Wydarzyło się w Polsce:

1362 – Król Kazimierz III Wielki nadał prawa miejskie Ropczycom.
1501 – W Wilnie zawarto antymoskiewskie przymierze litewsko-krzyżackie.
1585 – Elbląg zawarł porozumienie handlowe z angielską Kompanią Wschodnią.
1812 – Powołana została Legia Księstwa Warszawskiego, formacja wojskowa, utworzona z pułków Legii Nadwiślańskiej. Legia Księstwa Warszawskiego wzięła udział w walkach w Hiszpanii oraz w wyprawie na Rosję, gdzie poniosła ciężkie straty.
1831 – Powstanie listopadowe: zwycięstwo oddziału gen. Józefa Dwernickiego nad Rosjanami w bitwie pod Kurowem.
1846 – Wojska austriackie zdławiły powstanie krakowskie, dyktator Jan Tyssowski opuścił Kraków, do miasta wkroczyły oddziały austriackie.
1896 – Około 110 górników zginęło w pożarze w kopalni „Kleofas” w Katowicach.
1912 – Biskup krakowski Adam Stefan Sapieha odbył ingres do katedry wawelskiej.
1919 – Utworzono Kurię Biskupią Wojsk Polskich.
1921 – Polska zawarła układ z Rumunią o wzajemnej pomocy militarnej w razie ataku ze strony Rosji.
1941 – Niemcy utworzyli getto żydowskie w Krakowie.
1942 – Z więzienia na Pawiaku uciekli: Tadeusz Szpotański, były wiceprezydent Warszawy, oficerowie AK – mjr Stanisław Dobrski i por. Eugeniusz Filipowicz oraz Henryk Borucki „Czarny”, komendant konspiracyjnej Komendy Obrońców Polski.
1945:
    Armia Czerwona zajęła Świdwin i Miastko.
    W odwecie za uprowadzenie i zamordowanie przez UPA 11 Polaków, w dniach 1-3 marca w Pawłokomie na Podkarpaciu zostało zamordowanych przez oddział AK pod dowództwem por. Józefa Bissa i polską samoobronę z okolicznych miejscowości od 150 do 366 Ukraińców.
1947 – Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie ogłosił wyroki w procesie byłych wysokich przedstawicieli hitlerowskich władz stolicy. Ludwig Fischer, Max Daume i Josef Meisinger skazani zostali na karę śmierci, a Ludwig Leist na 8 lat pozbawienia wolności.
1948 – Przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego.
1960 – Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu Wolińskiego Parku Narodowego.
1961 – Premiera komedii filmowej Szczęściarz Antoni w reżyserii Haliny Bielińskiej i Włodzimierza Haupego.
1970 – MO spacyfikowała świętokrzyską wieś Chodków Nowy, której mieszkańcy sprzeciwiali się rozbiórce nielegalnie rozbudowanej kaplicy.
1977 – Polska ratyfikowała Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.
1979 – Premiera 1. odcinka serialu telewizyjnego Życie na gorąco w reżyserii Andrzeja Konica.
1985 – Dokonano oblotu samolotu szkolno-bojowego PZL I-22 Iryda.
1986 – W Warszawie przed Sądem Wojewódzkim rozpoczął się proces kierownictwa Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Na ławie oskarżonych zasiedli: Leszek Moczulski, Krzysztof Król, Adam Słomka, Andrzej Szomański oraz Dariusz Wójcik.
2001 – Trzy kasjerki i ochroniarz zostali zastrzeleni podczas napadu na filię Kredyt Banku przy ul. Żelaznej w Warszawie.
2002 – Wystartował kanał informacyjno-publicystyczny TVP3.
2007 – Kazimierz Nycz został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim.
2011 – Adam Małysz ogłosił zakończenie kariery sportowej.
2012 – W katastrofie kolejowej pod Szczekocinami zginęło 16 osób, a 57 zostało rannych.

