Wydarzyło się w Polsce 22 listopada:

1348 – Królowie Kazimierz III Wielki i Karol IV Luksemburski zawarli polsko-czeski pokój namysłowski.
1655 – IV wojna polsko-rosyjska: zwycięstwo wojsk polskich i Chanatu Krymskiego nad armią rosyjsko-kozacką w bitwie pod Jezierną.
1744 – Król August III Sas wydał zgodę na zmianę nazwy miasta Lewartów na Lubartów.
1757 – Wojna siedmioletnia: zwycięstwo wojsk austriackich nad pruskimi w bitwie pod Wrocławiem.
1831 – Powstanie listopadowe: generał-gubernator Królestwa Polskiego Iwan Paskiewicz unieważnił wszystkie postanowienia i uchwały Rządu Narodowego.
1864 – W Warszawie uroczyście otwarto Most Aleksandryjski (Kierbedzia); zaprojektowany przez inżyniera Stanisława Kierbedzia most był jednym z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie.
1895 – W Elblągu uruchomiono dwie pierwsze linie tramwajowe.
1918:
    Dekretem Józefa Piłsudskiego został powołany urząd Naczelnika Państwa, najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Dekret ten ustalał ustrój republikański odrodzonej Polski (wszedł w życie 29 listopada 1918 r.)
    W opanowanym przez Polaków Lwowie wybuchły antyżydowskie rozruchy.
1919 – Uchwałą Rządu RP Uniwersytetowi Lwowskiemu nadano imię jego założyciela – króla Jana II Kazimierza Wazy.
1920 – Józef Piłsudski nadał miastu Lwów Order Virtuti Militari za bohaterską jego obronę przed Ukraińcami na przełomie 1918 i 1919 roku.
1931 – „Dar Pomorza” po raz pierwszy przepłynął równik.
1938 – Prezydent RP Ignacy Mościcki wydał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.
1939 – We wsi Nowy Wiec koło Starogardu Gdańskiego rozstrzelano 42 lub 43 Polaków (w tym dwóch duchownych), a także Niemców będących przeciwnikami nazizmu (m.in. księdza Johannesa Paula Aeltermanna).
1940 – W obozie Auschwitz przeprowadzono pierwszą masową egzekucję przez rozstrzelanie (40 Polaków).
1941 – W katastrofie lotniczej we Wrocławiu zginął niemiecki as myśliwski Werner Mölders.
1942 – W Radomiu grupa wypadowa Gwardii Ludowej dokonała akcji odwetowej na niemieckie kino Apollo.
1944 – Grupa bojowa Armii Ludowej okręgu Bielsko wykoleiła pociąg towarowy na stacji w Gliwicach.
1950 – W Warszawie zakończył się II Światowy Kongres Obrońców Pokoju.
1958:
    Czechowice przemianowano na Czechowice-Dziedzice.
    Telewizja Polska wyemitowała premierowe wydanie programu dla dzieci z serii Miś z okienka.
    W podkrakowskich Bronowicach Wielkich uruchomiono pierwszy polski cyklotron.
1976 – Premiera filmu kryminalnego Przepraszam, czy tu biją? w reżyserii Marka Piwowskiego.
1983 – Premier gen. Wojciech Jaruzelski ustąpił ze stanowiska ministra obrony narodowej. Jego następcą został gen. Florian Siwicki.
1991 – Podpisano Układ europejski o ustanowieniu stowarzyszenia między RP a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi.
1995 – Rozpoczęła się dystrybucja powszechnych świadectw udziałowych.
1996:
    Polska została członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
    Premiera filmu historycznego Poznań 56 w reżyserii Filipa Bajona.
2001 – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wydał, na wniosek Rady Ministrów, postanowienie o wysłaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Afganistanu.
2006 – Dotychczasowa Akademia Techniczno-Rolnicza została przekształcona w Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
2013 – Sejm RP przyjął ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.
