Wydarzyło się w Polsce 21 czerwca:

1243 – Książę Barnim I nadał prawa miejskie Stargardowi.
1305 – Wacław III Czeski został królem Polski.
1410 – Wielka wojna z zakonem krzyżackim: realizując zobowiązania sojusznicze wobec krzyżaków król Węgier Zygmunt Luksemburski wypowiedział wojnę Polsce.
1621 – Poświęcono kościół św. Józefa w Poznaniu.
1749 – W wyniku wybuchu tysięcy beczek prochu w baszcie mieszczącej się przy dzisiejszej ul. Pawła Włodkowica we Wrocławiu zginęło około 60 osób.
1768 – Koliszczyzna: zbuntowani Kozacy i ruskie chłopstwo zdobyli Humań, gdzie dokonali rzezi około 20 tys. Polaków i Żydów.
1791 – Powołano Komisję Policji Obojga Narodów, której zadaniem było nadzorowanie miast królewskich w imieniu Sejmu i Straży Praw.
1807 – Car Aleksander I Romanow podpisał w Taurogach zawieszenie broni, które poprzedziło traktat pokojowy z Napoleonem Bonaparte z Tylży. W rezultacie tego porozumienia powstało Księstwo Warszawskie.
1863 – Powstanie styczniowe: utworzono Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy.
1912 – W zamachu dokonanym przez członków anarchistycznej Grupy Rewolucjonistów Mścicieli zginął dyrektor Huty Częstochowa Mariusz Bojemski.
1918 – Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Stanu.
1932 – Wybuchł bunt chłopski znany jako powstanie leskie.
1940 – W dniach 20 i 21 czerwca miała miejsce największa i najgłośniejsza ze wszystkich egzekucji przeprowadzonych w Palmirach. Trzema transportami wywieziono na śmierć 358 więźniów Pawiaka, w tym wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej, intelektualnej, sportowej i kulturalnej.
1945 – Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRS w Moskwie ogłosiło wyrok w sprawie aresztowanych przez NKWD przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, których oskarżono o działania przeciwko Armii Czerwonej i ZSRS oraz współpracę z Niemcami; trzech spośród skazanych zmarło w sowieckich więzieniach: ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, wicepremier i delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski oraz Stanisław Jasiukowicz, członek Rady Ministrów na Kraj ze Stronnictwa Narodowego.
1946 – W Poznaniu rozpoczął się proces Arthura Greisera, niemieckiego nazistowskiego zbrodniarza, w czasie II wojny światowej gauleitera tzw. Kraju Warty (Warthegau).
1949 – W Warszawie na Konferencji Architektów Partyjnych ogłoszono, że realizm socjalistyczny będzie obowiązującą doktryną w architekturze; zgodnie z proklamacją rozpoczęto prace nad budową m.in. MDM i pl. Konstytucji w Warszawie oraz Nowej Huty.
1951 – W Krakowie zlikwidowana została Polska Akademia Umiejętności.
1971 – W Gdyni otwarto Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie.
1990 – Parlamenty RFN i NRD uznały nienaruszalność zachodniej granicy Polski.
1992 – Założono klub piłkarski Amica Wronki.
1996 – W Warszawie odbyła się demonstracja stoczniowców przeciwko planom likwidacji Stoczni Gdańskiej.
1997 – W katowickim Spodku odbył się pierwszy polski koncert francuskiego twórcy muzyki elektronicznej Jeana-Michela Jarre’a.
1999 – Odbyła się 1. ceremonia wręczenia Orłów.
2014 – Doszło do katastrofy budowlanej podczas rozbiórki kamienicy Hermana Sieraczka na warszawskiej Woli.
2019 – Przed Sejmem RP rozpoczęła swój strajk klimatyczny 13-letnia Inga Zasowska wzorująca się na szwedzkiej aktywistce Grecie Thunberg.