Urodzili się:

1699 – Jerzy Detloff Flemming, polski hrabia, polityk, generał pochodzenia niemieckiego (zm. 1771)
1747 – Leopold Szersznik, polski jezuita, historyk, pedagog, slawista, bibliofil, fundator biblioteki, pionier muzealnictwa (zm. 1814)
1746 – Izabela Czartoryska, polska księżna, mecenas sztuki, pisarka; założycielka rezydencji w Puławach, na terenie której utworzyła pierwsze polskie muzeum gromadzące pamiątki narodowe; aktywna uczestniczka życia politycznego w okresie Sejmu Wielkiego, związana ze Stronnictwem Patriotycznym. (zm. 1835)
1758 – Joachim Moszyński, polski polityk, prezydent Warszawy (zm. 1821)
1807 – Kazimierz Władysław Wóycicki, polski pisarzi, wydawca, literat, archiwista, dziennikarz; autor „Przysłów narodowych”, „Pamiętnika dziecka Warszawy”, żołnierz Powstania Listopadowego (zm. 1879)
1841 – Konstanty Henszel, polski ziemianin, lekarz, uczestnik powstania styczniowego, działacz narodowy, społeczny i emigracyjny (zm. 1903)
1869 – Wincenty Matuszewski, polski duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (zm. 1940)
1872 – Artur Markowicz, polski malarz, litograf (zm. 1934)
1875 – Cyryl Ratajski, polski polityk, adwokat, prezydent Poznania (1922–1924, 1925–1934), minister spraw wewnętrznych (1924–1925); w czasie II wojny światowej Delegat Rządu na Kraj (1940–1942) (zm. 1942)
1876 – Jozafat Kocyłowski, polski duchowny greckokatolicki, biskup przemyski, męczennik, błogosławiony (zm. 1947)
1882 – Kazimierz Bartel, polski matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej, polityk sanacyjny, trzykrotny premier II RP; zamordowany przez Niemców w 1941 r (zm. 1941)
1888 – Kazimierz Fabrycy, oficer Legionów Polskich, gen. WP; wiceminister spraw wojskowych (1926–1934); w latach 1934–1939 Inspektor Armii we Lwowie; w kampanii 1939 r. dowódca Armii „Karpaty” (zm. 1958)
1890 – Karol Friser, oficer Wojska Polskiego, pilot (zm. 1982)
1893 – Aleksander Roman Boroński, polski major (zm. 1975)
1895 – Artur Klar, polski malarz pochodzenia żydowskiego (zm. 1942)
1897 – Wacław Kotecki, polski major (zm. 1943)
1898 – Kazimierz Blaschke, polski wiolonczelista, dyrygent, pedagog (zm. 1958)
1899 – Jurij Olesza, rosyjski prozaik, dramaturg pochodzenia polskiego (zm. 1960)
1900 – Jerzy Manteuffel, polski historyk, filolog klasyczny, papirolog (zm. 1954)
1902:
    Władysław Daszewski, polski scenograf teatrów lwowskich i warszawskich, współpracownik Leona Schillera, w latach 1959–61 dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie, grafik, malarz (zm. 1971)
    Józef Kondrat, polski aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów „Trójka hultajska”, „Strachy”, „Król Maciuś Pierwszy”; w 1943 roku skazany przez podziemne Kierownictwo Walki Cywilnej na karę infamii za udział w niemieckim filmie propagandowym „Heimkehr” (zm. 1974)
1903 – Artur Tarnowski, polski ziemianin, polityk, poseł na Sejm RP (zm. 1984)
1906 – Bolesław Majski, polski aktor, piosenkarz (zm. 1950)
1909 – Agnieszka Barłóg, polska pisarka, nauczycielka (zm. 1994)
1910:
    Leon Chajn, polski prawnik, działacz komunistyczny, publicysta, polityk, poseł na Sejm PRL, autor prac poświęconych historii wolnomularstwa (zm. 1983)
