, polski duchowny katolicki, pedagog, działacz społeczny (ur. 1847)
1908 – Mścisław Godlewski, polski ziemianin, prawnik, publicysta, wydawca (ur. 1846)
1915 – Kazimierz Jan Piątek, polski major (ur. 1886)
1924 – Aleksander Drewing, polski dziennikarz, wydawca, księgarz (ur. 1869)
1928 – Leon Krakówka, polski pułkownik piechoty (ur. 1871)
1933 – Tadeusz Jaroszyński, polski neurolog, psychiatra, psycholog (ur. 1880)
1940 – Bolesław Osiński, polski działacz oświatowy, społeczny, polityczny i polonijny (ur. 1872)
1944 – Jan Serafin, polski kapitan, cichociemny (ur. 1913)
1945 – Janina Płoska, polska malarka (ur. 1880)
1946 – Janusz Walawski, polski porucznik pilot (ur. 1917)
1948 – Aleksander Lewandowski, polski starszy sierżant, żołnierz AK, cichociemny (ur. 1908)
1952 – Roman Szewczyk, polski historyk (ur. 1915)
1956 – Michał Godlewski, polski duchowny katolicki, biskup łucki i żytomierski, historyk Kościoła (ur. 1872)
1961 – Kazimierz Zenon Skierski, polski pisarz (ur. 1908)
1962 – Antoni Jakubski, polski zoolog (ur. 1885)
1964 – Florian Sobieniowski, polski tłumacz, krytyk literacki (ur. 1881)
1968 – Adam Sawicki, polski duchowny katolicki, administrator apostolski diecezji wileńskiej w Białymstoku (ur. 1887)
1970:
    Eustachy Czekalski, polski pisarz, dziennikarz, krytyk literacki, tłumacz (ur. 1885)
    Jerzy Giżycki, polski pisarz, dyplomata (ur. 1889)
    Hermann Nunberg, polsko-austriacko-amerykański psychiatra, psychoanalityk (ur. 1884)
1972 – Józef Koczapski, polski rzeźbiarz, snycerz, stolarz (ur. ?)
1973:
    Włodzimierz Antoniewicz, polski archeolog pochodzenia ormiańskiego (ur. 1893)
    Karol Rojek, polski ekonomista, inżynier mechanik, specjalista transportu, urzędnik państwowy (ur. 1909)
1979 – Eugeniusz Paukszta, polski pisarz, publicysta (ur. 1916)
1982 – Maria Rzeuska, polska historyk literatury (ur. 1908)
1986:
    Karol Olgierd Borchardt, polski pisarz, marynarz, kapitan żeglugi wielkiej (ur. 1905)
    Jerzy Boroń, polski rzeźbiarz (ur. 1924)
1997:
    Stanisław Has, polski kompozytor, dyrygent (ur. 1914)
    Edwin Kowalik, polski pianista, kompozytor, publicysta (ur. 1928)
2001 – Jerzy Breitkopf, polski prawnik, dziennikarz (ur. 1930)
2002 – Jan Dyrek, polski konstruktor szybowców (ur. 1922)
2003 – Stella Pokrzywińska, polska tancerka, choreografka (ur. 1920)
2004:
    Stanisław Gronkowski, polski aktor (ur. 1922)
    Mieczysław Łubiński, polski inżynier budownictwa lądowego (ur. 1921)
2005 – Marian Foik, polski lekkoatleta, sprinter (ur. 1933)
2006 – Anna Ciepielewska, polska aktorka, wystąpiła m.in. w filmach „Matka Joanna od Aniołów”, „Trzy kobiety”, „Pasażerka”, a także w serialach „Dom” i „Blisko, coraz bliżej” (ur. 1936)
2009:
    Zbigniew Hołda, polski prawnik, adwokat (ur. 1950)
    Jerzy Zubrzycki, australijski socjolog pochodzenia polskiego (ur. 1920)
2010:
    Tadeusz Gołębiewski, polski biotechnolog, piwowar, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego (ur. 1923)
    Leszek Małkowski, polski fotoreporter, dziennikarz motoryzacyjny (ur. 1955)
2013 – Dominik Sucheński, polski lekkoatleta, sprinter (ur. 1926)
2014:
    Sławomir Błaut, polski krytyk literacki, tłumacz (ur. 1930)
    Tadeusz Dominik, polski malarz, grafik, rzeźbiarz, ceramik (ur. 1928)
2015:
    Antoni Kawałko, polski malarz, grafik (ur. 1938)
    Jan Prochyra, polski aktor, reżyser teatralny (ur. 1948)
    Bożesław Tafelski, polski polityk, samorządowiec, prezydent Grudziądza (ur. 1945)
2016 – Andrzej Urbański, polski polityk, dziennikarz, publicysta, poseł na Sejm RP, prezes Telewizji Polskiej (ur. 1954)
2017 – Władysław Pilawski, polski pułkownik pożarnictwa, członek ruchu oporu podczas II wojny światowej (ur. 1913)
2018:
    Lidia Białoń, polska ekonomistka (ur. 1935)
    Michał Nawrocki, polski fizyk, działacz społeczny (ur. 1943)
    Andrzej Wojciechowski, polski trębacz jazzowy, członek zespołu Melomani (ur. 1930)
2019 – Bogdan Jankowski, polski taternik, alpinista, instruktor alpinizmu, fotograf, elektronik (ur. 1938)

Przypisy

Miscela Italiana ESPRESSO...

Miscela Italiana ESPRESSO VIENNA MELANGE

Cena 27,50 zł
Mieszanka ESPRESSO Vienna Melange Kawa to wyselekcjonowane ziarna arabiki (100%) z...
Miscela Italiana ESPRESSO...

Miscela Italiana ESPRESSO ARGENTO

Cena 22,00 zł
Mieszanka ESPRESSO Vienna Melange Kawa to wyselekcjonowane ziarna arabiki (100%) z...
Miscela Italiana ESPRESSO...

Miscela Italiana ESPRESSO BRONZE

Cena 19,50 zł
Miscela Italiana ESPRESSO BRONZE Kawa do pzygotowonia espresso w proporcjach 80% arabik z...
Miscela Italiana ESPRESSO...

Miscela Italiana ESPRESSO BLACK & WHITE

Cena 24,50 zł
Miscela Italiana BLACK & WHITE Kawa ta jest kompozycją wyśmienitych ziaren pochodzących...
Miscela Italiana ESPRESSO...

Miscela Italiana ESPRESSO d'ORO

Cena 24,50 zł
Miscela Italiana ESPRESSO d'ORO Kawa to szlachetna i bardzo aromatyczna mieszanka ziaren...
Miscela Italiana ESPRESSO NERO

Miscela Italiana ESPRESSO NERO

Cena 19,00 zł
Miscela Italiana ESPRESSO NERO Kawa maksymalnie intensywna w smaku i aromacie, mieszanka...
Miscela Italiana ESPRESSO ROSA

Miscela Italiana ESPRESSO ROSA

Cena 19,00 zł
Miscela Italiana ESPRESSO ROSA Kawa jest nikalnym połączeniem mieszanek Robusta i Arabica z...
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.