Urodzili się 21 czerwca:

1640 – Drobysz Tuszyński, polski pamiętnikarz (zm. 1707)
1703 – Hilary Saag, polski pijar, kompozytor, śpiewak, pedagog (zm. 1754)
1716 – Rafał Gurowski, polski szlachcic, polityk (zm. 1797)
1739 – Alojzy Fryderyk Brühl, polski polityk, generał, dyplomata, dramatopisarz, poeta pochodzenia saskiego (zm. 1793)
1778 – Alojzy Prosper Biernacki, polski ziemianin, polityk, uczestnik powstania listopadowego (zm. 1854)
1782 – Maria Augusta Wettyn, księżniczka saska, infantka polska (zm. 1863)
1786 – Alojzy Rafał Estreicher, polski botanik, entomolog (zm. 1852)
1791 – Alojzy Eysymont, polski generał artylerii w służbie rosyjskiej (zm. 1849)
1804 – Jan Emanuel Brühl, polski urzędnik państwowy, właściciel ziemski (zm. 1863)
1809 – Dominik Magnuszewski, polski pisarz (zm. 1845)
1811 – Jan Rymarkiewicz, polski działacz oświatowy, historyk, polonista, nauczyciel (zm. 1889)
1812 – Henryk Brühl, polski lekarz pochodzenia niemieckiego (zm. 1887)
1814 – Paweł Bryliński, polski rzeźbiarz ludowy (zm. 1890)
1833 – Karol August Woyde, polski generał w służbie rosyjskiej, historyk (zm. 1905)
1834 – Jan Kacper Heurich, polski architekt (zm. 1887)
1836 – Juliusz Slaski (senior), polski ziemianin, działacz społeczny i gospodarczy (zm. 1916)
1837 – Władysław Stankiewicz, polski lekarz chirurg i urolog, uczestnik powstania styczniowego (zm. 1929)
1857 – Mieczysław Kowalewski, polski zoolog, parazytolog (zm. 1919)
1858 – Jan Badeni, polski jezuita, działacz społeczny (zm. 1899)
1860 – Stefan Jentys, polski botanik, fizjolog roślin, chemik rolny (zm. 1919)
1862 – Stefan Barszczewski, polski pisarz, dziennikarz, podróżnik (zm. 1937)
1865 – Karol Rzepecki, polski księgarz, działacz społeczny i polityczny (zm. 1931)
1866 – Juliusz Betting, polski budowniczy instrumentów muzycznych (zm. 1934)
1867 – Jan Rucker, polski przemysłowiec, działacz gospodarczy, polityk (zm. 1945
1869:
    Stanisław Eljasz-Radzikowski, polski malarz, lekarz klimatyczny w Zakopanem (zm. 1935)
    Jan Strożecki, polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy (zm. 1918)
1871 – Jan Medwadowski, polski pułkownik w służbie rosyjskiej (zm. 1957)
1874 – Ignacy Myślicki, polski filozof, historyk filozofii (zm. 1935)
1875 – Erwin Hasbach, polski polityk pochodzenia niemieckiego, poseł na Sejm Ustawodawczy i senator RP, działacz mniejszości niemieckiej (zm. 1970)
1877:
    Antoni Mazurkiewicz, polski duchowny katolicki, misjonarz (zm. 1963)
    Ludwik Puget, polski rzeźbiarz, malarz, historyk sztuki (zm. 1942)
1878 – Adolf Sas, polski podpułkownik lekarz pochodzenia żydowskiego (zm. 1951)
1879:
    Jan Pryziński, polski pułkownik dyplomowany kawalerii (zm. 1959)
    Ludwik Szperl, polski chemik, pedagog (zm. 1944)
1881 – Wojciech Świętosławski, polski biofizyk, polityk, minister wyznań religijnych, senator RP (zm. 1968)
1882 – Ludwik Kolankowski, polski historyk, badacz epoki Jagiellonów, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Lwowskiego; po II wojnie światowej organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zm. 1956)
1883 – Roman Jaworski, polski prozaik, dramaturg, publicysta (zm. 1944)
1884 – Karol Hawełka, polski działacz społeczny, powstaniec śląski (zm. 1958)
1885:
    Janusz Jędrzejewicz, polski major piechoty, polityk, poseł na Sejm i senator RP, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, premier RP (zm. 1951)
    Zygmunt Matkowski, polski historyk literatury, poeta (zm. 1919)
1886:
    Teodor Białynicki-Birula, polski major, pulmonolog, malarz (zm. 1956)
    Alojzy Budniok, polski działacz sportowy (zm. 1942)
    Alojzy Przeździecki, polski podpułkownik dyplomowany piechoty (zm. 1945)
1887 – Jan Pajkert, polski duchowny katolicki, pułkownik, Naczelny Kapelan WP (zm. 1964)
1889:
    Tadeusz Jan Kowalski, polski orientalista (zm. 1948)
    Józef Rębski, polski podpułkownik łączności (zm. ?)
1890 – Piotr Abakanowicz, polski podpułkownik pilot, żołnierz NSZ (zm. 1948)
1891 – Marian Hyla, polski podpułkownik piechoty (zm. ?)