    Stefan Otwinowski, polski prozaik, dramaturg, publicysta, autor powieści „Życie trwa cztery dni”, w latach 1947–76, prezes krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich (zm. 1976)
1911 – Janina Adamczyk, polska chemik, wynalazczyni (zm. 2013)
1912 – Jan Gralewski, polski kapral, filozof, kurier ZWZ-AK (zm. 1943)
1913 – Józef Stachowski, polski poeta (zm. 1944)
1915 – Kazimierz Plater, polski szachista (zm. 2004)
1916 – Ryszard Sielicki, polski kompozytor, pianista pochodzenia żydowskiego (zm. 2005)
1917 – Alfred Tarnowski, polski szachista (zm. 2003)
1919:
    Bożena Brun-Barańska, polska śpiewaczka operowa, aktorka (zm. 1993)
    Józef Kamiński, polski generał broni, działacz sportowy i kombatancki (zm. 2015)
1920 – Zofia Pociłowska-Kann, polska rzeźbiarka, więźniarka Pawiaka i obozu koncentracyjnego Ravensbrück (zm. 2019)
1921 – Ireneusz Bogajewicz, polski skrzypek (zm. 2012)
1922 – Kazimierz Serocki, polski kompozytor, pianista (zm. 1981)
1925:
    Edward Krasiński, polski rzeźbiarz, malarz awangardowy (zm. 2004)
    Edmund Małachowicz, polski architekt, konserwator zabytków (zm. 2015)
    Klemens Szaniawski, polski filozof, logik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego; więzień niemieckich obozów Auschwitz i Mauthausen (zm. 1990)
    Anna Zelenay, polska poetka (zm. 1970)
1927 – Waldemar Kozłowski, polski leśnik, polityk, minister leśnictwa i przemysłu drzewnego (zm. 1993)
1928 – Stanisław Piastowicz, polski poeta
1929:
    Kazimierz Orzechowski, polski duchowny katolicki, aktor, popularny m.in. dzięki rolom w filmach „Panny z Wilka”, „Człowiek z żelaza” oraz serialach „W labiryncie” i „Złotopolscy” (zm. 2019)
    Adam Żurowski, polski geodeta (zm. 2016)
1931 – Mariusz Kulicki, polski prawnik
1932 – Marek Grot, polski dziennikarz (zm. 1994)
1934:
    Ryszard Dembiński, polski aktor (zm. 1986)
    Jacek Kuroń, polski historyk, wieloletni więzień polityczny w PRL, współtwórca KOR, czołowy doradca kierownictwa NSZZ „Solidarność”, uczestnik obrad okrągłego stołu, parlamentarzysta, minister pracy i polityki socjalnej, historyk, publicysta, wychowawca, społecznik (zm. 2004)
    Tadeusz Lewicki, polski pilot szybowcowy i samolotowy
    Andrzej May, polski aktor teatralny i filmowy, reżyser, odtwórca m.in. ról „Czarnego” w filmie Jerzego Passendorfera „Zamach” oraz Stanisława Połanieckiego w serialu „Rodzina Połanieckich”(zm. 1993)
1936 – Zbigniew Musiał, polski filozof
1939:
    Wiktor Dłuski, polski tłumacz, publicysta
    Włodzimierz Kirszner, polski fotoreporter (zm. 1991)
    Witold Rużyłło, polski kardiolog
    Edward Surówka, polski koszykarz, sędzia, trener i działacz koszykarski
1940:
    Antoni Cofalik, polski skrzypek, pedagog
    Kazimierz Klęk, polski chemik, polityk, minister przemysłu chemicznego (zm. 2019)
1944:
    Anita Dymszówna, polska aktorka (zm. 1999)
    Maria Nurowska, pisarka, scenarzystka, autorka m.in. powieści „Hiszpańskie oczy”,  „Rosyjski kochanek”, „Mój przyjaciel zdrajca” oraz cyklu „Panny i wdowy”
1945 – Wiktor Kubiak, polski przedsiębiorca, menedżer muzyczny (zm. 2013)
1946:
    Błażej Krupa, polski kierowca i pilot rajdowy
    Anna Piaścik, polska spadochroniarka
