Wydarzyło się w Polsce 21 lipca:

1342 – Przyszły król Polski Ludwik Węgierski zasiadł na tronie Węgier i Chorwacji.
1503 – Jan Konarski został biskupem krakowskim.
1520 – Wojna pruska: wojska polsko-czeskie zdobyły i spaliły Mrągowo.
1572 – Została zawiązana Konfederacja bełska.
1640 – Król Władysław IV Waza lokował Janów Lubelski według prawa magdeburskiego.
1655 – Potop szwedzki: feldmarszałek Arvid Wittenberg wkroczył na czele 14 tys. wojska do Wielkopolski.
1677 – W Bieruniu wybuchł pożar, który zniszczył całe miasto z wyjątkiem kościoła św. Walentego.
1723 – Król Prus Fryderyk Wilhelm I nadał prawa miejskie Rynowi.
1762 – Wojna siedmioletnia: zwycięstwo wojsk pruskich nad austriackimi w bitwie pod Burkersdorfem (dzisiejszym Burkatowem).
1807 – Uroczyście proklamowano Wolne Miasto Gdańsk, powstałe po klęsce Prus w wojnie z napoleońską Francją.
1894 – Założono Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Wrocławiu.
1905 – Na stokach Cytadeli Warszawskiej został powieszony Stefan Aleksander Okrzeja, członek Organizacji Bojowej PPS.
1912 – W Katowicach odsłonięto pomnik Świętej Jadwigi Śląskiej.
1916 – Założono Klub Państwowców Polskich.
1920 – Wojna polsko-bolszewicka: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Krzemieńcem (11-21 lipca).
1921 – 19 osób zginęło w eksplozji w Fabryce Prochu w Krywałdzie na Górnym Śląsku.
1943:
   Reorganizacja Armii Polskiej na Wschodzie. Na podstawie rozkazu i wytycznych Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego utworzony został 2 Korpus Polski z jednostek Armii Polskiej na Wschodzie liczący ok. 46 tys. ludzi. Dowództwo Korpusu objął gen. Władysław Anders.W jego skład weszły: 3 Dywizja Strzelców Karpackich, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 2 Brygada Czołgów oraz dodatkowe oddziały. W maju 1944 r. wsławił się zdobyciem Monte Cassino, następnie wyzwolił Ankonę i Bolonie. Był on największą jednostką taktyczną Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie biorącą udział w walkach z Niemcami u boku zachodnich aliantów.
    Niemcy dokonali pacyfikacji wsi Wnory-Wandy w okręgu białostockim, zabijając co najmniej 27 osób.
    W nocy z 20 na 21 lipca Niemcy dokonali pacyfikacji wsi Radwanowice pod Krakowem, zabijając 30 mieszkańców.
1944:
    Krajowa Rada Narodowa powołała Ludowe Wojsko Polskie; przejmując zwierzchnictwo nad Armią Polską w ZSRR i podejmując decyzję o scaleniu Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR w jednolite Wojsko Polskie.
    W Moskwie pod patronatem Stalina utworzony został Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN).
    38-osobowy oddział Armii Krajowej rozbił w Iwoniczu Zdroju garnizon Wehrmachtu.
1946 – Na stokach poznańskiej cytadeli, w ostatniej publicznej egzekucji w Polsce, został powieszony nazistowski zbrodniarz wojenny i były namiestnik Kraju Warty Arthur Greiser.
1948:
    Powstał Związek Młodzieży Polskiej (ZMP).
    We Wrocławiu rozpoczęła się Wystawa Ziem Odzyskanych.
1950 – Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o planie sześcioletnim.
1951 – W Warszawie odsłonięto pomnik Feliksa Dzierżyńskiego.
1952 – W stalinowskim „procesie komandorów” zapadły wyroki śmierci i dożywotniego pozbawienia wolności. Siedmiu wysokich oficerów Marynarki Wojennej fałszywie oskarżonych o szpiegostwo i dywersję. Pięciu oficerów skazano na karę śmierci, wykonano trzy wyroki – zamordowano: kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego, kmdr. Stanisława Mieszkowskiego i kmdr. Jerzego Staniewicza (kmdr. por. Robertowi Kasperskiemu i kmdr. Marianowi Wojcieszkowi zmieniono karę na dożywotnie więzienie), na karę dożywocia skazano kmdr. por. Kazimierza Kraszewskiego i kmdr. ppor. Wacława Krzywca.
1954 – Ruszyła pierwsza turbina w Elektrociepłowni Żerań.
1955 – W Warszawie premier Józef Cyrankiewicz i ambasador ZSRR Pantelejmon Ponomarienko podpisali protokół przekazania Polsce Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Następnego dnia PKiN został uroczyście otwarty.
1957 – W Bydgoszczy otwarto dzisiejszy Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka.
1958 – Funkcjonariusze SB wyłamali bramę i przeprowadzili rewizję Instytutu Prymasowskiego na Jasnej Górze.
1960 – W Łodzi odsłonięto pomnik Tadeusza Kościuszki.
1964 – Uruchomiono Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Śremie.
1973:
    Lucjan Lis wygrał 30. Tour de Pologne.
    Pierwsza wolna sobota.
1977 – Premiera filmu obyczajowego Czy jest tu panna na wydaniu? w reżyserii Janusza Kondratiuka.
1979 – Oddano do użytku nowy gmach Teatru Muzycznego w Gdyni.
1983 – Samorozwiązanie WRON.
1984 – Sejm uchwalił amnestię dla więźniów politycznych. Na wolność wyszła większość skazanych i aresztowanych, w sumie ponad 600 osób.
1994 – Utworzono Sulejowski Park Krajobrazowy.
2007 – Potężne trąby powietrzne przeszły przez rejony południowej Polski.
2008 – W Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie został pochowany tragicznie zmarły prof. Bronisław Geremek.
2009 – W trakcie egzekucji komorniczej w Kupieckich Domach Towarowych w Warszawie doszło do starć między zabarykadowanymi tam kupcami a wynajętą przez komornika firmą ochroniarską.
2010 – Irena Lipowicz objęła urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
2013 – Z odwiertu Łebień LE-2H w pobliżu Lęborka, wykonanego przez firmę Lane Energy Poland, kontrolowaną przez amerykański koncern ConocoPhillips, rozpoczęto pierwsze w Polsce regularne wydobycie gazu łupkowego.