2015 – Otwarto Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Urodzili się 22 listopada:

1758 – Feliks Łubieński, polski szlachcic, polityk, prawnik, rotmistrz (zm. 1848)
1798 – (data chrztu) Feliks Jan Maria Boretti, polski architekt pochodzenia włoskiego (zm. 1847)
1805 – Józef Brzowski, polski kompozytor, dyrygent, wiolonczelista, pedagog (zm. 1888)
1810 – Adam Piliński, polski grafik, paleograf, litograf, rekonstruktor starodruków, działacz emigracyjny (zm. 1887)
1827 – Karol Estreicher (starszy), polski publicysta, bibliotekarz, bibliograf, historyk literatury i teatru (zm. 1908)
1836 – Józefat Barszczewski, polski urzędnik, uczestnik powstania styczniowego (zm. 1863)
1837 – Antoni Teodor Ostaszewski, polski inżynier, uczestnik powstania styczniowego (zm. 1909)
1844 – Leopold Hauser, polski prawnik, działacz społeczny (zm. 1908)
1847 – Aglauro Ungherini, włoski tłumacz poezji polskiej (zm. 1934)
1855 – Cecylia Niewiadomska, polska nauczycielka, tłumaczka, pisarka, autorka podręczników, działaczka oświatowa (zm. 1925)
1866 – Julian Machlejd, polski duchowny ewangelicki, przedsiębiorca, pedagog (zm. 1936)
1867 – Zygmunt Nowocki, polski prawnik, działacz ludowy i społeczny, urzędnik sądowy i konsularny, polityk, senator RP (zm. 1941)
1869 – Henryk Hryniewski, polski malarz, architekt, działacz społeczny, badacz architektury gruzińskiej (zm. 1937)
1870 – Adam Krasiński, polski hrabia, poeta, działacz oświatowy (zm. 1909)
1888 – Zygmunt Kamiński, polski malarz, grafik, pedagog (zm. 1969)
1894:
    Józef Ejczun, polski kapitan artylerii (zm. 1940)
    Hilariusz Illinicz, polski działacz turystyczny (zm. 1981)
1895:
    Czesław Bieżanko, polski entomolog (zm. 1986)
    Kazimierz Pacewicz, polski oficer kawalerii, malarz (zm. 1974)
1896 – Stanisław Sakowicz, polski ichtiolog (zm. 1969)
1897 – Janusz Zeyland, polski pediatra (zm. 1944)
1898 – Piotr Triebler, polski rzeźbiarz (zm. 1952)
1900:
    Helenka Adamowska, polska aktorka (zm. 1987)
    Andrzej Bohomolec, polski major, żeglarz (zm. 1988)
1901 – Józef Lejtes, polski reżyser filmowy pochodzenia żydowskiego, jeden z najbardziej znanych twórców polskiego kina międzywojennego, autor filmów „Barbara Radziwiłłówna”, „Dziewczęta z Nowolipek” i „Granica” (zm. 1983)
1903 – Jan Kotlarczyk, polski piłkarz, trener (zm. 1966)
1904 – Elida Maria Szarota, polska historyk literatury, germanistka, romanistka (zm. 1994)
1906 – Rudolf Schreiber, polski kapitan dyplomowany artylerii (zm. 1940)
1908:
    Szymon Harnam, polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego (zm. 1929)
    Czesław Schabowski, polski pisarz (zm. 1987)
1909:
    Edward Maliszewski, polski porucznik obserwator (zm. 1939)
    Aleksander Wist, polski konstruktor, wynalazca (zm. 1976)
1910 – Tadeusz Pawłowski, polski taternik, alpinista, ratownik górski (zm. 1992)
1911:
    Barbara Houwalt, polska malarka (zm. 2005)
    Stefania Wojtulanis-Karpińska, kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych, pilot sportowy (zm. 2005)
1917:
    Zdzisław Czeppe, polski geograf, geomorfolog, polarnik (zm. 1991)
    Konrad Hejna, polski starszy pancerny (zm. 2009)
1918:
    Jerzy Jabrzemski, polski dziennikarz sportowy (zm. 2013)
    Anna Lechicka-Kuśniewicz, polska publicystka, satyryk (zm. 2002)
1919 – Wanda Pomianowska, polska poetka, filolog, badaczka folkloru (zm. 2003)
1920:
    Kazimierz Kąkol, polski podporucznik, ekonomista, publicysta, polityk, minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań(zm. 2016)