    Błażej Wierzbowski, polski prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
1949 – Tadeusz Kuziora, polski generał brygady pilot
1950 – Tim Kazurinsky, amerykański aktor, komik, scenarzysta pochodzenia polsko-australijskiego
1955:
    Andrzej Maleszka, polski reżyser filmowy, pisarz, realizator telewizyjny
    Barbara Rosiak, polska malarka, graficzka
1956:
    Tomasz Bajerski, polski pianista, kompozytor
    Zbigniew Boniek, polski piłkarz, trener i działacz piłkarski, wielokrotny reprezentant Polski, zdobywca trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 r.; zawodnik m.in. Widzewa Łódź, Juventusu Turyn, z którym zdobył Puchar Europy (1985), a także AS Roma; trener; od 2012 r. prezes PZPN
    Michał Kulenty, polski kompozytor, saksofonista jazzowy, multiinstrumentalista (zm. 2017)
1957 – Zbigniew Foryś, polski muzyk, kompozytor, aranżer, członek zespołu Lombard
1959 – Krzysztof Etmanowicz, polski piłkarz, trener (zm. 2012)
1960 – Kazimierz Krzyżański, polski kajakarz
1965 – Waldemar Tomaszewski, litewski inżynier, polityk, samorządowiec, działacz polskiej mniejszości narodowej
1966 – Grzegorz Nowaczyk, polski samorządowiec, prezydent Elbląga
1967:
    Magdalena Durecka, polska piosenkarka, autorka tekstów
    Małgorzata Knop, polska koszykarka
1968 – Olga Pasiecznik, polska śpiewaczka operowa (sopran) pochodzenia ukraińskiego
1970 – Jagoda Pietruszkówna, polska aktorka
1974 – Maciej Kierzkowski, polski muzyk, członek zespołu Swoją Drogą Trio
1975 – A.M. Bakalar, polska pisarka
1976:
    Karolina Jaroszewska, polska wiolonczelistka
    Natalia Kukulska, polska piosenkarka, autorka tekstów, producentka muzyczna
    Justyna Weselak, polska piłkarka ręczna
1977 – Anna Marczewska, polska koszykarka
1978 – Magdalena Mielcarz, polska aktorka, modelka
1979 – Michał Pałubski, polski artysta kabaretowy
1982 – Bartosz Obuchowicz, polski aktor
1986 – Katarzyna Pułkośnik, polska judoczka
1989:
    Monika Borzym, polska piosenkarka
    Jakub Kubieniec, polski judoka
1991 – Julita Fabiszewska, polska piosenkarka
1994 – Filip Garbacz, polski aktor
1996 – Anna Zapała, polska piłkarka
1999 – Dawid Jarząbek, polski skoczek narciarski

Zmarli:

1421 – Jan Kropidło, książę strzelecki i opolski, biskup poznański i włocławski, arcybiskup nominat gnieźnieński, biskup kamieński i chełmiński (ur. 1360/64)
1604 – Faust Socyn, teolog, humanista; od 1579 r. na stałe w Polsce; przywódca ideowy braci polskich
1823 – Antoni Wisłocki, polski ziemianin (ur. ok. 1770)
1862 – Adam Jasiński, polski duchowny katolicki, biskup przemyski (ur. 1812)
1863 – Stanisław Klemens Dogiel, polski nauczyciel, przyrodnik (ur. 1795)
1878 – Maciej Dembiński, polski organista, dyrygent, kompozytor, pedagog (ur. 1804)
1904 – Kornel Kozłowski, polski etnograf, historyk (ur. 1838)
1913 – Maria Arct-Golczewska, polska nauczycielka, tłumaczka, popularyzatorka nauk przyrodniczych (ur. 1872)
1914 – Edward Janusz, polski porucznik armii austro-węgierskiej, fotograf (ur. 1850)
1936 – Zygmunt Mokrzecki, polski entomolog, zoolog (ur. 1865)
1941 – Edward Wittig, polski rzeźbiarz, autor warszawskich pomników: Lotnika, PeOWiaka oraz Juliusza Słowackiego (ur. 1879)