1892 – Abram Bombel, polski lekarz wojskowy, podporucznik pochodzenia żydowskiego (zm. 1940)
1893 – Jakub Pinczewski, polski neurolog, dziennikarz pochodzenia żydowskiego (zm. 1943)
1894 – Kazimierz Damm, polski kapitan piechoty (zm. 1942)
1896:
    Łazar Aronsztam, polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego (zm. 1938)
    Tadeusz Mikke, polski podpułkownik kawalerii (zm. 1939)
    Rudolf Ryndak, polski starszy posterunkowy Policji Państwowej (zm. 1940)
1897 – Władysław Zawistowski, polski krytyk teatralny, teatrolog (zm. 1944)
1898 – Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, polski prozaik, poeta, tłumacz (zm. 1986)
1902 – Eliasz Kanarek, polski malarz (zm. 1969)
1903 – Jan Rustecki, polski polityk (zm. 1974)
1906 – Aurelia Kojdrowa, polska działaczka ruchu ludowego (zm. 1959)
1907:
    Stanisław Cieślewski, polski porucznik rezerwy, żołnierz AK, technik przemysłu leśnego (zm. 1952)
    Alojzy Nowara, polski nauczyciel, badacz dziejów lokalnych (zm. 1976)
    Stanisław Zrałek, polski polityk, wojewoda gdański (zm. 1954)
1908:
    Piotr Dańkowski, polski duchowny katolicki, błogosławiony (zm. 1942)
    Stefan Witas, polski piosenkarz, aktor (zm. 2006)
1909 – Jan Biernat, polski chemik (zm. 1989)
1911:
    Witold Józef Leitgeber, polski żołnierz, dziennikarz, redaktor, pisarz (zm. 2007)
    Hanna Malewska, polska pisarka, autorka powieści historycznych, w latach 1957–1973 redaktorka pisma katolickiego „Znak” (zm. 1983)
    Andrzej Rzymkowski, polski architekt, pedagog (zm. 1986)
    Witold Wenclik, polski prawnik, sędzia, adwokat, polityk, samorządowiec, prezydent Białegostoku, poseł do KRN i na Sejm Ustawodawczy (zm. 1993)
1912 – Kazimierz Leski, polski inżynier mechanik, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego (zm. 2000)
1913 – Leon Leja, polski pedagog (zm. 1997)
1914:
    Adam Gołębiowski, polsko-brytyjski chirurg (zm. 1998)
    Włodzimierz Zajączkowski, polski turkolog pochodzenia karaimskiego (zm. 1982)
1915:
    Eliasz Koton, polski pułkownik UB (zm. 1979)
    Władysław Kuik, polski kapral pilot (zm. 1939)
    Piotr Motylewicz, polski porucznik, cichociemny (zm. 1944)
1916:
    Zdzisław Filipkiewicz, polski koszykarz, piłkarz ręczny (zm. 1983)
    Jerzy Tumaniszwili, polski kontradmirał (zm. 2010)
1917:
    Wanda Bartówna, polska aktorka (zm. 1980)
    Adam Kaczkowski, polski artysta fotografik (zm. 1995)
1919 – Jozafat Romanyk, polski duchowny greckokatolicki, bazylianin (zm. 2007)
1920 – Włodzimierz Tatarek, polski porucznik pochodzenia żydowskiego
1921 – Jan Podhorski, polski leśnik, rzecznik patentowy, członek Związku Jaszczurczego, żołnierz NSZ i AK
1926:
    Jerzy Kamiński, polski rolnik, polityk, senator RP (zm. 2003)
    Mieczysław Wroński, polski chemik (zm. 1997)
    Bohdan Szucki, polski toksykolog, nauczyciel akademicki (zm. 2017)
1928:
    Alojzy Orszulik, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy siedlecki, biskup łowicki (zm. 2019)
    Witold Precht, polski profesor nauk technicznych
1929 – Stanisław Łukasiewicz, polski inżynier, wynalazca (zm. 2019)
1930 – Marian Cichoń, polski ekonomista (zm. 2008)
1931 – Jan Trąbka, polski neurolog (zm. 2012)
1933 – Aleksander Studniarski, polski działacz podziemia antykomunistycznego (zm. 1954)
1934:
    Lech Kozaczko, polski polityk, poseł na Sejm RP (zm. 2002)
    Jacek Łukasiewicz, polski poeta, krytyk literacki, historyk literatury
1935:
    Ryszard Gniazdowski, polski lekarz, otolaryngolog, alergolog (zm. 2016)
