Wydarzyło się w Polsce 3 maja:

1285 – Książę krakowski i sandomierski Leszek Czarny pokonał księcia mazowiecko-czerskiego Konrada II w bitwie pod Bogucicami.
1439 – W Nowym Mieście Korczynie została zawiązana Konfederacja Spytka z Melsztyna.
1656 – Potop szwedzki: Szwedzi zdobyli zamek w Gołańczy i wymordowali jego załogę.
1660 – W Oliwie zawarto pokój pomiędzy Polską a Szwecją, na mocy którego król Jan II Kazimierz Waza zrzekł się praw do tronu szwedzkiego, a Polska zatrzymała część Inflant.
1661 – Jan Heweliusz przeprowadził obserwację przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca.
1670 – Powstanie chłopskie na Podhalu: decydująca klęska powstańców w bitwie pod Nowym Targiem (stoczonej pomiędzy 1 a 3 maja).
1733 – Pożar Witebska.
1776 – W Nowym Dworze Gdańskim rodzina Stobbe rozpoczęła produkcję wódki jałowcówki Stobbes Machandel.
1791 – Na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową – Konstytucję 3 Maja, drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
1792 – Wmurowano kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
1812 – Napoleon Bonaparte wydał dekret o utworzeniu polskiego V Korpusu Wielkiej Armi pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego.
1815 – Na kongresie wiedeńskim Rosja podpisała z Prusami i z Austrią konwencje bilateralne o podziale Księstwa Warszawskiego i trójstronną konwencję o utworzeniu Wolnego Miasta Krakowa. Zadecydowano, że Księstwo zostanie podzielone na 4 części:
    Cesarstwo Austrii zagarnęło okręg Wieliczki
    Królestwo Prus zachodnią część księstwa: Wielkie Księstwo Poznańskie i ziemię chełmińską
    Imperium Rosyjskie środkową i wschodnią część księstwa: Królestwo Polskie
    Wolne Miasto Kraków.
1819 – Walerian Łukasiński utworzył w Warszawie Wolnomularstwo Narodowe.
1831 – Wojciech Jastrzębowski opublikował tekst O wiecznym pokoju między narodami, uważany za pierwszy w historii projekt konstytucji zjednoczonej Europy.
1842 – Pożar strawił 45% zabudowy Bełchatowa.
1848 – Powstanie wielkopolskie: Jakub Krotowski-Krauthofer ogłosił utworzenie niepodległej Rzeczypospolitej Mosińskiej.
1850 – Edmund Bojanowski założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
1863 – Powstanie styczniowe: Tymczasowy Rząd Narodowy powołał Komitet Polski w Paryżu.
1916 – Za zgodą władz niemieckich w Warszawie odbyła się pierwsza od 1830 roku legalna manifestacja patriotyczna z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzięło w niej udział ponad 200 tys. ludzi.
1927 – Na antenie rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia została wyemitowana po raz pierwszy w Polsce reklama radiowa.
1938 – Otwarto port morski we Władysławowie.
1939 – Została uruchomiona Elektrownia Stalowa Wola.
1940:
    Do służby w Polskiej Marynarce Wojennej wszedł niszczyciel „Garland”.
    Niemcy utworzyli getto żydowskie w Tomaszowie Mazowieckim.
1943:
    53 osoby zginęły w wyniku ataku oddziału nacjonalistów ukraińskich na wieś Kuty na Wołyniu.
    Organizacja harcerska „Wawer” nadała w Warszawie propagandową audycję megafonową.
1944:
    Powołano Krajową Radę Ministrów.
    W nocy z 3 na 4 maja oddział Osjana zaatakował warszawskie lotnisko bielańskie i zniszczył 5 samolotów Ju 52, a kilka innych uszkodził.
1945:
    1 Armia WP po dojściu do Łaby zakończyła swój szlak bojowy.
    Dekretem KRN Michał Rola-Żymierski został mianowany marszałkiem Polski.