1942 – Aleksander Adelman, polski samorządowiec, polityk, senator RP (ur. 1859)
1947 – Adam Kowalski, polski major, dziennikarz, poeta (ur. 1896)
1951 – Leon Preibisz, polski historyk sztuki, prawnik (ur. 1882)
1957 – Tomasz Bando, polski działacz komunistyczny (ur. 1897)
1975:
    Stefania Łukowicz-Mokwa, polska skrzypaczka (ur. 1892)
    Jerzy Srokowski, polski grafik, ilustrator książek, scenograf, autor m.in. dekoracji do telewizyjnego Kabaretu Starszych Panów (ur. 1910)
1978 – Józef Marek, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy wrocławski (ur. 1932)
1985 – Ludwik Zajdler, polski astronom, pisarz (ur. 1905)
1988 – Henryk Szeryng, polski skrzypek pochodzenia żydowskiego (ur. 1918)
1989 – Józef Pieter, polski psycholog, filozof, pedagog, naukoznawca, nauczyciel akademicki (ur. 1904)
1994 – Miłosław Kołodziejczyk, polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy częstochowski (ur. 1928)
1996 – John Krol, amerykański duchowny katolicki pochodzenia polskiego, arcybiskup Filadelfii, kardynał (ur. 1910)
2003 – Stanisław Pospieszalski, polski architekt, historyk sztuki (ur. 1917)
2006 – Krzysztof Kołbasiuk, polski aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z roli Gniewka w serialu „Znak orła”, Łukasza Zbożnego w telewizyjnym serialu „Dom” oraz licznych kreacji aktorskich w Teatrze Polskiego Radia (ur. 1952)
2009:
    Andrzej Gałkowski, polski architekt, urbanista, nauczyciel akademicki (ur. 1926)
    Konrad Hejna, polski starszy pancerny (ur. 1917)
    Kazimierz Hoffman, polski poeta (ur. 1928)
2011:
    Henryk Baranowski, polski bibliotekarz, bibliograf (ur. 1920)
    Irena Kwiatkowska, polska aktorka, gwiazda teatru, filmu i kabaretu; na trwałe wpisała się w pamięć widzów rolami w serialach „Wojna domowa” i „Czterdziestolatek”, a także w filmach „Hallo szpicbródka”, „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”; występowała w kabaretach Szpak, Dudek i telewizyjnym Kabarecie Starszych Panów (ur. 1912)
    Jerzy Maciuszko, polski historyk i krytyk literatury (ur. 1913)
    Tadeusz Nowakowski, polski bokser, trener (ur. 1934)
    Bohdan Pociej, polski muzykolog, krytyk muzyczny, publicysta (ur. 1933)
2012:
    Jan Maj, polski działacz sportowy, prezes PZPN (ur. 1936)
    Jerzy Stelmach, polski astrofizyk, kosmolog (ur. 1954)
2014 – Lech Działoszyński, polski lekarz, biochemik, tercjarz (ur. 1912)
2015 – Wojciech Giełżyński, polski dziennikarz, reportażysta (ur. 1930)
2016:
    Janina Kraupe-Świderska, polska malarka (ur. 1921)
    Elżbieta Tarkowska, polska socjolog (ur. 1944)
2017:
    Małgorzata Bystroń, polska spadochroniarka, instruktorka spadochronowa (ur. 1965)
    Marek Dmytrow, polski gitarzysta, kompozytor, realizator dźwięku (ur. 1950)
    Andrzej Drażyk, polski piłkarz (ur. 1945)
    Raymond Kopa, francuski piłkarz pochodzenia polskiego (ur. 1931)
2018 – Marian Podgóreczny, polski dziennikarz, radca prawny, pisarz, żołnierz AK (ur. 1927)
2019:
    Andrzej Kiełbasiński, polski matematyk (ur. 1927)
    Karolina Ściegienny, polska malarka, rzeźbiarka, witrażystka, medalierka (ur. 1923)

Przypisy

Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce Prywatności sklepu.