    Kazimierz Wierzbicki, polski pułkownik pilot (zm. 2010)
1921 – Cecylia Moderacka, polska polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 1997)
1922 – Anita Novinsky, brazylijska historyk pochodzenia polskiego
1924 – Józef Pazdur, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy wrocławski (zm. 2015)
1925 – Kazimierz Śliwa, polski podoficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i AK, cichociemny (zm. 2015)
1926:
    Józef Barecki, polski dziennikarz, polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 1999)
    Zdzisław Żarski, polski generał brygady pilot (zm. 2006)
1928:
    Antoni Czubiński, polski historyk (zm. 2003)
    Krystyna Siesicka, polska pisarka (zm. 2015)
1929:
    Ben Helfgott, polski sztangista pochodzenia żydowskiego
    Katarzyna Niewiadomska, polska biolog
1930 – Eugeniusz Chmielewski, polski technik mechanik, historyk-regionalista (zm. 2008)
1934:
    Stefan Bratkowski, polski dziennikarz, pisarz, publicysta; członek ZMP i PZPR (1954–1981), dziennikarz „Po prostu” (1956–1957), redaktor naczelny „Życia i Nowoczesność” (1970–1973; 1980–1981); prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1980–1982; 1989–1990), następnie prezes honorowy; w stanie wojennym zaangażowany w działalność opozycyjną; w latach 1983–1988 tworzył niezależną „Gazetę Dźwiękową”; członek Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „S” (1988–1990); uczestnik obrad Okrągłego Stołu; prezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” (1991–1992); autor książek o tematyce ekonomicznej, historycznej i społecznej
    Bogdan Dziwosz, polski duchowny katolicki, protonotariusz apostolski, kanonik archidiecezji łódzkiej (zm. 2012)
    Ksawera Grochal, polska lekkoatletka, oszczepniczka
    Henryk Majcherek, polski aktor
    Stanisław Zięba, polski polityk
1936 – Lesław Kropp, polski zapaśnik (zm. 2013)
1937:
    Edward Hulewicz, polski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów
    Zenon Jankowski, polski pilot wojskowy
1939:
    Waldemar Kuczyński, polski ekonomista, dziennikarz, publicysta, polityk
    Cezary Łagiewski, polski realizator, operator i reżyser telewizyjny (zm. 2013)
1940 – Andrzej Żuławski, polski reżyser filmowy, scenarzysta, aktor, pisarz; autor filmów „Na srebrnym globie”, „Diabeł”, „Szamanka” (zm. 2016)
1945:
    Tomasz Gruszecki, polski prawnik, polityk, kierownik resortu przekształceń własnościowych
    Janusz Kryszak, polski literaturoznawca, poeta (zm. 2019)
1947:
    Marian Drozdowski, polski historyk
    Janusz Meder, polski onkolog, radioterapeuta
1948:
    Barbara Czaplicka, polska lekarka, działaczka samorządowa, polityk, poseł na Sejm RP1949 –
    Tomasz Schramm, polski historyk
1950:
    Anna Maria Anders, polska polityk, działaczka polonijna, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator RP, dyplomata
    Delfina Skąpska, polska florecistka
    Andrzej Wróblewski, polski ekonomista, polityk, minister finansów
1951 – Zbigniew Adamczyk, polski polityk, poseł na Sejm RP
1952 – Małgorzata Gersdorf, polska prawnik, pierwsza prezes Sądu Najwyższego
1953 – Krzysztof Karpiński, polski piłkarz
1954:
    Henryk Janikowski, polski piłkarz
    Celina Jóźwik, polska siatkarka
    Wojciech Staroniewicz, polski saksofonista, kompozytor
1955 – Grzegorz Miecugow, polski dziennikarz radiowy i telewizyjny (zm. 2017)
1956 – Adam Rams, polski samorządowiec, prezydent Knurowa
1957 – Dariusz Zelig, polski koszykarz, trener
1959:
    Marek Ostrowski, polski piłkarz (zm. 2017)
    Maciej Żukowski, polski ekonomista
1964:
    Marek Czerniawski, polski piłkarz, trener
    Jacek Turczyński, polski prawnik, polityk, poseł na Sejm RP
    Emilia Wnuk, polska piłkarka, trenerka i sędzia FIFA
1966:
    Marcin Antonowicz, polski student (zm. 1985)
    Filip Kaczmarek, polski polityk, poseł na Sejm RP, eurodeputowany
    Paweł Próchniak, polski krytyk i historyk literatury
1967 – Renata Fatla, polska modelka, fotomodelka, zdobywczyni tytułu Miss Polonia
1968 – Rafał Wencek, polski piłkarz (zm. 2017)
1969:
    Marek Gos, polski polityk, poseł na Sejm RP
    Janusz Rewers, polski artysta kabaretowy
1970:
    Ewa Gordon, polska artystka, hebraistka, tłumaczka pochodzenia żydowskiego
    Daniel Strehlau, polski reżyser i scenarzysta filmowy, dokumentalista pochodzenia żydowskiego
1971 – Michał Wójcik, polski artysta kabaretowy
1973 – Przemysław Wojtkowiak, polski projektant gier planszowych
1974:
    Przemysław Koperski, polski prawnik, samorządowiec, polityk, poseł na Sejm RP
    Aleksandra Nagórko, polska reżyserka dźwięku, producentka muzyczna
    Patryk Zakrocki, polski skrzypek, kompozytor
1977:
    Maciej Bodasiński, polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy, dokumentalista
    Izabella Łukomska-Pyżalska, polska modelka, bizneswoman, działaczka piłkarska
1978:
    Magdalena Grzybowska, polska tenisistka
    Karen O, amerykańska wokalistka pochodzenia polsko-koreańskiego, członkini zespołu Yeah Yeah Yeahs
1979 – Agata Kielar-Długosz, polska flecistka
1980:
    Piotr Jurkowski, polski rugbysta
    Edyta Lewandowska, polska lekkoatletka, biegaczka długodystansowa
1981:
    Beata Bartków-Kwiatkowska, polska strzelczyni
    Seweryn Gancarczyk, polski piłkarz
    Conrado Moreno, polsko-hiszpański prezenter telewizyjny, konferansjer
1982 – Chiwas, polski muzyk, hip-hopowiec, autor tekstów, założyciel zespołu Jeden Osiem L
1984:
    Bartłomiej Neroj, polski siatkarz
    Mateusz Piątkowski, polski piłkarz
    Tomasz Zahorski, polski piłkarz
1986 – Alan Marcinkowski, polski żużlowiec
1990 – Emilia Ankiewicz, polska lekkoatletka, płotkarka
1992 – Roksana Schmidt, polska koszykarka
1993 – Małgorzata Właszczuk, polska siatkarka

Zmarli 22 listopada:

1793 – Maksymilian Ryłło, polski duchowny greckokatolicki, bazylianin, unicki biskup chełmski i przemyski (ur. 1715 lub ok. 1719)
1817 – Stanisław Ursyn Niemcewicz, polski generał, polityk (ur. 1753)
1840 – Izydor Krasiński, polski generał piechoty, minister wojny Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego (ur. 1774)
1858 – Józef Gołuchowski, polski filozof mesjanistyczny (ur. 1797)
1862 – Marcin Tarnowski, polski pułkownik, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej (ur. 1778)
1867 – Edward Łubieński, polski pisarz, działacz katolicki i konserwatywny (ur. 1819)
1868 – Roman Fircowski, polski filantrop (ur. 1839)
1878 – Ludwik Mierosławski, polski generał, polityk, pisarz, historyk, działacz niepodległościowy, dyktator powstania styczniowego (ur. 1814)
1893:
    Bolesław Potocki, polski ziemianin (ur. 1805)
    Juliusz Wieczerski Durski, brazylijski fotograf pochodzenia polskiego (ur. 1851)
1896 – Leopold Leon Lewandowski, polski kompozytor, skrzypek, dyrektor orkiestry, humorysta pochodzenia żydowskiego (ur. 1831)
1915 – Seweryn Kisielewski, polski ziemianin, filantrop (ur. 1821)
1919 – Tadeusz Dąbrowski, polski krytyk literacki, publicysta (ur. 1887)
1924 – Aleksander Milker, polski dziennikarz, wydawca, drukarz (ur. 1867)