    Rajmund Stachurski, polski strzelec sportowy (zm. 2004)
1936:
    Jacek Czajewski, polski specjalista z dziedziny elektrotechniki i miernictwa elektrycznego (zm. 2017)
    Antoni Grodzicki, polski chemik
    Jacek Paciorkowski, polski inżynier, polityk, prezydent Częstochowy
1937 – Jerzy Skowronek, polski historyk (zm. 1996)
1938:
    Jan Winiecki, polski ekonomista, nauczyciel akademicki (zm. 2016)
    Jan Wnuk, polski ekonomista, nauczyciel akademicki, polityk, poseł na Sejm RP
1939 – Adam Janicki, polski poeta, publicysta, nauczyciel (zm. 2017)
1940:
    Jerzy Stefański, polski duchowny katolicki
    Alfred Znamierowski, polski dziennikarz, heraldyk, weksylolog (zm. 2019)
1942 – Dominik Jastrzębski, polski polityk, minister współpracy gospodarczej z zagranicą (zm. 2010)
1945:
    Jerzy Matlak, polski trener siatkarski
    Adam Zagajewski, polski poeta, eseista, prozaik, tłumacz; współzałożyciel „Zeszytów Literackich”, autor takich prac jak „Płótna”, „Ziemia Ognista”, „Ciepło, zimno”, „Cienka kreska”, „Solidarność i samotność”
1946:
    Piotr Krystian Domaradzki, polski prozaik, eseista, dziennikarz (zm. 2015)
    Jerzy Słowiński, polski generał
1947:
    Piotr Burczyński, polski żeglarz lodowy
    Elżbieta Jodłowska, polska piosenkarka, artystka kabaretowa, autorka tekstów, aktorka
    Jerzy Kichler, polski działacz społeczności żydowskiej
    Tadeusz Parchański, polski samorządowiec, polityk, poseł na Sejm RP
    Małgorzata Pritulak, polska aktorka
1948 – Andrzej Sapkowski, polski pisarz fantasy
1949:
    Andrzej Bochenek, polski kardiochirurg
    Jan Kochanowski, polski polityk, poseł na Sejm RP
1950 – Andrzej Owczarek, polski samorządowiec, polityk, senator RP
1951:
    Jerzy Domański, polski dziennikarz, działacz sportowy
    Paweł Kuczyński, polski basista, członek zespołu Republika
    Krzysztof Pusz, polski prawnik, polityk
    Jan Targowski, polski dziennikarz i krytyk muzyczny (zm. 2020)
1953 – Krzysztof Leszczyński, polski aktor
1954 – Tomasz Chlebowski, polski astronom, menedżer, działacz opozycji antykomunistycznej
1955 – Jan Widera, polski lekkoatleta, trener, urzędnik państwowy
1956:
    Bronisław Krzysztof, polski rzeźbiarz
    Rafał Zakrzewski, polski dziennikarz, publicysta
1957:
    Grzegorz Pawłowski, polski aktor
    Krzysztof Żuk, polski ekonomista, samorządowiec, prezydent Lublina
1958 – Marek Rębacz, polski dramaturg
1959:
    Marek Raduli, polski gitarzysta, aranżer, kompozytor, muzyk sesyjny
    Bogumiła Pajor, polska hokeistka na trawie
1965:
    Anna Kicior, polska siatkarka
    Lana Wachowski, amerykańska reżyserka i scenarzystka filmowa pochodzenia polskiego
1968:
    Paweł Gużyński, polski duchowny katolicki, dominikanin, kaznodzieja, rekolekcjonista, liturgista
    Tomasz Mikulski, polski sędzia piłkarski
    Jacek Przybyłowicz, polski tancerz, choreograf
1970:
    Wojciech Filemonowicz, polski polityk
    Adam Prucnal, polski muzyk, kompozytor, producent muzyczny
1971 – Tomasz Karolak, polski aktor, wokalista, znany m.in. z seriali „Mamuśki”, „39 i pół”, „Rodzinka.pl”, „Piąty stadion”, „Baron24”, a także z filmów „Ciało”, „Rezerwat”, „Tylko mnie kochaj”, „Testosteron”, „Milion dolarów”, „Ciacho” i „Wyjazd integracyjny”; od 2010 r. dyrektor artystyczny teatru IMKA w Warszawie
1973:
    Marta Kołodziejczyk, polska judoczka
1976 – Kacper Kuszewski, polski aktor
1979 – Piotr Nowacki, polski rysownik komiksowy
1980:
    Łukasz Cyborowski, polski szachista