Urodzili się 21 lipca:

1788 – Ignacy Chmielewski, polski duchowny katolicki, pedagog (zm. 1869)
1807 – Paweł Popiel, polski prawnik, konserwator zabytków, polityk, publicysta, pamiętnikarz (zm. 1892)
1813 – Aleksander Stanisław Dzieduszycki, polski polityk (zm. 1879)
1817 – Pantaleon Potocki, polski szlachcic, dowódca oddziału w powstaniu krakowskim (zm. 1846)
1825 – Wincenty Teofil Popiel, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita warszawski (zm. 1912)
1856 – Adam Onufrowicz, polski chemik, inżynier (zm. 1914)
1860 – Antoni Kamieński, polski malarz, grafik (zm. 1933)
1880 – Franciszek Wojakowski, polski podpułkownik (zm. 1940)
1881:
    Maurycy Komorowicz, polski geolog, podróżnik, pisarz, kompozytor (zm. 1923)
    Hipolit Łossowski, polski generał, pilot balonowy (zm. 1925)
1886:
    Bronisław Wiktor, polski architekt, malarz (zm. 1961)
    Marcin Zieliński, polski major rezerwy, neurolog, psychiatra (zm. 1940)
1891:
    Wacław Kowalewski, polski architekt, działacz krajoznawczy (zm. 1962)
    Zofia Starowieyska-Morstinowa, polska pisarka, krytyk literacki, tłumaczka (zm. 1966)
1894:
    Jakub Appenszlak, polski dziennikarz, tłumacz pochodzenia żydowskiego (zm. 1950)
    Marian Borzemski, polski kapitan, strzelec sportowy (zm. 1959)
1895 – Adam Papée, polski szablista (zm. 1990)
1900 – Roman Nowak, polski polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 1980)
1905 – Zygmunt Przybyłkiewicz, polski historyk, publicysta, dyplomata (zm. 1967)
1907 – Kazimierz Moczarski, polski pisarz, żołnierz AK, więzień stalinowski, dziennikarz, autor „Rozmów z katem”, opisujących 255 dni, które spędził w jednej celi z Juergenem Stroopem, oprawcą warszawskiego getta (zm. 1975)
1908:
    Stefan Doniec, polski piłkarz, działacz piłkarski (zm. 2001)
    Zbigniew Turski, polski kompozytor, dyrygent (zm. 1979)
1911 – Jerzy Strzałkowski, polski porucznik, uczestnik powstania warszawskiego, pedagog (zm. 1991)
1914:
    Stanisław Albrecht Radziwiłł, polski dyplomata, przedsiębiorca (zm. 1976)
    Zdzisław Szymański, polski aktor (zm. 1986)
1919 – Edward Klinik, polski męczennik, błogosławiony (zm. 1942)
1921 – Jan Garewicz, polski historyk filozofii i idei (zm. 2002)
1923:
    Jan Kobylański, polski przedsiębiorca, działacz polonijny (zm. 2019)
    Mieczysław Poznański, polski operator filmów animowanych (zm. 2006)
1924 – Jerzy Łukaszewski, polski prawnik, politolog, dyplomata, ambasador RP (zm. 2020)
1925:
    Janina Jasińska, polska malarka, rysowniczka (zm. 2018)
    Wiesław Olszak, polski inżynier, profesor nauk technicznych (zm. 2018)
1928 – Anna Kajtochowa, polska pisarka, poetka, dziennikarka (zm. 2011)
1929 – Marian Truszczyński, polski lekarz weterynarii (zm. 2020)
1930 – Lucjan Czubiński, polski generał dywizji, prawnik, polityk, naczelny prokurator wojskowy, prokurator generalny PRL, wiceminister spraw wewnętrznych (zm. 2020)