1931 – Jan Zagleniczny, polski przemysłowiec, polityk (ur. 1866)
1932 – Franciszek Krajowski, austro-węgierski i polski generał pochodzenia czeskiego (ur. 1861)
1940 – (lub 19 listopada) Wacław Berent, polski pisarz (ur. 1873)
1944 – Bolesław Twardowski, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita lwowski (ur. 1864)
1945:
    Leopold Mielecki, polski kapitan pilot (ur. 1911)
    Ewa Pilatowa, polska chemik (ur. 1909)
1948 – Alfonsa Kanigowska, polska malarka (ur. 1858)
1952 – Władysław Pilars de Pilar, polski historyk literatury, poeta (ur. 1874)
1954 – Andriej Wyszynski, radziecki działacz ruchu robotniczego, prawnik, prokurator, dyplomata pochodzenia polskiego (ur. 1883)
1957 – Kazimierz Jarzębiński, polski major pilot (ur. 1897)
1959 – Mateusz Siemionkin, polski neurolog, psychiatra (ur. 1883)
1976 – Natalia Gałczyńska, polska pisarka, tłumaczka (ur. 1908)
1977:
    Zdzisław Górzyński, polski dyrygent (ur. 1895)
    Zygmunt Patkowski, polski baletmistrz, choreograf (ur. 1907)
1982 – Stanisław Ostrowski, polski polityk, prezydent Lwowa (1936–1939), więziony w ZSRS (1939–1941); prezydent RP na uchodźstwie w latach 1972–1979 (ur. 1892)
1983 – Wiktor Golde, polski biocybernetyk (ur. 1921)
1986 – Jan Zaręba, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy włocławski (ur. 1910)
1989 – Bogdan Juszczyk, polski aktor (ur. 1939)
1990 – Walenty Wójcik, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy sandomierski i sandomiersko-radomski (ur. 1914)
1992 – Aleksander Żaruk-Michalski, polski geograf, polityk, prezydent Krakowa (ur. 1906)
1993 – Stanisław Domański, polski fitopatolog, mikolog (ur. 1916)
1998 – Mikołaj Kozakiewicz, polski socjolog, pedagog, publicysta, polityk; członek ZSL, od 1990 r. w PSL; marszałek Sejmu (ur. 1923)
2000 – Wacław Kłyszewski, polski architekt (ur. 1910)
2001 – Stanisław Zybowski, polski gitarzysta, kompozytor, członek zespołu Budka Suflera (ur. 1953)
2002 – Rafał Gan-Ganowicz, polski żołnierz, najemnik, dziennikarz, działacz społeczny i polityczny (ur. 1932)
2003 – Zofia Jasińska-Filipowska, polska aktorka pochodzenia żydowskiego (ur. 1908)
2005 – Jan Piróg, polski generał (ur. 1925)
2006:
    Mariusz Kozioł, polski wokalista, kompozytor, aranżer, instrumentalista, aktor, lektor telewizyjny i radiowy (ur. 1965)
    Lucjan Motyka, polski polityk, minister kultury i sztuki, dyplomata, działacz sportowy (ur. 1915)
    Krzysztof Śniegocki, polski prawnik (ur. 1951)
2007 – Barbara Czarnowieska, polska filolog, poetka, tłumaczka (ur. 1954)
2008:
    Witold Hensel, polski archeolog, prehistoryk, polityk (ur. 1917)
    Józef Oberc, polski geolog (ur. 1918)
2009 – Maria Kobuszewska-Faryna, polska lekarka, patomorfolog (ur. 1920)
2010 – Jan Dziewulski, polski ekonomista (ur. 1928)
2014 – Maciej Popko, polski orientalista, hetytolog, taternik (ur. 1936)
2015:
    Dominik Fijałkowski, polski biolog, botanik (ur. 1922)
    Monika Szwaja, polska pisarka (ur. 1949)
2016:
    Teresa Głąbówna, polska skrzypaczka (ur. 1953)
    Ryszard Gniazdowski, polski lekarz, otolaryngolog, alergolog (ur. 1935)
2017 – Jerzy Sychut, polski żeglarz, działacz opozycji antykomunistycznej (ur. 1948)
2018:
    Andrzej Fischer, polski piłkarz, bramkarz (ur. 1952)
    Gabriel (Giba), polski duchowny prawosławny, archimandryta, zielarz, teolog (ur. 1962)

Przypisy

Colombia Excelso INSTANT

Colombia Excelso INSTANT

Cena 8,00 zł
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.