1946:
    Oddział NSZ pod dowództwem kapitana Henryka Flamego przejął kontrolę nad miastem Wisła i urządził w niej defiladę.
    W Krakowie odbyły się, zakazane przez komunistyczne władze, demonstracje z okazji Święta 3 Maja. Interweniowała milicja, byli ranni i aresztowani.
1952:
    Polska sekcja Radia Wolna Europa rozpoczęła z Monachium nadawanie stałych audycji w języku polskim. Jej pierwszym dyrektorem został Jan Nowak-Jeziorański, kurier i emisariusz Komendy Głównej Armii Krajowej i Rządu RP na uchodźstwie.
    Legionowo uzyskało prawa miejskie.
1957:
    Kardynał Stefan Wyszyński wydał dekret o utworzeniu Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze.
    Powstało Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF).
1960 – W Szczecinie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza.
1961 – Film Jerzego Kawalerowicza „Matka Joanna od Aniołów” otrzymał Nagrodę Specjalną Jury na Festiwalu Filmowym w Cannes.
1966:
    Na Jasnej Górze odbyły się centralne uroczystości Milenium Chrztu Polski; mszę św. odprawił abp Karol Wojtyła, a kazanie wygłosił prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński.
    Premiera filmu "Niekochana" w reżyserii Janusza Nasfetera.
1969 – Polska ratyfikowała Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
1976 – W wydawanym w Londynie „Tygodniu Polskim” opublikowany został program powstałego w kraju Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.
1978 – Uruchomiono seryjną produkcję samochodu osobowego FSO Polonez.
1982 – Stan wojenny: w wielu miastach Polski odbyły się organizowane przez podziemną Solidarność pochody i manifestacje z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
1988 – Utworzono Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.
1991 – Na Grobie Nieznanego Żołnierza odsłonięto 14 kolejnych tablic przedstawiających miejsca bitew. Dwie tablice poświęcono lotnikom i marynarzom.
1993 – Prezydent RP Lech Wałęsa nadał papieżowi Janowi Pawłowi II pierwszy po reaktywacji w 1992 roku Order Orła Białego.
1994 – Premiera komediodramatu "Zawrócony" w reżyserii Kazimierza Kutza.
1995 – Polska i Arabia Saudyjska nawiązały stosunki dyplomatyczne.
2007 – Wystartował kanał tematyczny TVP Historia.
2009 – Odbył się pierwszy Silesia Marathon wiodący ulicami miast Górnego Śląska.
2016 – Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego: Irenę Kirszensztein-Szewińską, Michała Kleibera, Michała Lorenca, Wandę Półtawską, Zofię Romaszewską oraz Bronisława Wildsteina.
2017 – Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego: Adama Bujaka, Mieczysława Chorążego, Jana Krzysztofa Kelusa, Zofię Teligę-Mertens oraz Mieczysława Tomaszewskiego.