1932 – Michele Jamiolkowski, włoski inżynier budowlany, geotechnik pochodzenia polskiego
1935 – Łukasz Balcer, polski prawnik, polityk, poseł na Sejm PRL, minister sprawiedliwości
1937 – Zygmunt Andrzej Heinrich, polski taternik, himalaista (zm. 1989)
1939:
    Bogusław Hajdas, polski piłkarz, trener
    Wiktor Węgrzyn, polski księgarz, działacz społeczny, twórca, komandor i prezes zarządu Motocyklowych Rajdów Katyńskich (zm. 2017)
1940 – Zygmunt Przychodzeń, polski ekonomista (zm. 2016)
1941 – Stanisław Pasiciel, polski muzealnik (zm. 2017)
1942 – Jan J. Zienkiewicz, polski ekonomista, turysta, krajoznawca, regionalista, działacz PTTK
1943:
    Krzysztof Jasiński, polski aktor, reżyser teatralny i telewizyjny; od 1966 r. dyrektor naczelny i artystyczny Teatru STU w Krakowie
    Wit Majewski, polski związkowiec, polityk, poseł na Sejm RP
1944:
    Andrzej Mróz, polski pieśniarz
    Jacek Sauk, polski polityk, poseł na Sejm i senator RP
1945 – Marian Reszytyło, polski koszykarz (zm. 2017)
1946:
    Czesław Grabowski, polski dyrygent, kompozytor, pedagog
    Zbigniew Kaczmarek, polski sztangista
1947 – Marek Nowicki, polski fizyk, działacz społeczny, obrońca praw człowieka (zm. 2003)
1948 – Jerzy Opara, polski kajakarz, kanadyjkarz
1950:
    Henryk Milcarz, polski ekonomista, samorządowiec, polityk, poseł na Sejm RP
    Maciej Węglewski, polski wiceadmirał
1952:
    Jacek Gembal, polski koszykarz, trener
    Tadeusz Motowidło, polski technik górnictwa, związkowiec, polityk, poseł na Sejm RP
1954 – Bolesław Rzewiński, polski żużlowiec (zm. 2019)
1955:
    Andrzej Drętkiewicz, polski inżynier, polityk, samorządowiec, prezydent Płocka (zm. 2014)
    Jerzy Seipp, polski prozaik, poeta, reżyser filmowy
    Anna Wesołowska-Piechocińska, polska aktorka filmowa i teatralna
1956 – Jan Tomaszewicz, polski aktor, reżyser teatralny
1957 – Jan Kulas, polski samorządowiec, polityk, poseł na Sejm RP
1958 – Agnieszka Fatyga, polska aktorka, piosenkarka, pianistka
1962 – Piotr Baran, polski koszykarz, trener
1964:
    Leszek Lisowski, polski judoka
    Beata Rybotycka, polska piosenkarka, aktorka
1969 – Robert Wilk, polski piłkarz, trener
1970 – Sylwia Pachut, polska lekkoatletka, sprinterka
1977 – Magdalena Olechnowska, polska lekkoatletka, trójskoczkini
1978 – Marek Koziarczyk, polski aktor
1979:
    Anna Adamczewska, polska juodczka
    Dorota Kuczkowska, polska kajakarka
1980 – Anna Wyszkoni, polska piosenkarka, autorka tekstów
1984 – Małgorzata Bereza, polska szpadzistka
1985 – Julia Michalska, polska wioślarka
1988:
    Urszula Gardzielewska, polska lekkoatletka, skoczkini wzwyż
    Agata Pietrzyk, polska zapaśniczka
1990 – Jakub Witecki, polski hokeista
1992 – Dawid Dryja, polski siatkarz
1994 – Błażej Koza, polski klarnecista, saksofonista, kompozytor