    Jan Smoczyński, polski pianista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, realizator dźwięku
1981 – Małgorzata Trybańska-Strońska, polska lekkoatletka, trójskoczkini
1982 – Łukasz Porycki, polski samorządowiec, wicemarszałek województwa lubuskiego
1983 – Marta Nieradkiewicz, polska aktorka
1987 – Agnieszka Podkówka, polska judoczka
1988 – Tomasz Pułka, polski poeta (zm. 2012)
1990 – Paweł Zatorski, polski siatkarz
1991 – Dallin Bachynski, kanadyjski koszykarz pochodzenia polskiego
1992 – Mateusz Pacewicz, polski scenarzysta filmowy
1999 – Weronika Kaleta, polska biegaczka narciarska

Zmarli 21 czerwca:

1305 – Wacław II z dynastii Przemyślidów, król czeski i polski (ur. 1271)
1356 – Bolko II, książę opolski (ur. ok. 1300)
1629 – Szymon Zimorowic, polski poeta pochodzenia ormiańskiego (ur. ok. 1608)
1654 – Mikołaj Konarzewski, polski jezuita, rektor kolegiów jezuickich (ur. 1608)
1668 – Aleksander Krzysztof Naruszewicz, polski szlachcic, polityk (ur. ?)
1767 – Władysław Aleksander Łubieński, polski duchowny katolicki, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, interrex (ur. 1703)
1780 – Jan Szczepan Kurdwanowski, polsko-francuski fizyk, podpułkownik (ur. 1680)
1806 – Franciszek Ksawery Wettyn, polski królewicz, saski polityk (ur. 1730)
1835 – Jan Rustem, polski malarz, rysownik (ur. 1762)
1853 – Ludwik Siewruk, polski anatom (ur. 1806)
1866 – Piotr Szembek, polski hrabia, generał dywizji w powstaniu listopadowym (ur. 1788)
1887 – Hipolit Dobruchowski, polski kartograf, podporucznik, uczestnik powstania listopadowego (ur. 1806)
1895 – Antonina Rożniatowska, polska rzeźbiarka (ur. 1860)
1902:
    Karol Kozłowski, polski architekt (ur. 1847)
    Dionizy Mazurkiewicz, polski lekarz, uczestnik powstania styczniowego (ur. 1845)
1912:
    Mariusz Bojemski, polski inżynier (ur. 1876)
    Władysław Woleński, polski aktor (ur. 1848)
1918 – Edward Abramowski, polski myśliciel polityczny, filozof, psycholog, socjolog; członek II Proletariatu, współzałożyciel PPS (ur. 1868)
1933 – Franciszek Siwek, polski cieśla, poeta ludowy, publicysta (ur. 1858)
1935 – Franciszek Boczek, polski major piechoty (ur. 1895)
1938 – Edmund Osterloff, polski fotograf, działacz socjalistyczny (ur. 1863)
1940:
    Henryk Brun, polski przemysłowiec, polityk, poseł na Sejm PRL (ur. 1888)
    Czesław Marian Jankowski, polski adwokat, harcerz, harcmistrz (ur. 1880)
    Halina Jaroszewiczowa, polska polityk, poseł na Sejm i senator RP (ur. 1892)
    Janusz Kusociński, polski lekkoatleta, długodystansowiec (ur. 1907)
    Wojciech Kwasieborski, polski polityk nacjonalistyczny, dziennikarz, publicysta (ur. 1914)
    Leonard Marchlewski, polski prezbiter katolicki, męczennik, Sługa Boży (ur. 1866)
    Mieczysław Markowski, polski działacz społeczny, samorządowiec, burmistrz Piaseczna (ur. 1878)
    Józef Mrozowicki, polski dziennikarz, publicysta, polityk, komendant główny Legionu Młodych (ur. 1913)
    Mieczysław Niedziałkowski, polski polityk socjalistyczny, poseł Sejm RP, publicysta (ur. 1893)
    Jan Pohoski, polski działacz niepodległościowy, inżynier architekt, wiceprezydent Warszawy (ur. 1889)
    Maciej Rataj, polski polityk, marszałek Sejmu RP (ur. 1884)
    Kazimierz Rosinkiewicz, polski pisarz, autor literatury dziecięcej i młodzieżowej (ur. 1865)
    Tomasz Stankiewicz, polski kolarz torowy i szosowy (ur. 1902)
    Andrzej Świetlicki, polski polityk nacjonalistyczny (ur. 1915)
1941:
    Zbigniew Jaruzelski, polski podporucznik (ur. 1900)
    Wiktor Polak, polski poeta, powstaniec śląski (ur. 1883)
1943 – Leon Lipski, polski działacz komunistyczny (ur. 1902)
1946:
    Jan Kempiński, polski porucznik, żołnierz ZWZ-AK, uczestnik podziemia antykomunistycznego (ur. 1921)
    Stanisław Kossakowski, polski podporucznik, żołnierz AK, uczestnik podziemia antykomunistycznego (ur. 1914)
1948 – Jan Jur-Gorzechowski, polski generał brygady (ur. 1874)
1955 – Helena Uszyńska-Prawecka, polska aktorka (ur. 1900)
1956:
    Romuald Gierasieński, polski aktor, tancerz (ur. 1885)
    Władysław Jabłonowski, polski pisarz, krytyk literacki, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy i senator RP (ur. 1865)
1957 – Antoni Śmigiel, polski inżynier, śmigłowcowy pilot doświadczalny (ur. 1933)
1964 – Henryk Sztompka, polski pianista, pedagog (ur. 1901)
1967 – Władysława Maciesza, polska polityk, senator RP, żołnierz wywiadu (ur. 1888)
1972 – Robert Jahoda-Żółtowski, polski introligator, przedsiębiorca, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm RP (ur. 1891)
1976 – Juliusz Mieroszewski, polski , dziennikarz, publicysta, pisarz, korespondent i współpracownik paryskiej „Kultury” (ur. 1906)
1977 – Mieczysław Dębicki, polski inżynier, konstruktor samochodów (ur. 1905)
1987 – Władysława Piechowska, polska działaczka niepodległościowa, społeczna i kombatancka (ur. 1900)
1992 – Feliks Baranowski, polski polityk, poseł na Sejm PRL, minister oświaty (ur. 1915)
1993 – Artur Pawlak, polski żużlowiec (ur. 1974)
1995 – Kazimierz Pasenkiewicz, polski logik, filozof, polityk (ur. 1897)
1996 – Hanna Lucyna Filipkowska, polska historyk literatury (ur. 1936)
1997:
    Leon Jeannot, polski reżyser filmowy, scenarzysta, autor filmów „Człowiek z M-3”, „Bumerang” i „Zawiłości uczuć” (ur. 1908)
    Roman Siemiński, polski kolarz szosowy, trener (ur. 1919)
2001:
    Stanisław Frenkiel, polski malarz (ur. 1918)
    Adam Jasiewicz, polski botanik (ur. 1928)
2002:
    Kazimierz Domański, polski mistyk, wizjoner, działacz chrześcijański (ur. 1934
    Marian Dziurowicz, polski działacz sportowy, prezes PZPN (ur. 1935)
2005 – Jerzy Kruszewski, polski optoelektronik (ur. 1937)
2009 – Jerzy Góral, polski polityk, minister kultury i sztuki (ur. 1944)
2011 – Adam Dzieszyński, polski aktor (ur. 1929)
2012 – Henryk Bereza, polski krytyk literacki, odkrywca Marka Hłaski i Edwarda Stachury, redaktor miesięcznika „Twórczość” (ur. 1926)
2013:
    Longin Łozowicki, polski generał broni, dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, członek WRON (ur. 1926)
    Zygmunt Wilczek, polski podpułkownik, geograf, doktor nauk przyrodniczych (ur. 1946)
2014:
    Roman Laskowski, polski językoznawca, polonista i slawista, działacz opozycji antykomunistycznej (ur. 1936)
    Klemens Mikuła, polski architekt (ur. 1931)
    Anna Pawełczyńska, polska socjolog kultury (ur. 1922)
2015:
    Zbigniew Drela, polski związkowiec, polityk, poseł na Sejm RP (ur. 1931)
    Leszek Grodecki, polski siatkarz (ur. 1926)
    Stanisław Szczepaniak, polski biathlonista (ur. 1934)
2016 – Zdzisław Cackowski, polski filozof (ur. 1930)
2017 – Artur Korobowicz, polski prawnik, historyk prawa (ur. 1938)
2019 – Ewa Andrzejewska, polska chemik (ur. 1950)

Przypisy

Burundi Fully Washed

Burundi Fully Washed

Cena 24,50 zł
Burundi Fully Washed kawa jest porównywalna do kaw rwandyjskich i kenijskich. Smak kawy...
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.