Urodzili się 3 maja:

1620 – Bogusław Radziwiłł, koniuszy wielki litewski; w 1655 r. wspólnie z księciem Januszem Radziwiłłem podpisał w Kiejdanach ze Szwedami układ, w którym uznawał Karola X Gustawa za króla Polski i zgadzał się na detronizację Jana II Kazimierza; w latach 1657–1669 gubernator Prus Książęcych; protektor kalwinizmu (zm. 1669)
1771 – August Bécu, polski lekarz, patolog, filozof (zm. 1824)
1782 – Stanisław Jan Borkowski, polski mineralog, bibliotekoznawca, literat, wydawca (zm. 1850)
1788 – Aleksander Błędowski, polski generał, uczestnik powstania listopadowego (zm. 1831)
1791 – Henryk Rzewuski, polski pisarz, publicysta, autor m.in. „Pamiątek Pana Seweryna Soplicy” (zm. 1866)
1798 – Gustaw Olizar, polski ziemianin, polityk, publicysta, poeta, pamiętnikarz (zm. 1865)
1807 – Teofil Wojciech Ostaszewski, polski ziemianin, pisarz (zm. 1889)
1809 – Tomasz Potocki, polski ziemianin, oficer, ekonomista, publicysta (zm. 1861)
1814 – Florian Adam Skomorowski, polski aktor (zm. 1855)
1838 – Florian Cynk, polski malarz (zm. 1912)
1843 – Aleksander Sochaczewski, polski malarz pochodzenia żydowskiego (zm. 1923)
1858:
    Jan Bołoz Antoniewicz, polski historyk i teoretyk sztuki pochodzenia ormiańskiego (zm. 1922)
    Kolumba Gabriel, polska zakonnica, błogosławiona (zm. 1926)
1861 – Stanisław Rossowski, polski poeta, dramatopisarz, nowelista, dziennikarz (zm. 1940)
1875 – Dawid Helman, polski laryngolog pochodzenia żydowskiego (zm. 1942)
1888 – Stefan Felsztyński, polski malarz (zm. 1966)
1891 – Tadeusz Peiper, polski poeta, krytyk i teoretyk poezji, prozaik (zm. 1969)
1901 – Zofia Radwańska-Paryska, polska botaniczka, taterniczka, pisarka (zm. 2001)
1902 – Janusz Strzałecki, polski malarz (zm. 1983)
1904 – Maria Skibniewska, polska tłumaczka (zm. 1984)
1905:
    Jakub Chlebowski, polski lekarz, naukowiec, pedagog, publicysta, społecznik (zm. 1969)
    Estera Kowalska, polska aktorka pochodzenia żydowskiego (zm. 1980)
1906 – Stanisław Osostowicz, polski malarz (zm. 1939)
1908 – Stanisław Buratyński, polski historyk, archeolog, działacz społeczny (zm. 1994)
1911 – Stanisław Kryczyński, polski historyk, orientalista pochodzenia tatarskiego (zm. 1941)
1912 – Władysław Kiernicki, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy lwowski (zm. 1995)
1915 – Stanisław Nawrocki, polski jezuita, teolog, rekolekcjonista (zm. 1986)
1916:
    Stanisław Michalski, polski duchowny katolicki, kapelan emigracji, pułkownik artylerii (zm. 2003)
    Florian Zarzycki, polski partyzant (zm. 1944)
1917 – Stanisław Będkowski, polski architekt (zm. 1985)
1918 – Florian Białka, polski kleryk katolicki, Sługa Boży (zm. 1940)
1922:
    Halina Kurkowska, polska językoznawczyni (zm. 1983)
    Bogusław Rybski, polski harcmistrz, komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP (zm. 2007)
1923 – Mirosław Azembski, polski reportażysta, dziennikarz, publicysta (zm. 1988)
1924:
    Jan Paweł Gawlik, polski teatrolog, eseista, krytyk literacki, dramaturg, publicysta (zm. 2017)
    Bohdana Majda, polska aktorka (zm. 1995)
    Stefan Wicik, polski śpiewak operowy (tenor) (zm. 2001)
1926 – Benon Liberski, polski malarz, grafik, rysownik, pedagog (zm. 1983)