Zmarli 21 lipca:

1229 – Iwo Odrowąż, polski duchowny katolicki, biskup krakowski (ur. ?)
1474 – Mikołaj z Błażejowa, polski duchowny katolicki, biskup przemyski (ur. ok. 1405)
1607 – Stanisław Miński, polski szlachcic, polityk (ur. ok. 1561)
1621 – Jan Rudomina, polski ziemianin, wojski brasławski (ur. ok. 1543)
1681 – Franciszek Ciświcki, polski szlachcic, polityk (ur. ?)
1693 – Kazimierz Jan z Bnina Opaliński, polski duchowny katolicki, biskup chełmiński (ur. 1639)
1775 – Szymon Czechowicz, polski malarz (ur. 1689)
1819 – Jakub Ferdynand Bogusławski, polski pułkownik (ur. 1759)
1820 – Stanisław Kossecki, polski szlachcic, polityk (ur. 1739)
1847 – Paweł Straszyński, polski duchowny katolicki, biskup sejneński (ur. 1784)
1892 – Hilary Majewski, polski architekt (ur. 1838)
1896 – Józef Kordysz, polski fotograf (ur. 1824)
1902 – Alfred Fedecki, ukraiński fotograf pochodzenia polskiego (ur. 1857)
1903 – Adam Stanisław Sapieha, polski książę, polityk, działacz gospodarczy (ur. 1828)
1905 – Stefan Aleksander Okrzeja, polski działacz socjalistyczny, współtwórca Organizacji Bojowej PPS, aresztowany podczas zamachu na oberpolicmajstra Karla Nolkena (ur. 1886)
1915 – Norbert Hapanowicz, polski inżynier (ur. 1887)
1916 – Tadeusz Rechniewski, polski działacz socjalistyczny i oświatowy (ur. 1862)
1937 – Eleonora Kalkowska, polsko-niemiecka pisarka (ur. 1883)
1941 – Bohdan Łepkyj, ukraiński prozaik, poeta, literaturoznawca, polityk, senator RP (ur. 1872)
1942 – Abe Gutnajer, polski marszand, antykwariusz pochodzenia żydowskiego (ur. ok. 1888)
1952 – Władysław Florjański, polski inżynier, wynalazca, artysta (ur. 1880)
1962:
    Walter Kolarz, polski historyk, sowietolog pochodzenia czeskiego (ur. 1912)
    Stefania Podhorska-Okołów, polska pisarka, publicystka, tłumaczka (ur. 1884)
    Maria Ukniewska, polska tancerka, pisarka; na podstawie własnych przeżyć napisała powieść „Strachy”, która doczekała się dwukrotnej ekranizacji (1938, 1979); żona pisarza Andrzeja Kuśniewicza (ur. 1907)
1964:
    Michał Kulesza, polski tancerz, choreograf, reżyser (ur. 1866)
    Konstanty Rozwadowski, polski dyplomata (ur. 1875)
    Henryk Segno, polski pilot, pionier polskiego lotnictwa (ur. 1882)
1966 – Julian Hochfeld, polski socjolog (ur. 1911)
1968:
    Michał Borowski, polski komandor (ur. 1898)
    Emil Franciszek Mecnarowski, polski generał brygady, prawnik (ur. 1879)
    Kazimierz Piwarski, polski historyk (ur. 1903)
1983:
    Józef Trypućko, polski językoznawca, slawista, tłumacz (ur. 1910)
    Marian Wodziański, polski wioślarz, pilot, inżynier mechanik (ur. 1901)
1988 – Stanisława Zawadzka, polska śpiewaczka (ur. 1890)
1995 – Józef Kochman, polski fitopatolog, mikolog (ur. 1903)
2005:
    Andrzej Grubba, najlepszy polski tenisista stołowy; zdobywca 15 medali mistrzostw świata i Europy, zwycięzca turnieju Europa TOP 12 w 1985 r. oraz zdobywca Pucharu Świata w roku 1988 i dwukrotny finalista tych rozgrywek; zwycięzca plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na Sportowca Roku 1984 (ur. 1958)
    Stanisław Stomma, publicysta, prawnik, działacz katolicki; współzałożyciel i redaktor naczelny (1946–1953) miesięcznika „Znak”, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, prezes krakowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (1958–1964); poseł na Sejm (1957–1976), przewodniczący koła poselskiego Znak; jeden z inicjatorów polsko-niemieckiego pojednania; w 1976 r. jako jedyny z posłów nie poparł zmian w Konstytucji, wprowadzających zapis o PZPR jako przewodniej sile narodu; przewodniczący Prymasowskiej Rady Społecznej (1981–1985); współzałożyciel i przewodniczący Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”; uczestnik obrad okrągłego stołu; senator RP w latach 1989–1991 (ur. 1908)
2007 – Mirosław Nahacz, polski pisarz, scenarzysta filmowy (ur. 1984)
2008 – Antoni Jaszczak, polski ekonomista, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, polityk, minister budownictwa (ur. 1946)
2010:
    Augustyn Baran, polski prozaik, historyk, dziennikarz (ur. 1944)
    Marta Szmigielska, polska aktorka (ur. 1961)
    Domingos Gabriel Wisniewski, brazylijski duchowny katolicki pochodzenia polskiego, biskup Cornélio Procópio i Apucarany, misjonarz (ur. 1928)
2011:
    Kazimierz Świątek, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita mińsko-mohylewski, kardynał (ur. 1914)
    Andrzej Zalewski, polski dziennikarz radiowy (ur. 1924)
2012 – Andrzej Łapicki, polski aktor, reżyser teatralny; wieloletni wykładowca warszawskiej PWST, jej rektor w latach 1981–1987 i 1994–1996; prezes ZASP (1989–1996); dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie (1996–1998), poseł na Sejm (1989–1991) (ur. 1924)
2013 – Tadeusz Kulikowski, polski biochemik (ur. 1931)
2015:
    Czesław Marchaj, polski żeglarz, teoretyk żeglarstwa (ur. 1918)
    Wojciech Przybylski, polski realizator dźwięku, producent muzyczny (ur. 1952)
2016:
    Iwo Cyprian Pogonowski, polski inżynier, dziennikarz, historyk (ur. 1921)
    Bronisław Sieńczak, polski duchowny katolicki, wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy (ur. 1947)
2017 – Witold Zarychta, polski aktor (ur. 1929)
2018 – Janusz Daszuta, polski duchowny metodystyczny, działacz ekumeniczny, społeczny i samorządowy (ur. 1961)

Przypisy

Kenya AA Top Quality

Kenya AA Top Quality

Cena 40,00 zł
Jamaica Blue Mountain

Jamaica Blue Mountain

Cena 95,00 zł
Kopi Luwak Longberry

Kopi Luwak Longberry

Cena 250,00 zł
Costa Rica "La Pastora...

Costa Rica "La Pastora Tarrazu"

Cena 36,25 zł
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.