1927 – Stanley Kronenberg, amerykański fizyk jądrowy, filatelista pochodzenia polskiego (zm. 2000)
1928 – Jerzy Smurzyński, polski dziennikarz
1930 – Jan Zagozda, polski dziennikarz radiowy (zm. 2018)
1931 – Adam Kotas, polski geolog (zm. 2007)
1933:
    Andrzej Jarecki, polski satyryk, poeta, krytyk teatralny (zm. 1993)
    Stanisław Kociołek, polski polityk,  działacz komunistyczny, I sekretarz KW PZPR w Warszawie (1964–1967); od 1970 r. I sekretarz KW w Gdańsku; 1968–1971 członek Biura Politycznego KC PZPR, wicepremier od czerwca do grudnia 1970 r.; po 1989 r. sądzony za przyczynienie się do masakry robotników w Grudniu '70 na Wybrzeżur (zm. 2015)
1937 – Joanna Jedlewska, polska aktorka, choreograf, pedagog (zm. 1972)
1939 – Marek Freudenreich, polski grafik, plakacista, pedagog
1940 – Jędrzej Krakowski, polski ekonomista, dyplomata
1941 – Kornel Morawiecki, polski polityk, fizyk, działacz opozycji antykomunistycznej, przywódca „Solidarności Walczącej” (1982–1990); w 1990 r. założyciel i przewodniczący Partii Wolności; poseł na Sejm (2015–2019) (zm. 2019)
1942 – Antoni Piechniczek, polski trener, polityk, senator RP, szkoleniowiec piłkarski, dwukrotnie pełniący funkcję trenera reprezentacji Polski (1981–1986 oraz 1996–1997), z którą w 1982 r. na mistrzostwach świata w Hiszpanii zajął trzecie miejsce
1943 – Witold Dębicki, polski aktor
1945:
    Zygmunt Maszczyk, polski piłkarz
    Tadeusz Rydzyk, polski duchowny katolicki, redemptorysta, założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam
1946 – Marian Kustra, polski prozaik, poeta, eseista
1947 – Lesław Ćmikiewicz, polski piłkarz, trener, wielokrotny reprezentant Polski, mistrz olimpijski z 1972 r. i członek drużyny narodowej, która na mistrzostwach świata w Niemczech w 1974 r. zajęła III miejsce; przez wiele lat występujący w Legii Warszawa
1948 – Czesław Bielecki, polski architekt,  publicysta, działacz opozycji demokratycznej; założyciel i szef podziemnego wydawnictwa CDN (1982–1989); w latach 80. więziony przez władze komunistyczne; doradca prezydenta Lecha Wałęsy (1990–1995); założyciel Ruchu STU; poseł Akcji Wyborczej Solidarność (1997–2001)
1949 – Wiktor Pysz, polski hokeista, trener
1951:
    Jan Krzysztof Bielecki, polski ekonomista, działacz podziemnej Solidarności; poseł na Sejm (1989–1993); premier RP (1991); minister do spraw integracji europejskiej i pomocy zagranicznej (1992–1993); przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (1993–2003); prezes Banku Pekao S.A. (2003–2010)
    Grażyna Brodzińska, polska śpiewaczka operowa, aktorka
1952 – Janusz Niczyporowicz, polski pisarz (zm. 2009)
1953:
    Tadeusz Chwałka, polski działacz związkowy, przewodniczący Forum Związków Zawodowych (zm. 2015)
    Monika Płatek, polska prawnik, wykładowca akademicki, feministka
    Marek Samselski, polski pisarz, felietonista, szaradzista
1955 – Zbigniew Włosowicz, polski prawnik, dyplomata
1957 – Ewa Sałacka, polska aktorka (zm. 2006)
1958:
    Kazimierz Plocke, polski samorządowiec, polityk, poseł na Sejm RP
    Bill Sienkiewicz, amerykański malarz pochodzenia polskiego, grafik, autor komiksów
1959 –
    Eddie Niedzwiecki, walijski piłkarz, bramkarz, trener pochodzenia polskiego
1960:
    Kazimierz Buda, polski piłkarz, trener
    Włodzimierz Czarzasty, polski polityk, wicemarszałek Sejmu RP
    Adam Sikora, polski operator i reżyser filmowy, fotografik, malarz
1963 – Andrzej Jeż, polski duchowny katolicki, biskup tarnowski
1964:
    Robert Kościelniakowski, polski szablista
    Andrzej Kraiński, polski muzyk, kompozytor, wokalista, lider zespołu Kobranocka
1965:
    Jarosław Grzędowicz, polski pisarz science fiction
    Władysław Hoc, polski prozaik, poeta, malarz (zm. 2006)
1967 – Krzysztof Uniłowski, polski krytyk literacki (zm. 2019)
1969 – Marcin Korbacz, polski perkusista, członek zespołów Mafia i De Mono
1970 – Dariusz Banaszek, polski kolarz szosowy, dyrektor sportowy
1972:
    Roman Smogorzewski, polski samorządowiec, prezydent Legionowa
    Radosław Wasiak, polski piłkarz ręczny
1973:
    Maciej Kaca, polski koszykarz
    Andrzej Michalak, polski chorąży, starszy technik pokładowy (zm. 2010)
1974:
    Joseph Kosinski, amerykański reżyser, grafik komputerowy pochodzenia polsko-kanadyjskiego
    Romuald Wicza-Pokojski, polski reżyser, dramaturg, animator kultury
1975 – Rafał Mohr, polski aktor
1979 – Mariusz Ostrowski, polski aktor
1982 – Katarzyna Maciąg, polska aktorka
1987 – Mateusz Kowalczyk, polski tenisista
1988:
    Roman Kliś, polski sztangista (zm. 2017)
    Kaya Turski, kanadyjska narciarka dowolna pochodzenia polskiego
1989 – Marcelina Zawisza, polska działaczka społeczna, polityk, poseł na Sejm RP
1990 – Tomasz Wendt, polski saksofonista jazzowy, kompozytor
1991 – Mateusz Kamiński, polski kajakarz, kanadyjkarz
1992 – Piotr Kantor, polski siatkarz plażowy
1996 – Kamila Przybyła, polska lekkoatletka, tyczkarka
1998 – Mikołaj Kurpisz, polski koszykarz

Zmarli 3 maja:

1489 – Stanisław Kazimierczyk, polski duchowny katolicki, święty (ur. 1433)
1664 – Jan Ludwik Stępkowski, polski duchowny katolicki, biskup kamieniecki (ur. 1610)
1674 – Mikołaj Bieganowski, polski dowódca wojskowy, dyplomata, kasztelan (ur. 1601)
1690 – Gabriel Zabłudowski, polski męczennik i święty prawosławny (ur. 1684)
1795 – Mikołaj Radziwiłł, polski hrabia, dowódca wojskowy (ur. 1746)
1802 – Franciszek Jerzmanowski, polski szlachcic, polityk (ur. 1737)
1820 – Ignacy Tymowski, polski sędzia, polityk (ur. 1759)
1826 – Sebastian Ostaszewski, polski ziemianin (ur. 1755)
1844 – Mikołaj Chopin, nauczyciel języka francuskiego, guwerner, ojciec Fryderyka Chopina (ur. 1771)
1879 – August Olizarowski, polski dramatopisarz (ur. 1811)
1886 – Łucja Rautenstrauchowa, polska pisarka (ur. 1798)
1898 – Jakub Glazer, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy przemyski (ur. 1836)
1900 – Szczęsny Koziebrodzki, polski ziemianin, polityk, archeolog-amator, uczestnik powstania styczniowego (ur. 1826)
1926 – Józefa Rodziewiczówna, polska malarka (ur. 1858)
1935 – Ludwik Stefan Gorazdowski, polski inżynier hutnik (ur. 1873)
1937 – Wacław Tokarz, polski historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego; badacz historii wojskowości i dziejów politycznych Polski przełomu XVIII i XIX w (ur. 1873)
1940 – Franciszek Bossowski, polski historyk (ur. 1879)
1943 – Zofia Dunin-Borkowska, polska magister filozofii, porucznik, członkini ZWZ (ur. 1904)
1954 – Witold Uklański, polski major (ur. 1893)
1960 – Leon Halban, polski historyk prawa (ur. 1893)
1963 – Konstanty Narkiewicz-Jodko, polski fizyk, podróżnik, taternik, alpinista, polarnik (ur. 1901)
1964 – Kazimierz Czarnecki, polski śpiewak operowy (tenor) (ur. 1882)
1966 – Wit Hanke, polski polityk, działaczk społeczny i sportowy (ur. 1907)
1969 – Stanisław Mielnicki, polski architekt (ur. 1898)
1970 – Ignacy Knast, polski przedsiębiorca, działacz społeczny i niepodległościowy (ur. 1884)
1977 – Karolina Beylin, polska pisarka, dziennikarka, tłumaczka (ur. 1899)
1980 – Jan Władysław Badowski, polski aktor, reżyser, dyrektor teatru (ur. 1907)
1982 – Jan Bogusławski, polski architekt (ur. 1910)
1985 – Wojciech Belon, polski pieśniarz, balladzista, założyciel i lider zespołu Wolna Grupa Bukowina (ur. 1952)
1986 – Tomasz Gluziński, polski poeta, narciarz, żołnierz AK (ur. 1924)
1989 – Andrzej Chodyniecki, polski ichtiolog (ur. 1922)
1990 – Jerzy Grzymek, polski chemik, członek PAN, polityk (ur. 1908)
1991 – Jerzy Kosiński, amerykański pisarz pochodzenia polsko-żydowskiego, autor „Malowanego ptaka” (ur. 1933)
1999:
    Stanisław Biniecki, polski chemik (ur. 1907)
    Władysław Terlecki, polski pisarz, autor powieści i opowiadań historycznych (ur. 1933)
2002 – Marek Dziekoński, polski architekt (ur. 1930)
2008 – Tadeusz Pelc, polski filmowiec, realizator dźwięku i światła (ur. 1924)
2010 – Krzysztof Misiurkiewicz, polski aktor (ur. 1941)
2014 – Mieczysław Sirko, polski kartograf (ur. 1943)
2015:
    Mieczysława Buczkówna, polska poetka, pisarka, tłumaczka (ur. 1924)
    Halina Dunajska, polska aktorka (ur. 1926)
    Piotr Piotrowski, polski historyk sztuki, kurator, w latach 2009–2010 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie (ur. 1952)
2016:
    Wacław Auleytner, polski działacz katolicki, polityk, poseł na Sejm PRL (ur. 1919)
    Tadeusz Gocłowski, polski duchowny katolicki, metropolita gdański w latach 1992–2008; członek Rady Stałej Episkopatu Polski,; odegrał znaczącą rolę przy odbudowywaniu stosunków państwo-Kościół po 1989 r., kawaler Orderu Orła Białego (ur. 1931)
    Janusz Tazbir, polski historyk, profesor nauk humanistycznych, badacz dziejów kultury i ruchów religijnych w Polsce, głównie w XVI i XVII w (ur. 1927)
2017:
    Bogumił Gozdur, polski piłkarz, trener (ur. 1935)
    Jan Górecki, polski duchowny katolicki, teolog (ur. 1944)
    Andrzej Kieruzalski, polski plastyk, lalkarz, chórmistrz, harcmistrz, twórca i kierownik artystyczny zespołu Gawęda (ur. 1928)
    Józef Kowalczyk, polski piłkarz (ur. 1947)
    Zbigniew Parandowski, polski architekt, fotograf, rysownik (ur. 1929)
    Mieczysław Świderski, polski fotoreporter sportowy (ur. 1935)
2018:
    Andrzej Stankiewicz, polski okulista (ur. 1942)
    Antoni Zięba, polski inżynier, nauczyciel akademicki, działacz pro-life, publicysta (ur. 1948)
2019:
    Antoni Połowniak, polski polityk, wojewoda kielecki i poseł na Sejm PRL (ur. 1928)
    Maciej Jerzy Serwański, polski historyk (ur. 1946)

Przypisy

Jamaica Blue Mountain

Jamaica Blue Mountain

Cena 95,00 zł
Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.